Lucrări - 70863-2015

Afișează vizualizare compactă

28/02/2015    S42

Luxemburg-Luxemburg: Proiect de extindere şi de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg

2015/S 042-070863

Anunț de informare prealabilă

Lucrări

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Parlamentul European, Direcţia Generală Infrastructură şi Logistică
Adresă: plateau de Kirchberg, clădirea Konrad Adenauer, biroul 2A008
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2929
Țară: Luxemburg
În atenția: şefului unităţii
E-mail: inlo.ao-kad@ep.europa.eu
Telefon: +352 4300-24527

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://www.europarl.europa.eu

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.A: Obiectul contractului (Lucrări)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Proiect de extindere şi de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg.
II.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor
II.3)Informații privind acordul-cadru
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru: nu
II.4)Descrierea succintă a naturii și limitelor lucrărilor
Proiectul de extindere şi de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg constă în renovarea unei clădiri administrative existente de 65 000 m2 şi în construirea unei extensii a acestei clădiri administrative pe o suprafaţă de aproximativ 190 000 m2. Complexul administrativ astfel constituit este destinat găzduirii tuturor serviciilor Parlamentului European care îşi desfăşoară activitatea în Luxemburg. Acest proiect va fi realizat în 2 etape: prima etapă, denumită „şantierul Est”, reprezintă aproximativ 160 000 m2 de podea nouă, iar cea de a doua etapă, denumită „şantierul Vest”, reprezintă aproximativ 65 000 m2 de podea renovată şi 30 000 m2 de podea nouă. Lucrările structurale de la şantierul Est au început în septembrie 2013. Parlamentul European va lansa în următoarele luni mai multe invitaţii la licitaţie pentru următoarele loturi:
— lotul 741 „Încălzire şi climatizare”;
— lotul 742 „Sistem de ventilaţie şi de detectare a CO”;
— lotul 743 „GTC/reglare”;
— lotul 45 „Amenajări exterioare”;
— lotul 59 „Mobilier fix – paramente – pereţi despărţitori mobili”;
— lotul 77 „Echipamente pentru conferinţe”;
— lotul 42 „Lucrări structurale pe şantierul Vest”;
— lotul 44 „Demolare – îndepărtarea asbestului pe şantierul Vest”;
— lotul 57 „Indicatoare”.

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45210000 Lucrări de construcţii de clădiri, 44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe, 44163121 Conducte de încălzire, 44162000 Ţevărie, 44162100 Accesorii de ţevărie, 44621111 Radiatoare pentru încălzire centrală, altele decât cele electrice, 45331210 Lucrări de instalare de echipament de ventilaţie, 42500000 Echipamente de răcire şi de ventilare, 45315100 Instalaţii electrotehnice, 45112700 Lucrări de arhitectură peisagistică, 45421141 Lucrări de compartimentare, 45421152 Instalare de pereţi despărţitori, 45400000 Lucrări de finisare a construcţiilor, 39100000 Mobilier, 39150000 Diverse tipuri de mobilier şi de echipament, 32000000 Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe, 39153000 Mobilier pentru săli de conferinţe, 45262660 Lucrări de înlăturare a azbestului, 45110000 Lucrări de demolare de clădiri şi de terasament

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire și durata contractului
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
II.8)Informații suplimentare:
Publicarea anunţurilor de participare este prevăzută pentru primul, al doilea şi al patrulea trimestru.
Companiile interesate pot transmite datele proprii autorităţii contractante la adresa indicată la punctul I.1, pentru a fi informate direct cu privire la publicarea anunţului de participare.
Limba de lucru pentru proiect este limba franceză, care va constitui şi limba originală a documentelor invitaţiei la licitaţie. Cu toate acestea, pe parcursul reuniunilor cu directorul de lucrări şi cu excepţia reuniunilor de coordonare cu contractanţii altor loturi de lucrări de construcţii, autoritatea contractantă se va putea exprima în limba engleză sau limba germană, dacă doreşte. Majoritatea acestor documente, cu excepţia planurilor, vor fi disponibile şi în limbile engleză şi germană.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 741 Denumire: Încălzire şi climatizare
1)Descriere succintă:
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe, 44163121 Conducte de încălzire, 44162000 Ţevărie, 44162100 Accesorii de ţevărie, 44621111 Radiatoare pentru încălzire centrală, altele decât cele electrice

5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 742 Denumire: Sistem de ventilaţie şi de detectare a CO
1)Descriere succintă:
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45331210 Lucrări de instalare de echipament de ventilaţie, 42500000 Echipamente de răcire şi de ventilare

5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 743 Denumire: GTC/reglare
1)Descriere succintă:
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45210000 Lucrări de construcţii de clădiri, 45315100 Instalaţii electrotehnice

5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 45 Denumire: Amenajări exterioare
1)Descriere succintă:
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45210000 Lucrări de construcţii de clădiri, 45112700 Lucrări de arhitectură peisagistică

5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 59 Denumire: Mobilier fix – paramente – pereţi despărţitori mobili
1)Descriere succintă:
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45210000 Lucrări de construcţii de clădiri, 45421141 Lucrări de compartimentare, 45421152 Instalare de pereţi despărţitori, 45400000 Lucrări de finisare a construcţiilor, 39100000 Mobilier, 39150000 Diverse tipuri de mobilier şi de echipament

5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 77 Denumire: Echipamente pentru conferinţe
1)Descriere succintă:
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45210000 Lucrări de construcţii de clădiri, 32000000 Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe, 39153000 Mobilier pentru săli de conferinţe

5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 42 Denumire: Lucrări structurale pe şantierul Vest
1)Descriere succintă:
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45210000 Lucrări de construcţii de clădiri

5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 44 Denumire: Demolare – îndepărtarea asbestului pe şantierul Vest
1)Descriere succintă:
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45262660 Lucrări de înlăturare a azbestului, 45110000 Lucrări de demolare de clădiri şi de terasament

5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 57 Denumire: Indicatoare
1)Descriere succintă:
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45210000 Lucrări de construcţii de clădiri, 45400000 Lucrări de finisare a construcţiilor

5)Informații suplimentare privind loturile:

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
VI.2)Informații suplimentare:
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
16.2.2015