Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70895-2023

03/02/2023    S25

Tschechien-Prag: Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte

2023/S 025-070895

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Česká pošta s.p.
Nationale Identifikationsnummer: 47114983
Postanschrift: Politických věžňů 909/4
Ort: Praha 1
NUTS-Code: CZ0 Česko
Postleitzahl: 225 99
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Jarmila Havlíková
E-Mail: havlikova.jarmila@cpost.cz
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ceskaposta.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Cp
I.6)Haupttätigkeit(en)
Postdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Poskytování služeb agenturního zaměstnávání

Referenznummer der Bekanntmachung: ČP/7309/2023/NAK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění veřejné zakázky bylo zajištění služeb agenturního zaměstnávání za účelem získání dočasně přidělených zaměstnanců na určité typové pracovní pozice spojené s poskytováním především poštovních služeb pro případ zvýšené provozní potřeby pracovních sil v organizačních jednotkách zadavatele v celé ČR.

Plnění veřejné zakázky bude realizováno na základě smlouvy o dočasném přidělení zaměstnanců agentury práce, která byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na dobu 24 měsíců s s pěti dodavateli. Dílčí smlouvy na základě rámcové dohody budou uzavírány bez obnovení soutěže prostřednictvím objednávek Zadavatele. Způsob objednávání plnění je uveden v zadávací dokumentaci.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ Česko
Hauptort der Ausführung:

celá ČR

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění veřejné zakázky bylo zajištění služeb agenturního zaměstnávání za účelem získání dočasně přidělených zaměstnanců na určité typové pracovní pozice spojené s poskytováním především poštovních služeb pro případ zvýšené provozní potřeby pracovních sil v organizačních jednotkách zadavatele v celé ČR.

Plnění veřejné zakázky bude realizováno na základě smlouvy o dočasném přidělení zaměstnanců agentury práce, která byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na dobu 24 měsíců s pěti dodavateli. Dílčí smlouvy na základě rámcové dohody budou uzavírány bez obnovení soutěže prostřednictvím objednávek Zadavatele. Zadavatel objedná plnění u Dodavatele, jehož nabídka podaná v zadávacím řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. V případě, že tento Dodavatel objednávku odmítne nebo nepotvrdí, objedná Zadavatel plnění u Dodavatele, jehož nabídka podaná v zadávacím řízení byla druhá ekonomicky nejvýhodnější. Obdobným způsobem postupuje Zadavatel do doby, než je dílčí smlouva uzavřena, nebo dokud objednávku nepotvrdí ani poslední Dodavatel. V případech, kdy bude Dodavatel schopen plnit předmět plnění Dílčí smlouvy jen částečně a Zadavatel bude mít na částečném plnění zájem, uzavře Zadavatel s Dodavatelem dílčí smlouvu na částečné plnění a ve zbylém rozsahu objedná plnění u dalšího Dodavatele v pořadí. Obdobným způsobem postupuje Zadavatel do doby, než jsou uzavřeny dílčí smlouvy na celé plnění nebo dokud objednávku na poslední část plnění nepotvrdí ani jeden z Dodavatelů.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Čerpání z rámcové dohody č. 2021/06646 - IV.Q./2022

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 096-251884
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Poskytování služeb agenturního zaměstnávání - čerpání za období od uzavření smlouvy 1.10. - 31.12.2022

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/12/2022
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PROPLUSCO Services CZ s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 04250826
Postanschrift: Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6
Ort: Praha 6
NUTS-Code: CZ0 Česko
Postleitzahl: 160 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Foster Facility s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 07462549
Postanschrift: Pod kapličkou 3149/18, Strašnice, 130 00 Praha 3
Ort: Praha 3
NUTS-Code: CZ0 Česko
Postleitzahl: 130 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: AGENTURA PLUS, spol. s r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 25759973
Postanschrift: Evropská 690/138, Vokovice, 160 00 Praha 6
Ort: Praha 6
NUTS-Code: CZ0 Česko
Postleitzahl: 160 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ManpowerGroup s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 41194659
Postanschrift: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Ort: Praha 1
NUTS-Code: CZ0 Česko
Postleitzahl: 110 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DISPONERO s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 28868927
Postanschrift: Písnická 765/25, Kamýk, 142 00 Praha 4
Ort: Praha 4
NUTS-Code: CZ0 Česko
Postleitzahl: 142 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 400 000 000.00 CZK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 98 500 000.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023