Services - 70868-2017

24/02/2017    S39    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Gdansk: Supervision of project and documentation

2017/S 039-070868

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
Gdańsk
80-354
Poland
Contact person: w zakresie procedury przetargowej: Aneta Kroplewska
Telephone: +48 585112400
E-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
Fax: +48 585112405
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://gddkia.gov.pl

I.5)Main activity
Other activity: zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Projekt budowlany wraz z mat. do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przet. oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 21NA odc. Słupsk-Ustka”.

Reference number: O.GD.I-1.2413.02.2017
II.1.2)Main CPV code
71248000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 47
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zgodnie z opisem pkt. II.2.4) Ogłoszenia.

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/04/2017
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/02/2017