Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 70903-2023

03/02/2023    S25

Slowenien-Ljubljana: Elektrische Geräte zum Schalten oder Schützen von Stromkreisen

2023/S 025-070903

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 013-033493)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Nationale Identifikationsnummer: 5227992000
Postanschrift: Slovenska cesta 56
Ort: Ljubljana
NUTS-Code: SI Slovenija
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
Kontaktstelle(n): Irena Homovc Gačnik
E-Mail: irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si
Telefon: +386 12304375
Fax: +386 14397515
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.elektro-ljubljana.si

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dobava TP ohišij kompaktnih KTPp 250kVA 21/0,42kV SN-VAR TEN 2/24

Referenznummer der Bekanntmachung: JN2023/001
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31210000 Elektrische Geräte zum Schalten oder Schützen von Stromkreisen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava TP ohišij kompaktnih KTPp 250kVA 21/0,42kV SN-VAR TEN 2/24.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 013-033493

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:
muss es heißen:

Naročnik je objavil novo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, s spremenjeno št. JAVNEGA NAROČILA, ki je skladna s številko naročila v sami objavi obvestila o naročilu na Portalu JN in TED..

Spremembe se nanašajo le na:

- datum oddaje in odpiranja ponudb (14.2.2023),

- posredovanje ev. pojasnila ,

- veljavnost ponudbe (4.6.2023),

- višino in veljavnost finančnega zavarovanja (1.426,00 EUR brez DDV in 14.6.2023) v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

V prilogi št. 9, VZOREC ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE PO EPGP 758 se tretja alineja glasi:

-izbrani naročnik ni predložil garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji javnega naročila, izjave po 6. odstavku 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 s spremembami) in Izjavo skladnosti za vsak tip ponujenega blaga skladno s Tehničnimi razpisnimi pogoji.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: