Lieferungen - 70930-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Linköping: Hygienartiklar

2023/S 025-070930

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Östergötland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0040
Postadress: CVU Upphandling
Ort: Linköping
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Postnummer: 581 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Daniel Ahl
E-post: Daniel.ahl@regionostergotland.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lio.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxnevfsek&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxnevfsek&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kemiskt tekniska produkter och hygienartiklar

Referensnummer: UC-2022-227
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33700000 Hygienartiklar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling omfattar leverans av kemisk-tekniska produkter till Region Östergötland, exempelvis handdesinfektion, ytdesinfektion, tvål, schampo, diskmedel, tvättmedel, maskindiskmedel, ögondusch m.m Produkterna kommer avropas successivt under avtalstiden. Angivna volymer i detta förfrågningsunderlag är uppskattade siffror och ska endast betraktas som ett riktmärke. Region Östergötland garanterar inga volymer, uppskattad förbrukning kan komma att såväl över- som underskridas

Helt eller delat anbud

Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig.

Anbudsområdena finns definierade i bifogad prisbilaga, kolumn "A" (Anbudsområden).

Anbud ska avse samtliga ingående delar inom respektive anbudsområde.

Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud per anbudsområde under förutsättning att så många anbud lämnas samt att så många anbud uppfyller alla obligatoriska krav.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
24455000 Desinfektionsmedel
33711900 Tvål
35112300 Ögondusch
39800000 Rengörings- och polermedel
39831000 Tvättmedel
39831210 Maskindiskmedel
39832000 Diskmedel
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling omfattar leverans av kemisk-tekniska produkter till Region Östergötland, exempelvis handdesinfektion, ytdesinfektion, tvål, schampo, diskmedel, tvättmedel, maskindiskmedel, ögondusch m.m Produkterna kommer avropas successivt under avtalstiden. Angivna volymer i detta förfrågningsunderlag är uppskattade siffror och ska endast betraktas som ett riktmärke. Region Östergötland garanterar inga volymer, uppskattad förbrukning kan komma att såväl över- som underskridas

Helt eller delat anbud

Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig.

Anbudsområdena finns definierade i bifogad prisbilaga, kolumn "A" (Anbudsområden).

Anbud ska avse samtliga ingående delar inom respektive anbudsområde.

Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud per anbudsområde under förutsättning att så många anbud lämnas samt att så många anbud uppfyller alla obligatoriska krav.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2027
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/02/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/07/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/03/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/01/2023