Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 71057-2023

03/02/2023    S25

Polen-KATOWICE: Sauerstoffzufuhranlage

2023/S 025-071057

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 015-036430)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: UL. POWSTAŃCÓW 30
Ort: KATOWICE
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Wituś
E-Mail: b.witus@pgg.pl
Telefon: +48 327161489
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pgg.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa części zamiennych do aparatów regeneracyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 285-11

Referenznummer der Bekanntmachung: 702202056-1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33157800 Sauerstoffzufuhranlage
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

3. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa części zamiennych do aparatów regeneracyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 285-11

4. W celu potwierdzenia, że oferowane świadczenie jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego wymagane jest złożenie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 015-036430

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Anstatt:

Wykonawca wykaże, że posiada roczny przychód za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - odpowiednio w tym okresie, w wysokości:

Dla zadania nr 1 - 12 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 27 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 12 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 58 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 85 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 28 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 40 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 11 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 13 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 9 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 51 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 15 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 32 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 16 000,00 PLN

Dla zadania nr 21 - 11 000,00 PLN

Dla zadania nr 22 - 9 000,00 PLN

Dla zadania nr 23 - 38 000,00 PLN

Dla zadania nr 24 - 23 000,00 PLN

Dla zadania nr 25 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 26 - 319 000,00 PLN

Dla zadania nr 27 - 100 000,00 PLN

muss es heißen:

Wykonawca wykaże, że posiada roczny przychód za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - odpowiednio w tym okresie, w wysokości:

Dla zadania nr 1 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 14 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 29 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 43 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 14 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 20 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 26 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 4 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 4 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 16 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 21 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 22 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 23 - 19 000,00 PLN

Dla zadania nr 24 - 11 000,00 PLN

Dla zadania nr 25 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 26 - 159 000,00 PLN

Dla zadania nr 27 - 50 000,00 PLN

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu,

jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy części zamiennych i podzespołów innych maszyn i urządzeń oraz kompletnych maszyn i urządzeń na wartość łączną nie niższą niż:

Dla zadania nr 1 - 12 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 27 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 12 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 58 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 85 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 28 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 40 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 11 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 13 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 9 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 51 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 15 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 32 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 16 000,00 PLN

Dla zadania nr 21 - 11 000,00 PLN

Dla zadania nr 22 - 9 000,00 PLN

Dla zadania nr 23 - 38 000,00 PLN

Dla zadania nr 24 - 23 000,00 PLN

Dla zadania nr 25 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 26 - 319 000,00 PLN

Dla zadania nr 27 - 100 000,00 PLN

muss es heißen:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu,

jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy części zamiennych i podzespołów innych maszyn i urządzeń oraz kompletnych maszyn i urządzeń na wartość łączną nie niższą niż:

Dla zadania nr 1 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 14 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 29 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 43 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 14 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 20 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 26 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 4 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 4 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 16 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 21 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 22 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 23 - 19 000,00 PLN

Dla zadania nr 24 - 11 000,00 PLN

Dla zadania nr 25 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 26 - 159 000,00 PLN

Dla zadania nr 27 - 50 000,00 PLN

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 09/02/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 20/02/2023
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 09/05/2023
muss es heißen:
Tag: 20/05/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 09/02/2023
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 20/02/2023
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: