Lieferungen - 71098-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Halmstad: Medicinsk utrustning

2023/S 025-071098

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Halland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0115
Postadress: Box 517
Ort: HALMSTAD
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 301 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Malin Eriksson
E-post: Malin.L.Eriksson@regionhalland.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.regionhalland.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Sjukvårdsprodukter och instrument

Referensnummer: RS220497
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33100000 Medicinsk utrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar Region Hallands samlade behov av sjukvårdsprodukter och instrument.

Upphandlingen omfattar bland annat:

Instrument motsvarande operationskvalité

Instrument för en- och flergångsbruk

Förbrukningsprodukter till kirurgi, öron/näsa/hals, gyn, förlossning

Allmänna förbrukningsprodukter av engångskvalité

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 16 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33140000 Medicinska förbrukningsartiklar
33162200 Operationsinstrument
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE231 Hallands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar Region Hallands samlade behov av sjukvårdsprodukter och instrument.

Upphandlingen omfattar bland annat:

Instrument motsvarande operationskvalité

Instrument för en- och flergångsbruk

Förbrukningsprodukter till kirurgi, öron/näsa/hals, gyn, förlossning

Allmänna förbrukningsprodukter av engångskvalité

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 159-452564
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 29
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Consalus Healthcare Solutions AB
Nationellt registreringsnummer: 556882-6407
Postadress: Långnäsvägen 23
Ort: HAMMARÖ
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
Postnummer: 66341
Land: Sverige
E-post: anders.kastel@consalus.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 29
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Sacomed A/S
Nationellt registreringsnummer: 32278884
Postadress: Midtager 29 st.th.
Ort: Brøndby
Nuts-kod: DK02 Sjælland
Postnummer: 2605
Land: Danmark
E-post: sa@sacomed.com
Internetadress: http://www.sacomed.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 29
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: 3M Svenska Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556021-9684
Postadress: Herrjärva torg 4
Ort: SOLNA
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 17067
Land: Sverige
E-post: joakim.sandstrom@mmm.com
Internetadress: http://www.3m.com/se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 16 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 29
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Bluebird Medical AB
Nationellt registreringsnummer: 556983-4103
Postadress: Ormvråksvägen 46
Ort: FJÄRÅS
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 43974
Land: Sverige
E-post: jens@bluebirdmedical.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 16 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 29
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Hartmann - ScandiCare AB
Nationellt registreringsnummer: 556366-9828
Postadress: Box 24
Ort: ANDERSTORP
Nuts-kod: SE21 Småland med öarna
Postnummer: 33421
Land: Sverige
E-post: avtal@hartmann.info
Internetadress: http://www.hartmann.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 29
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Atos Medical AB
Nationellt registreringsnummer: 556268-7607
Postadress: Box 183
Ort: HÖRBY
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 24222
Land: Sverige
E-post: gunilla.olofsson@atosmedical.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 29
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: KanMed AB
Nationellt registreringsnummer: 556188-1060
Postadress: Gårdsfogdevägen 18 B
Ort: BROMMA
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 16866
Land: Sverige
E-post: patrick@kanmed.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 29
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Codan Triplus AB
Nationellt registreringsnummer: 556080-8841
Postadress: Box 10233
Ort: KUNGSBACKA
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 43423
Land: Sverige
E-post: avtal@codantriplus.se
Internetadress: http://www.codantriplus.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 29
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: L&B Medical AB
Nationellt registreringsnummer: 556378-9485
Postadress: Box 7107
Ort: TÄBY
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 18712
Land: Sverige
E-post: lisa.r@lbmedical.se
Internetadress: http://www.lbmedical.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 29
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Kebomed Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556965-8924
Postadress: c/o Infra City, Kanalvägen 1 A, 2 tr
Ort: UPPLANDS VÄSBY
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 19461
Land: Sverige
E-post: vibl@kebomed.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 29
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Normedi AB
Nationellt registreringsnummer: 556958-4179
Postadress: c/o Daniel Lindberg, Sångstigen 8
Ort: HOLMSUND
Nuts-kod: SE331 Västerbottens län
Postnummer: 91333
Land: Sverige
E-post: jesper@normedi.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 29
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Observe Medical Nordic AB
Nationellt registreringsnummer: 556190-6370
Postadress: Krokslätts Parkgata 4
Ort: Mölndal
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 431 68
Land: Sverige
E-post: conny.melvinsson@observemedical.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 29
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Instrumenta Diagnostiska & Kirurgiska AB
Nationellt registreringsnummer: 556376-1310
Postadress: Box 308
Ort: PARTILLE
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 43325
Land: Sverige
E-post: info@instrumenta.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 29
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Cetro Medical AB
Nationellt registreringsnummer: 556096-7522
Postadress: Nitgatan 11
Ort: SMÅLANDSSTENAR
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Postnummer: 33333
Land: Sverige
E-post: stefan@cetromedical.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 29
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: OneMed Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556764-4140
Postadress: Box 50
Ort: GÖTEBORG
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 40120
Land: Sverige
E-post: jonna.bjorck@onemed.com
Internetadress: http://www.onemed.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 29
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: AST Medical AB
Nationellt registreringsnummer: 556903-3763
Postadress: Backa Bergögata 5
Ort: HISINGS BACKA
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 42246
Land: Sverige
E-post: alexander.rawsthorne@astmedical.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 29
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Mediq Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556252-2317
Postadress: Box 10302
Ort: KUNGSBACKA
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 43424
Land: Sverige
E-post: ariana.safaribador@mediq.com
Internetadress: http://www.mediqsverige.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 29
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Gothia Medical AB
Nationellt registreringsnummer: 556272-9466
Postadress: Bolshedens Industriväg 20
Ort: BILLDAL
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 42750
Land: Sverige
E-post: customercare@gothiamedical.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 29
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: AB Henry Eriksson
Nationellt registreringsnummer: 556150-2963
Postadress: Skebokvarnsvägen 267
Ort: BANDHAGEN
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 12453
Land: Sverige
E-post: jessica@henryeriksson.se
Internetadress: http://www.henryeriksson.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 29
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Mediplast AB
Nationellt registreringsnummer: 556140-9011
Postadress: Box 1004
Ort: MALMÖ
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 21210
Land: Sverige
E-post: sofie.zeiloth@mediplast.com
Internetadress: http://www.mediplast.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 29
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Abbott Rapid Diagnostics AB
Nationellt registreringsnummer: 556579-4301
Postadress: Box 1147
Ort: KISTA
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 164 22
Land: Sverige
E-post: linda.lahovary@abbott.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 29
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Adder Online AB
Nationellt registreringsnummer: 559002-6695
Postadress: Box 20061
Ort: BROMMA
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 16102
Land: Sverige
E-post: info@addercare.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 29
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Solann AB
Nationellt registreringsnummer: 556656-6286
Postadress: Rosengatan 8, 1012
Ort: SUNDBYBERG
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 17270
Land: Sverige
E-post: upphandling@solann.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 29
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Harlequin Trade
Nationellt registreringsnummer: 556241-5892
Postadress: Södra Förstadsgatan 31
Ort: Malmö
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 211 43
Land: Sverige
E-post: samuel@harlequintrade.se
Internetadress: http://www.harlequintrade.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 16 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/01/2023