Lieferungen - 70903-2023

03/02/2023    S25

Slowenien-Ljubljana: Elektrische Geräte zum Schalten oder Schützen von Stromkreisen

2023/S 025-070903

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 013-033493)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Nationale Identifikationsnummer: 5227992000
Postanschrift: Slovenska cesta 56
Ort: Ljubljana
NUTS-Code: SI Slovenija
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
Kontaktstelle(n): Irena Homovc Gačnik
E-Mail: irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si
Telefon: +386 12304375
Fax: +386 14397515
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.elektro-ljubljana.si

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dobava TP ohišij kompaktnih KTPp 250kVA 21/0,42kV SN-VAR TEN 2/24

Referenznummer der Bekanntmachung: JN2023/001
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31210000 Elektrische Geräte zum Schalten oder Schützen von Stromkreisen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava TP ohišij kompaktnih KTPp 250kVA 21/0,42kV SN-VAR TEN 2/24.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 013-033493

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:
muss es heißen:

Naročnik je objavil novo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, s spremenjeno št. JAVNEGA NAROČILA, ki je skladna s številko naročila v sami objavi obvestila o naročilu na Portalu JN in TED..

Spremembe se nanašajo le na:

- datum oddaje in odpiranja ponudb (14.2.2023),

- posredovanje ev. pojasnila ,

- veljavnost ponudbe (4.6.2023),

- višino in veljavnost finančnega zavarovanja (1.426,00 EUR brez DDV in 14.6.2023) v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

V prilogi št. 9, VZOREC ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE PO EPGP 758 se tretja alineja glasi:

-izbrani naročnik ni predložil garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji javnega naročila, izjave po 6. odstavku 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 s spremembami) in Izjavo skladnosti za vsak tip ponujenega blaga skladno s Tehničnimi razpisnimi pogoji.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: