Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 71089-2023

03/02/2023    S25

Polen-Sierakośce: Frontschaufellader

2023/S 025-071089

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 010-020792)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wiar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Nationale Identifikationsnummer: 7952549814
Postanschrift: Sierakośce
Ort: Sierakośce 58
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Postleitzahl: 37-734
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Józef Martowicz
E-Mail: wiar.dotacje@gmail.com
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://wiar.pl/norway-grants/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa - ładowarka kołowa do załadunku kruszywa do realizacji procesu technologicznego

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43250000 Frontschaufellader
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia - ładowarka kołowa do załadunku kruszywa do realizacji procesu technologicznego o specyfikacji opisanej w SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 010-020792

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.2
Los-Nr.: Pkt 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis wadium
Anstatt:

3. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium może być wnoszone

w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Pekao S.A., Rzeszów, nr rachunku: 04124025681111001048075661. Pieniądze muszą znajdować się na koncie Zamawiającego do dnia obowiązującego terminu składania ofert, do godziny wskazanej w tym terminie, tytuł przelewu „Wadium - Dostawa - Dostawa - koparka gąsienicowa”

muss es heißen:

3. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium może być wnoszone

w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Pekao S.A., Rzeszów, nr rachunku: 04124025681111001048075661. Pieniądze muszą znajdować się na koncie Zamawiającego do dnia obowiązującego terminu składania ofert, do godziny wskazanej w tym terminie, tytuł przelewu „Wadium - Dostawa - Dostawa - ładowarka kołowa”

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Modyfikacja zapisów ogłoszenia z dn. 30.01.2022 dotyczy jedynie tytułu przelewu wadium - w związku z powyższym zmiana ta nie wpływa na wydłużenie terminu składania ofert.