Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 70972-2023

03/02/2023    S25

Dänemark-Give: Bauarbeiten

2023/S 025-070972

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Give Energianlæg ApS
Nationale Identifikationsnummer: 10052947
Postanschrift: Energivej 8
Ort: Give
NUTS-Code: DK032 Sydjylland
Postleitzahl: 7323
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Peter Mikael Kjer
E-Mail: pm@give-fjernvarme.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.give-fjernvarme.dk/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.byggeprojekt.dk/public/1889-GFO_-_Overskudsvarme
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af totalentreprise for varmepumpeanlæg til udnyttelse af overskudsvarme

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på at etablere et komplet vand/vand-varmepumpeanlæg fuldt færdig til drift, som udnytter overskudsvarme fra Danpo’s kølesystem som varmekilde. Udover varmepumpeanlæg med maskintavler, som tilsluttes bygherres hovedtavle, består leverancen blandt andet af en 200 m³ buffertank med nitrogenanlæg, normal- og nødventilationsanlæg, cirkulationspumper til fjernvarme og procesvand, komplet internt røranlæg med instrumentering, ekspansionssystem til procesvandskreds samt forbindelse til ledninger i jord (som udføres i særskilt entreprise) og indføring af disse gennem bygningsfacade. Teknikbygningen, hvori varmepumpeanlægget skal installeres samt transformere, koblingsanlæg, hovedtavle, bygningsel og nødstrømsanlæg er bygherreleverancer. Arbejdet omfatter alle ydelser og relaterede arbejder i forbindelse med de angivne arbejder, herunder inkluderet, men ikke begrænset til, detailprojektering af det komplette maskinanlæg, byggestyring.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK032 Sydjylland
Hauptort der Ausführung:

Munkholmvej 6, 7323 Give, matrikel no. 3æ, Farre By, Give.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Der henvises til beskrivelse ovenfor i pkt. II1.4) samt beskrivelse angivet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 17
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 4
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og som opfylder minimumskravene til egnethed, vil Ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på:

- At referencerne for tidligere arbejder ligner arbejdet omfattet af denne kontrakt. Det vægter positivt, hvis Ansøger har erfaring med store vand/vand-varmepumpeanlæg som anvender eksempelvis spildevand eller grundvand som varmekilde.

- At Ansøger detaljeret har redegjort for dennes rolle i reference projekterne. Det vægter positivt, hvis Ansøger har omfattende erfaring med projektledelse, projektering og gennemførelse af tilsvarende projekter.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ordregiver har ikke opdelt kontrakten i delkontrakter, idet Ordregiver vurderer, at en opdeling vil hindre den nødvendige koordinering for en tilfredsstillende opfyldelse af kontrakten.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning aflevere tal for årsomsætning og egenkapital i de foregående 3 hhv. 2 regnskabsår. Data oplyses ved udfyldelse af ESPD, del IV, afsnit B.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

• Ansøgers gennemsnitlige årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 7.500.000.

• Ansøger skal have haft en positiv egenkapital i de seneste 2 disponible regnskabsår.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning aflevere oplysninger om referencer, der omfatter igangværende eller afsluttede projekter inden for de seneste 5 år - afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C. Hvis ansøger foretrækker det pga. layoutmæssige fordele, kan referencerne dog også angives i et særskilt bilag, der afleveres sammen med ansøgningen. Hvis man vedlægger referencerne i bilag, bør de enkelte referencer ikke fylde mere end 1 A4-side.

Der ønskes maksimalt i alt 3 referencer. Hvis der fremsendes mere end 3 referencer, vil det udelukkende være de første 3 referencer, der fremkommer, der vil blive taget i betragtning.

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning angive om ansøger er certificeret i henhold til ISO 9001 eller tilsvarende.

Denne oplysning skal angives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit D.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

• Ansøger skal aflevere minimum 1 reference på et projekt, gennemført inden for de seneste 5 år, hvor ansøger har været ansvarlig for projektering, levering, montering og tilslutning samt afprøvning og idriftsættelse af et eldrevet varme-pumpeanlæg med en varmeydelse på minimum 1 MW.

• Ansøger skal være certificeret i henhold til ISO 9001 eller have tilsvarende kvalitetssikringsforanstaltninger.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 13/03/2023
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet de obligatoriske udelukkelsesgrunde som nævnt i udbudsloven §§ 135 og 136.

Derudover er ansøger udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6.

Ordregiver kan dog ikke udelukke en ansøger, der kan dokumentere sin pålidelighed (”self cleaning”) i henhold til Udbudslovens § 138, stk. 1-3.

Som dokumentation for, at virksomheden og dennes eventuelle underleverandør og støttenden enheder ikke er omfattet af forordning 2022/576 som beskrevet i udbudsmaterialet indhentes Tro- og loveerklæring vedrørende russisk etablering og ejerskab, se udbudsdokument 07 jf. udbudsbetingelserne. Ordregiver kan kræve yderligere dokumentation i form af koncerndiagrammer, ejerskabsfortegnelser mv.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 25
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023