Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 71029-2016

Normál nézet megjelenítése

02/03/2016    S43

Magyarország-Budapest: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

2016/S 043-071029

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, AK19084, Mészáros u. 58/a., Címzett: dr. Lakatos Orsolya, Budapest 1016, Magyarország. Telefon: +36 707771203. Fax: +36 12249163. E-mail: dr.lakatos.orsolya@oktf-nhi.gov.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 27.10.2015, 2015/S 208-378081)

Tárgy:
CPV:90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások, 90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások, 90511200 Háztartásihulladék-gyűjtési szolgáltatások, 90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások, 90514000 Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások

Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

Hulladékgyűjtési szolgáltatások

Háztartásihulladék-gyűjtési szolgáltatások

Hulladékszállítási szolgáltatások

Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások

A következő helyett: 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Kezdés 7.3.2016.

Részekre vonatkozó információk:

Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 3 Elnevezés: 3. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 4 Elnevezés: 4. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 5 Elnevezés: : 5. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 6 Elnevezés: 6. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 7 Elnevezés: 7. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 8 Elnevezés: 8. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 9 Elnevezés: 9. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 10 Elnevezés: 10. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 11 Elnevezés: 11. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Kötbér az ellenőrzés során (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.) valamint annak végrehajtási rendelete és a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt ellenőrzési tevékenység biztosítására vonatkozó kötelezettségét megsérti esetenként 100 000-Ft/alkalom összegű kötbér megfizetésére köteles. Az ellenőrzési szabályok részletezését a Dokumentáció tartalmazza.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:

—.

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:

(...)

A kizáró okok igazolási módjával kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság e tárgyban 2014. május 16-án kiadott útmutatójára, továbbá arra, hogy az igazolás körében a jelen felhívás közzétételének dátumánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatok becsatolása szükséges.

(...)

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

P.2. Nyilatkozata alapján

1. sz. rész esetében: A jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 10 millió Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (Ipari-kereskedelmi társított csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 8 millió Ft-ot.

2. sz. rész esetében: A jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 7 millió Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (Ipari-kereskedelmi társított csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 5,5 millió Ft-ot.

3.-4. sz. rész esetében: A jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 3,5 millió Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (Ipari-kereskedelmi társított csomagolási hulladékok gyűjtése és hasznosítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 3 millió Ft-ot.

5.-6. sz. rész esetében: A jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 12 millió Ft-ot.

7.-8. sz. rész esetében: A jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 6 millió Ft-ot.

9.-10. sz. részek esetében: A jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 3,5 millió Ft-ot.

11. sz. rész esetében: A jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 24 millió Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (Lakossági gyűjtésből származó papír csomagolási hulladékkal együtt gyűjtött társított csomagolási (italos karton) hulladék hasznosítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 20 millió Ft-ot.

Ha az ajánlattevő az előírt időszak (felhívás feladását megelőző 3 üzleti év) kezdete után kezdte meg működését, nyilatkozata alapján a működésének ideje alatt:

— a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el:

a) az 1. rész vonatkozásában a nettó 3 000 000,- HUF összeget;

b) a 2. rész vonatkozásában a nettó 2 000 000,- HUF összeget;

c) a 3-4. rész vonatkozásában a nettó 1 000 000,- HUF összeget.

d) a 5-6. rész vonatkozásában a nettó 4 000 000,- HUF összeget.

e) a 7-8. rész vonatkozásában a nettó 2 000 000,- HUF összeget.

f) a 9-10. rész vonatkozásában a nettó 1 000 000,- HUF összeget.

g) a 11. rész vonatkozásában a nettó 8 000 000,- HUF összeget.

— a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el:

a) az 1. rész vonatkozásában a nettó 2 500 000,- HUF összeget;

b) a 2. rész vonatkozásában a nettó 2 000 000,- HUF összeget;

c) a 3-4. rész vonatkozásában a nettó 1 000 000,- HUF összeget.

d) a 11. rész vonatkozásában a nettó 6 500 000,- HUF összeget.

Amennyiben ajánlattevő több rész vonatkozásában kíván ajánlatot benyújtani, úgy az P.2). minimumkövetelményben meghatározott összegek összeadódnak az ajánlattétellel érintett részek számának megfelelően.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő az alábbi igazolások csatolására köteles:

M.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azokat a szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. Az ismertetőnek tartalmazni kell, hogy a szakembereket milyen jogviszony keretében, milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel, illetve végzettséggel rendelkeznek az ajánlattevő csatolja be a képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelőség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek.

OKJ képesítések esetén Ajánlatkérő az előírtakkal egyenértékű végzettséget elfogad (képesítéseket, amelyek esetében a bizonyítványban található kódszám a hatályostól eltérő, azonban a képesítés tartalmát illetően megfelel a hatályos OKJ jegyzékben foglaltaknak).

M.2. A Kbt. 55.§ (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján csatolnia kell a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot.

A telephelyek vonatkozásában valamennyi rész esetében:

— be kell mutatni a pályázati kiírásnak megfelelő tényleges tevékenység végzésével érintett telephely(ek) működtetésére vonatkozó engedélyét vagy a telephelye(ke)n végzett tevékenység illetékes jegyző által kiállított nyilvántartásba vételi igazolás vagy hozzájárulás másolatát.

Továbbá az 1-4. sz. rész esetében:

— hulladékválogató sor és bálázó leírását tartalmazó, a tevékenységére vonatkozó hatósági engedélyét, vagy a részletes technológiai leírását, amelyből egyértelműen meghatározható a berendezés kapacitása.

A hitelesített mérleg vonatkozásában valamennyi rész esetében:

— a mérleg hitelesítési jegyzőkönyvének másolatát.

Valamennyi rész esetében a hitelesített mérlegre és targoncára, az 1-4. sz. rész esetében ezek mellett a hulladékválogató sorra és bálázóra is vonatkozó, a rendelkezési jogosultságot igazoló okiratok (eszköznyilvántartás vonatkozó része, bérleti, lízing, alvállalkozói (elő) szerződések) egyszerű másolatát.

Az ajánlattevők nyilatkozatát a telephely, továbbá az előírt mérleg, targonca, hulladékválogató sor és bálázó szerződés időtartama alatti rendelkezésre állásáról.

A leírásnak, valamint az igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.

M.3. A Kbt. 55.§ (1) bekezdés c) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének f) pontja alapján az ajánlattevő az 1-4. rész esetében hulladékok gyűjtésének és kezelésének, az 5-11. részek esetében hulladékok kezelésének alkalmazási területére kiterjedő ISO 9001, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerének bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási rendszert tanúsító által kiállított igazolását (egyszerű másolati példányát) vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud.

M.4. A Kbt. 55.§ (1) bekezdés c) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének i) pontja alapján az ajánlattevő csatolja az 1-4. rész esetében hulladékok gyűjtésének és kezelésének, az 5-11. részek esetében hulladékok kezelésének alkalmazási területére kiterjedő ISO 14001, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt (egyszerű másolati példányát) vagy az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékait, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján támaszkodhat.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésre is.

Jelen (M/2) alkalmassági követelmény esetében amennyiben az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség bérleti szerződés vagy lízing szerződés alapján áll ajánlattevő rendelkezésére, a rendelkezésre állás igazolásához a fentieken túl szükséges még, hogy ajánlattevő igazolja, hogy nincs elmaradás a bérleti díj, lízingdíj fizetésével. Ajánlattevő az elmaradás hiányát a legutolsó bérleti díj/lízingdíj befizetését igazoló másolattal vagy a bérbeadó, lízingbeadó ilyen tartalmú nyilatkozatával igazolja.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, Az alkalmasság minimumkövetelménye

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:

M.1. Valamennyi rész esetében:

A) legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakemberrel, aki megfelel a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben, illetve a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeletben foglaltak feltételeknek

és

B) legalább 1 fő

OKJ 32 851 01Hulladékfelvásárló és -telep kezelő végzettséggel,

vagy OKJ 31 851 01 Hulladékfelvásárló

vagy OKJ: 31 851 01Hulladék feldolgozógép- kezelő,

vagy OKJ 33 853 01 Hulladéktelep kezelő

vagy OKJ 55 850 01 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus,

vagy OKJ 55 621 02 Hulladékgazdálkodási technológus,

vagy OKJ 52 547 004 Hulladékkezelő technikus,

vagy OKJ 21 851 02 Hulladékválogató és feldolgozó,

vagy OKJ 21 789 801 Települési hulladék

gyűjtő és szállító,

vagy OKJ 33 789 803 Települési hulladék kezelő

végzettséggel rendelkező szakemberrel

és

C) legalább 1 fő targoncavezető képesítéssel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik az OKJ 31 582 06 0010 31 05 számú vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal, továbbá a 40/2009 (VIII.31.) KHEM rendelet szerinti gépkezelői, vagy azzal egyenértékű – illetve építőgép-kezelői jogosítvány esetében a targoncák típusait tartalmazó – jogosítvánnyal.

Ugyanazon szakember több alkalmassági követelmény (A, B, C) megfelelésének igazolásához nem mutatható be.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a szakember több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el az Oktatási Hivatal vagy a diplomát kiállító felsőoktatási intézmény erre vonatkozó igazolását.

M.2. A teljesítéshez szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

Az 1-4. számú rész esetében:

A) legalább 1 db minimálisan az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet Kormány rendelet szerint nyilvántartásba vett gyűjtésre és hasznosításra egyaránt alkalmas telephellyel VAGY

minimálisan az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet Kormány rendelet szerint nyilvántartásba vett 1 db gyűjtésre és 1 db hasznosításra alkalmas telephellyel;

és

B) a társított csomagolási hulladék feldolgozására alkalmas technológiával, amely legalább 1 db hulladékválogató sort és bálázót tartalmaz.

A 5-10. részek esetében:

legalább 1 db minimálisan az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet Kormány rendelet szerint nyilvántartásba vett előkezelésre alkalmas telephellyel.

A 11. rész esetében:

legalább 1 db minimálisan az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet Kormány rendelet szerint nyilvántartásba vett hasznosításra alkalmas telephellyel.

Valamennyi rész esetében:

A) legalább 1 db legalább 1 tonna teherbírású hitelesített mérleggel;

és

B) legalább 1 db a 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet 2. melléklet II.33. csoportba besorolt targoncával.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon telephely, hitelesített mérleg és targonca több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő:

amennyiben nem rendelkezik az 1-4. rész esetében hulladékok gyűjtésének és kezelésének, az 5-11. részek esetében hulladékok kezelésének alkalmazási területére kiterjedő ISO 9001 jelű szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

M.4. Alkalmatlan az ajánlattevő,

amennyiben nem rendelkezik az 1-4. rész esetében hulladékok gyűjtésének és kezelésének, az 5-11. részek esetében hulladékok kezelésének alkalmazási területére kiterjedő ISO 14001 nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

A Kbt. 55. § (4) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 55. § (5) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

7.3.2016 (11:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

7.3.2016 (11:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

7.3.2016 (11:00)

VI.3) További információk:

2.) Az ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti.

— Ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: az 1. rész esetében 110 000 HUF, a 2. rész esetében 80 000 HUF, a 3-4. rész esetében részenként 50 000 HUF, a 5-6. rész esetében részenként 130 000 HUF, a 7-8. rész esetében részenként 80 000 HUF, a 9-10. rész esetében részenként 50 000 HUF, a 11. rész esetében 200 000 HUF.

— Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig a közlemény rovatban az ajánlati felhívás IV.3.1) pontjában szereplő azonosító számot és a megfelelő rész/ek szerinti jelölést pl.: „MKB12/2016 1. rész” feltüntetésével, az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287261-00000000 számú számlájára kell befizetni vagy átutalni, továbbá bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel lehet teljesíteni.

3.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a III.2.2) P/2 pontjaiban, valamint a III.2.3) M/1-M/4 pontjaiban meghatározott alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbb követelményeket tartalmaznak.

8.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— amennyiben az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban levő változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § alapján (nemleges nyilatkozat is csatolandó);

— az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját,

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;

— a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás valamennyi feltételére, a szerződés megkötésére és teljesítésére, továbbá a kért ellenszolgáltatásra;

— a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kktv.) szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e;

— az ajánlattevő a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján köteles megjelölni az ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ajánlattevő által ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni,

a vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni;

— a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot;

— A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;

— az adott tevékenységre vonatkozó (EWC 15 01 05 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtése/előkezelése/hasznosítása), a környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedély másolatát:

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben nem rendelkezik:

— Az 1. rész esetében: legalább 300 000 kg/év EWC 150105 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó, az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel, valamint az adott telephelyre vonatkozó érvényes működési engedéllyel.

— A 2. rész esetében: részenként legalább 200 000 kg/év EWC 150105 besorolásba tartozó hulladékok előkezelésére vonatkozó, az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel, valamint az adott telephelyre vonatkozó érvényes működési engedéllyel.

— A 3.-4. részek esetében: részenként legalább 100 000 kg/év EWC 150105 besorolásba tartozó hulladékok előkezelésére vonatkozó, az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel, valamint az adott telephelyre vonatkozó érvényes működési engedéllyel.

— A 5-6. részek esetében: legalább 350 000 kg/év EWC 150105 besorolásba tartozó hulladékok hasznosítására vonatkozó, az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel, valamint az adott telephelyre vonatkozó érvényes működési engedéllyel.

— A 7-8. részek esetében: legalább 175 000 kg/év EWC 150105 besorolásba tartozó hulladékok hasznosítására vonatkozó, az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel, valamint az adott telephelyre vonatkozó érvényes működési engedéllyel.

— A 9-11. részek esetében: legalább 100 000 kg/év EWC 150105 besorolásba tartozó hulladékok hasznosítására vonatkozó, az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel, valamint az adott telephelyre vonatkozó érvényes működési engedéllyel.

— Az 11. rész esetében: legalább 700 000 kg/év EWC 150105 besorolásba tartozó hulladékok hasznosítására vonatkozó, az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel, valamint az adott telephelyre vonatkozó érvényes működési engedéllyel.

Amennyiben egy ajánlattevő egynél több részre tesz ajánlatot, úgy olyan engedélyt/engedélyeket kell ajánlatához értelemszerűen csatolnia, amelyek a megpályázott részekhez igazodó teljes (összeadott) mennyiséget lefedi(k). Ajánlatkérő az ajánlat benyújtásakor a már meglévő engedélyt/ engedélyeket/ határozatot kéri benyújtani.

Az ajánlatban megjelölt összes gazdasági szereplő- beleértve az ajánlattevő(k)et alvállalkozó(k)at, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)et – köteles csatolni azoknak az engedélyeknek a másolatát, amelyek a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát képező, általa elvégzett tevékenységhez szükségesek.

A fentiekben hivatkozott hulladékgazdálkodási engedély(eke)t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek kell csatolnia, tehát valamennyi közös ajánlattevőnek közvetlenül részt kell vennie a társított csomagolási hulladékok gyűjtésében és/vagy előkezelésében és/vagy hasznosításában. Ajánlatkérő a már meglévő, érvényes engedélyek másolatának benyújtását írja elő.

— technológiai leírást az alábbiak szerint:

az 1-4. rész esetében a technológia ismertetését az alábbiak szerint:

A technológia ismertetője tartalmazza a társított csomagolási hulladék (EWC 15 01 05) gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely legalább tartalmazza a csomagolási hulladék gyűjtését, majd a válogatást követően a hasznosítóba történő eljuttatását, a mérlegelésen át a teljes hulladékkezelés folyamatát (hulladék útjának bemutatása). Ennek keretében ismertesse az alkalmazott technológiát, jellemzőit, ismertesse az alkalmazott gépsor/berendezés műszaki specifikációit, kapacitás adatait, tervezett éves üzemóra számát. Ismertesse az előállított termék(ek) további felhasználási lehetőségeit. A telephelyre vonatkozóan be kell mutatni a telephelyet, ahol a kezelést végzik (vázrajzzal és fotóval illusztrálva). A technológiai leírásnak valamennyi fenti elemet tartalmaznia kell.

a 5-10. részek esetében a technológia ismertetését az alábbiak szerint:

A technológia ismertetője tartalmazza a társított csomagolási hulladék (EWC 15 01 05) előkezelésére vonatkozó részletes technológiai leírást, amely legalább tartalmazza a csomagolási hulladék előkezelőbe történő beérkezését, a mérlegelésen át a teljes hulladékkezelés folyamatát (hulladék útjának bemutatása). Ennek keretében ismertesse az alkalmazott technológiát, jellemzőit, ismertesse az alkalmazott gépsor/berendezés műszaki specifikációit, kapacitás adatait, tervezett éves üzemóra számát. A telephelyre vonatkozóan be kell mutatni a telephelyet ahol a kezelést végzik (vázrajzzal és fotóval illusztrálva). A technológiai leírásnak valamennyi fenti elemet tartalmaznia kell.

a 11. rész esetében a technológia ismertetését az alábbiak szerint:

A technológia ismertetője tartalmazza a társított csomagolási hulladék (EWC 15 01 05) hasznosítására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely legalább tartalmazza a csomagolási hulladék hasznosítóba történő beérkezését, mérlegelésen át a teljes hulladékkezelés folyamatát (hulladék útjának bemutatása). Ennek keretében ismertesse az alkalmazott technológiát, jellemzőit, ismertesse az alkalmazott gépsor/berendezés műszaki specifikációit, kapacitás adatait, tervezett éves üzemóra számát. A telephelyre vonatkozóan be kell mutatni a telephelyet ahol a kezelést végzik (vázrajzzal és fotóval illusztrálva). A technológiai leírásnak valamennyi fenti elemet tartalmaznia kell.

Ajánlatkérő nem tekinti szakmai ajánlatnak a technológiai leírást.

— Közös ajánlat (konzorcium) esetében – a Kbt. 25. §-nak figyelembe vételével – az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodás (konzorciális megállapodás) egyszerű másolati példányát részenként, amely tartalmazza

— az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök és feladat-megosztás bemutatását,

— az ajánlattevők által külön-külön vállalt szerződés szerinti teljesítés százalékos arányát, és ezen százalékos arány szerinti mennyiségnek megfelelő engedélyek másolatát, az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát,

— a konzorcium megnevezését,

— kijelöli azon ajánlattevőt (és személyt), aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet [Kbt.25. § (4) bekezdés].

— a konzorcium nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal.

— azt a számlaszámot (egy), amelyre nyertesség esetén az ellenszolgáltatás összege átutalásra kerülhet.

Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben a konzorciális szerződést a tagok a szerződés teljesítése alatt módosítják, arról Ajánlatkérőt ajánlattevők kötelesek haladéktalanul tájékoztatni.

— Közös ajánlattétel esetében az ajánlatot a Kbt. 25. § (3) bekezdésére figyelemmel kell megtenni, azaz a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatoknak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

A konzorciális szerződést teljes terjedelemben, minden része tekintetében olvashatóan köteles csatolni ajánlattevő.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 26. §-a értelmében: ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében (adott esetben a részekre bontás esetén a részben) való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

13.) Az ajánlatok bírálati szempontja és az adható pontszám alsó és felső határa:

Valamennyi rész esetében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlati árat nettó HUF/kg formában kell megadni.

14.) Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon részajánlatonként kell megadnia nettó értékben, forintban egy tizedesjegyre kerekítve. Az ajánlati árnak az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az ajánlati felhívás megjelenésének napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

16.) Ajánlatkérő az írásbeli összegzést az ajánlati kötöttség fennállása alatt küldi meg ajánlattevőknek. A Kbt. 124. § (5) bekezdés szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik

VI.3) További információk:

—.

—.

Helyesen: 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Kezdés 1.6.2016.

Részekre vonatkozó információk:

Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 3 Elnevezés: 3. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 4 Elnevezés: 4. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 5 Elnevezés: : 5. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 6 Elnevezés: 6. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 7 Elnevezés: 7. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 8 Elnevezés: 8. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 9 Elnevezés: 9. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 10 Elnevezés: 10. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 11 Elnevezés: 11. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Kötbér az ellenőrzés során (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.) valamint annak végrehajtási rendelete és a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt ellenőrzési tevékenység biztosítására vonatkozó kötelezettségét megsérti esetenként 100 000 HUF/alkalom (legfeljebb 10 alkalom) összegű kötbér megfizetésére köteles. A 10 alkalmat meghaladó kötelezettség sértés esetén ajánlatkérő felmondással megszüntetheti a szerződést.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:

A tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek nem teljesítésének következményéről részletezést a Szerződéstervezet tartalmaz.

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:

(...)

A kizáró okok igazolási módjával kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság e tárgyban 16.5.2014-án (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám) kiadott útmutatójára, továbbá arra, hogy az igazolás körében a jelen felhívás közzétételének dátumánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatok becsatolása szükséges.

(...)

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

P.2. Nyilatkozata alapján

1. sz. rész esetében: A jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 10 000 000 HUF-ot.

2. sz. rész esetében: A jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 7 000 000 HUF-ot.

3.-4. sz. rész esetében: A jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 3 500 000 HUF-ot.

5.-6. sz. rész esetében: A jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 12 000 000 HUFt-ot.

7.-8. sz. rész esetében: A jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 6 000 000 HUF-ot.

9.-10. sz. részek esetében: A jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 3 500 000 HUF-ot.

11. sz. rész esetében: A jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 24 000 000 HUF-ot.

Ha az ajánlattevő az előírt időszak (felhívás feladását megelőző 3 üzleti év) kezdete után kezdte meg működését, nyilatkozata alapján a működésének ideje alatt:

— a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el:

a) az 1. rész vonatkozásában a nettó 3 000 000 HUF összeget;

b) a 2. rész vonatkozásában a nettó 2 000 000 HUF összeget;

c) a 3-4. rész vonatkozásában a nettó 1 000 000 HUF összeget.

d) a 5-6. rész vonatkozásában a nettó 4 000 000 HUF összeget.

e) a 7-8. rész vonatkozásában a nettó 2 000 000 HUF összeget.

f) a 9-10. rész vonatkozásában a nettó 1 000 000 HUF összeget.

g) a 11. rész vonatkozásában a nettó 8 000 000 HUF összeget.

Amennyiben ajánlattevő több rész vonatkozásában kíván ajánlatot benyújtani, úgy az P.2). minimumkövetelményben meghatározott összegek összeadódnak az ajánlattétellel érintett részek számának megfelelően.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő az alábbi igazolások csatolására köteles:

M.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azokat a szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. Az ismertetőnek tartalmazni kell, hogy a szakembereket milyen jogviszony keretében, milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel, illetve végzettséggel rendelkeznek az ajánlattevő csatolja be a képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelőség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és közreműködnek a szerződés teljesítésében és nincs olyan kötelezettségük a jelzett időszakra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzést bármely szempontból akadályozná..

OKJ képesítések esetén Ajánlatkérő az előírtakkal egyenértékű végzettséget elfogad (képesítéseket, amelyek esetében a bizonyítványban található kódszám a hatályostól eltérő, azonban a képesítés tartalmát illetően megfelel a hatályos OKJ jegyzékben foglaltaknak).

M.2. A Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján csatolnia kell a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot.

A csatolt dokumentumoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az információkat, amelyekből a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység (társított csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása/ előkezelése és hasznosításra átadása/ hasznosítása) vonatkozásában az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.

Valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő ajánlat esetén csatolni kell:

— a mérleg hitelesítési jegyzőkönyvének másolatát,

— az ajánlattevők nyilatkozatát az előírt mérleg, targonca, hulladékválogató sor és bálázó szerződés időtartama alatti rendelkezésre állásáról.

Jelen alkalmassági követelmény esetében amennyiben az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség bérleti szerződés vagy lízing szerződés alapján áll ajánlattevő rendelkezésére, a rendelkezésre állás igazolásához a fentieken túl szükséges még, hogy ajánlattevő igazolja, hogy nincs elmaradás a bérleti díj, lízingdíj fizetésével. Ajánlattevő az elmaradás hiányát a legutolsó bérleti díj/lízingdíj befizetését igazoló másolattal vagy a bérbeadó, lízingbeadó ilyen tartalmú nyilatkozatával igazolja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésre is.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, Az alkalmasság minimumkövetelménye

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:

M.1. Valamennyi rész esetében:

A) legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakemberrel, aki megfelel a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben, illetve a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeletben foglaltak feltételeknek

és

B) legalább 1 fő

OKJ 32 851 01 Hulladékfelvásárló és -telep kezelő végzettséggel,

vagy OKJ 31 851 01 Hulladékfelvásárló

vagy OKJ: 31 851 01 Hulladék feldolgozógép- kezelő,

vagy OKJ 33 853 01 Hulladéktelep kezelő

vagy OKJ 55 850 01 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus,

vagy OKJ 55 621 02 Hulladékgazdálkodási technológus,

vagy OKJ 52 547 004 Hulladékkezelő technikus,

vagy OKJ 21 851 02 Hulladékválogató és feldolgozó,

vagy OKJ 21 789 801 Települési hulladék

gyűjtő és szállító,

vagy OKJ 33 789 803 Települési hulladék kezelő

végzettséggel rendelkező szakemberrel

és

C) legalább 1 fő targoncavezető képesítéssel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik az OKJ 31 582 06 0010 31 05 számú vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal, továbbá a 40/2009 (VIII.31.) KHEM rendelet szerinti gépkezelői, vagy azzal egyenértékű – illetve építőgép-kezelői jogosítvány esetében a targoncák típusait tartalmazó – jogosítvánnyal.

Ugyanazon szakember több alkalmassági követelmény (A, B, C) megfelelésének igazolásához nem mutatható be.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a szakember több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el az Oktatási Hivatal vagy a diplomát kiállító felsőoktatási intézmény erre vonatkozó igazolását.

M.2. A teljesítéshez szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

Az 1–4. számú rész esetében:

A társított csomagolási hulladék feldolgozására alkalmas technológiával, amely legalább 1 db hulladékválogató sort és bálázót tartalmaz.

Valamennyi rész esetében:

A) legalább 1 db legalább 1 tonna teherbírású hitelesített mérleggel;

és

B) legalább 1 db a 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet 2. melléklet II.33. csoportba besorolt targoncával.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon hitelesített mérleg és targonca több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

A Kbt. 55. § (4) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 55. § (5) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

24.3.2016 (11:30)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

24.3.2016 (11:30)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

24.3.2016 (11:30)

VI.3) További információk:

2.) Az ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti.

— Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig a közlemény rovatban az ajánlati felhívás IV.3.1) pontjában szereplő azonosító számot és a megfelelő rész/ek szerinti jelölést pl.: „MKB11/2016 1. rész” feltüntetésével, az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287261-00000000 számú számlájára kell befizetni vagy átutalni, továbbá bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel lehet teljesíteni.

3.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a III.2.2) P/2 pontjaiban, valamint a III.2.3) M/1-M/2 pontjaiban meghatározott alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbb követelményeket tartalmaznak.

8.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— amennyiben az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban levő változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § alapján (nemleges nyilatkozat is csatolandó);

— az ajánlatot (ajánlattevő, alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet részéről) aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját,

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;

— a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás valamennyi feltételére, a szerződés megkötésére és teljesítésére, továbbá a kért ellenszolgáltatásra;

— a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kktv.) szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e;

— az ajánlattevő a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján köteles megjelölni az ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ajánlattevő által ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni,

a vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni;

— a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot;

— A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;

— Az ajánlattevőnek az adott tevékenység végzéséhez szükséges (EWC 15 01 05 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtése/ előkezelése/ hasznosítása), az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedélyek iktatószámait tartalmazó nyilatkozatát.

Amennyiben az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplő, beleértve ajánlattevőt, az alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységét nem magyarországi telephelyen végzi, abban az esetben csatolni kell a teljes engedély másolatát.

A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetén csatolni kell az általa végzett közbeszerzés tárgyát képező tevékenységhez szükséges valamennyi érvényes engedély másolatát.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben a teljesítésben résztvevő gazdasági szereplő(k) – beleértve ajánlattevő(ke)t, az alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt – (együttesen) nem rendelkezik(nek):

— Az 1. rész esetében: legalább 300 000 kg/év EWC 150105 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó, az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel.

— A 2. rész esetében: részenként legalább 200 000 kg/év EWC 150105 besorolásba tartozó hulladékok előkezelésére vonatkozó, az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel.

— A 3.-4. részek esetében: részenként legalább 100 000 kg/év EWC 150105 besorolásba tartozó hulladékok előkezelésére vonatkozó, az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel.

— A 5-6. részek esetében: legalább 350 000 kg/év EWC 150105 besorolásba tartozó hulladékok hasznosítására vonatkozó, az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel.

— A 7-8. részek esetében: legalább 175 000 kg/év EWC 150105 besorolásba tartozó hulladékok hasznosítására vonatkozó, az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel.

— A 9-10. részek esetében: legalább 100 000 kg/év EWC 150105 besorolásba tartozó hulladékok hasznosítására vonatkozó, az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel.

— A 11. rész esetében: legalább 700 000 kg/év EWC 150105 besorolásba tartozó hulladékok hasznosítására vonatkozó, az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel.

Amennyiben egy ajánlattevő egynél több részre tesz ajánlatot, úgy olyan engedélyt/engedélyeket kell ajánlatához értelemszerűen felsorolnia a nyilatkozatában és/vagy csatolnia, amelyek a megpályázott részekhez igazodó teljes (összeadott) mennyiséget lefedi(k). Ajánlatkérő az ajánlat benyújtásakor a már meglévő engedélyt/ engedélyeket/ határozatot kéri feltüntetni és/vagy csatolni.

A fentiekben hivatkozott hulladékgazdálkodási engedéllyel/engedélyekkel közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek rendelkeznie kell, tehát valamennyi közös ajánlattevőnek közvetlenül részt kell vennie a társított csomagolási hulladékok gyűjtésében és/vagy előkezelésében és/vagy hasznosításában.

— az ajánlatban megjelölt összes gazdasági szereplő – beleértve az ajánlattevő(ke)t alvállalkozó(ka)t, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(ke)t – vonatkozásában az általa végzett, a közbeszerzés tárgyát képező tevékenység(ek) technológiai leírásá(ai)t az alábbiak szerint:

— az 1-4. rész esetében a technológia ismertetését az alábbiak szerint:

A technológia ismertetője tartalmazza a társított csomagolási hulladék (EWC 15 01 05) gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely legalább tartalmazza a csomagolási hulladék gyűjtését, majd a válogatást követően a hasznosítóba történő eljuttatását, a mérlegelésen át a teljes hulladékkezelés folyamatát (hulladék útjának bemutatása). Ennek keretében ismertesse az alkalmazott technológiát, jellemzőit, ismertesse az alkalmazott gépsor/berendezés műszaki specifikációit, kapacitás adatait, tervezett éves üzemóra számát. Ismertesse az előállított termék(ek) további felhasználási lehetőségeit. A telephelyre vonatkozóan be kell mutatni a telephelyet, ahol a kezelést végzik (vázrajzzal és fotóval illusztrálva). A technológiai leírásnak valamennyi fenti elemet tartalmaznia kell.

— a 5-10. részek esetében a technológia ismertetését az alábbiak szerint:

A technológia ismertetője tartalmazza a társított csomagolási hulladék (EWC 15 01 05) előkezelésére vonatkozó részletes technológiai leírást, amely legalább tartalmazza a csomagolási hulladék előkezelőbe történő beérkezését, a mérlegelésen át a teljes hulladékkezelés folyamatát (hulladék útjának bemutatása). Ennek keretében ismertesse az alkalmazott technológiát, jellemzőit, ismertesse az alkalmazott gépsor/berendezés műszaki specifikációit, kapacitás adatait, tervezett éves üzemóra számát. A telephelyre vonatkozóan be kell mutatni a telephelyet ahol a kezelést végzik (vázrajzzal és fotóval illusztrálva). A technológiai leírásnak valamennyi fenti elemet tartalmaznia kell.

— a 11. rész esetében a technológia ismertetését az alábbiak szerint:

A technológia ismertetője tartalmazza a társított csomagolási hulladék (EWC 15 01 05) hasznosítására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely legalább tartalmazza a csomagolási hulladék hasznosítóba történő beérkezését, mérlegelésen át a teljes hulladékkezelés folyamatát (hulladék útjának bemutatása). Ennek keretében ismertesse az alkalmazott technológiát, jellemzőit, ismertesse az alkalmazott gépsor/berendezés műszaki specifikációit, kapacitás adatait, tervezett éves üzemóra számát. A telephelyre vonatkozóan be kell mutatni a telephelyet ahol a kezelést végzik (vázrajzzal és fotóval illusztrálva). A technológiai leírásnak valamennyi fenti elemet tartalmaznia kell.

Ajánlatkérő nem tekinti szakmai ajánlatnak a technológiai leírást.

— Közös ajánlat (konzorcium) esetében – a Kbt. 25. §-nak figyelembe vételével – az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodás (konzorciális megállapodás) egyszerű másolati példányát részenként, amely tartalmazza:- az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök és feladat-megosztás bemutatását,

— az ajánlattevők és alvállalkozóik által külön-külön vállalt szerződés szerinti teljesítés mennyiségét tonnában és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát,

— a közös ajánlattevők együttes (konzorcium) megnevezését,

— kijelöli azon ajánlattevőt (és személyt), aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet [Kbt.25. § (4) bekezdés].

— a közös ajánlattevők nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal.

— azt a számlaszámot (egy), amelyre nyertesség esetén az ellenszolgáltatás összege átutalásra kerülhet.

Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben a konzorciális szerződést a tagok a szerződés teljesítése alatt módosítják, arról Ajánlatkérőt ajánlattevők kötelesek haladéktalanul tájékoztatni.

— Közös ajánlattétel esetében az ajánlatot a Kbt. 25. § (3) bekezdésére figyelemmel kell megtenni, azaz a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatoknak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

A konzorciális szerződést teljes terjedelemben, minden része tekintetében olvashatóan köteles csatolni ajánlattevő.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 26. §-a értelmében: ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében (adott esetben a részekre bontás esetén a részben) való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

13.) Az ajánlatok bírálati szempontja:

Valamennyi rész esetében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlati árat nettó HUF/kg formában kell megadni.

14.) Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon részajánlatonként kell megadnia nettó értékben, forintban egy tizedesjegyre kerekítve. Ajánlatkérő az egy tizedesjegy kerekítés alatt az alábbiakat érti:

— az ajánlati árat legfeljebb egy tizedesjegyre kerekítve kell megadni,

— amennyiben ajánlattevő kettő vagy több tizedesjegyre kerekített értéket ad meg ajánlati árként, úgy az ajánlata érvénytelen,

— a tizedes jegyek esetében csak a nullától eltérő számjegyeket kell feltüntetni,

— amennyiben egész forint érték kerül megadásra azt ajánlatkérő elfogadja a tizedesjegy feltüntetése nélkül is az ajánlati árat (pl.: 10 HUF/kg = 10,0 HUF/kg).

Az ajánlati árnak az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az ajánlati felhívás megjelenésének napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

16.) Ajánlatkérő az írásbeli összegzést az ajánlati kötöttség fennállása alatt (az ajánlatok felbontásától számított 60 napon belül) küldi meg ajánlattevőknek. A Kbt. 124. § (5) bekezdés szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik.

VI.3) További információk:

23.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy több részre történő ajánlattétel esetén, ugyanazon dokumentumokat nem kell a részek számának megfelelő példányban (többszörösen) benyújtani, amennyiben a dokumentum önmagában megfelel az előírt követelményeknek valamennyi érintett rész tekintetében. Ilyen esetben kérjük a benyújtott dokumentumon feltüntetni azon rész(ek) számát, amely esetében azt ajánlatkérő fel kívánja használni.

24.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során fokozott figyelmet fordít az értékelés során figyelembe vett kötelezettségek teljesítésére.

További információk

Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.

A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.

Az Ajánlati Dokumentáció módosított elemei:

I.1.11.

I.2.1.

I.3.2.

I.4.1.

I.4.2.

II. Szerződéstervezet

III. Nyilatkozatminták

A módosított Ajánlati Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

Az Ajánlati Dokumentációt korábban kiváltott gazdasági szereplők részére Ajánlatkérő a módosított Ajánlati Dokumentációt térítés nélkül, közvetlenül, elektronikus úton küldi meg. Az Ajánlati Dokumentációt korábban ki nem váltott gazdasági szereplők részére Ajánlatkérő a módosított Ajánlati Dokumentációt az ajánlati felhívás VI.3.1) pontjában meghatározottak szerint bocsátja rendelkezésre.