Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 70977-2023

03/02/2023    S25

Slovensko-Bratislava: Elektrotechnické zariadenia

2023/S 025-070977

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 248-725272)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova
Mesto/obec: Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK0 Slovensko
PSČ: 81272
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Hlavová
E-mail: martina.hlavova@minv.sk
Telefón: +421 250944590
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.minv.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Upgrade personalizačného zariadenia Datacard MX6000

Referenčné číslo: SE-VO2-2023/002649
II.1.2)Hlavný kód CPV
31730000 Elektrotechnické zariadenia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky HW a SW určeného pre upgrade jedného personalizačného zariadenia Datacard MX6000 na Datacard MX6100 a posilnenie čipovej personalizácie potrebnej pre vydávanie novej generácie občianskych preukazov

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/01/2023
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 248-725272

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2)
Namiesto:
Dátum: 31/01/2023
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 21/02/2023
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.7)
Namiesto:
Dátum: 31/01/2023
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 21/02/2023
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: