Lieferungen - 71190-2023

03/02/2023    S25

România-București: Echipamente medicale

2023/S 025-071190

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI
Număr naţional de înregistrare: 4283570
Adresă: Splaiul Independenţei, nr. 169, Sector 5
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050098
Țară: România
Persoană de contact: Catalin Gontariu
E-mail: achizitii.suub@gmail.com
Telefon: +4 0213141500
Fax: +40 213180554
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.suub.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: UNITATE SANITARA
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare ECHIPAMENTE MEDICALE

Număr de referinţă: 2022428357009
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul contractului este dat de necesitatea dotarii SPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI cu aparatura si echipamente medicale.

Valoarea estimata pe fiecare lot in parte:

Valoarea estimata Lot 1 – Ecograf cu 5 sonde = 2.180.000,00 lei

Valoarea estimata Lot 2 - Ecograf pentru Chirurgie Toracica = 799.729,20 lei

Valoarea estimata Lot 3 - Computer Tomograf de 128 slice = 3.850.000,00 lei

Valoarea estimata Lot 4 - Echipamente Urologie = 483.585,00 lei

Valoarea estimata Lot 5 - Ecograf cu aplicatii de Urologie = 676.314,20 lei

Valoarea estimata Lot 6 - Linie completa de endoscopie = 458.900,00 lei

Valoarea estimata Lot 7 - Aparat de echografie stationar = 470.000,00 lei

Valoarea estimata Lot 8 - Aparat de radiologie digital = 1.485.000,00 lei

Atentie: Operatorii economici interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia

de atribuire cu minim 20 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98 / 2016,

modificata prin OUG 107 / 2017, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis cu 10 zile ( in a 11- a zi), inainte de termenul

stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 9 425 168.36 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat de radiologie digital

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33111000 Aparate de radiologie
50420000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi chirurgical
51411000 Servicii de instalare de echipament de imagistică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr. 169, Sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat de radiologie digital - conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipamente Urologie

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33125000 Aparate de examinare urologică
50420000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi chirurgical
51420000 Servicii de instalare de echipament chirurgical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr. 169, Sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente Urologie - conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat de ecografie stationar

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33112200 Ecograf
50421000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
51411000 Servicii de instalare de echipament de imagistică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr. 169, Sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat de echografie stationar - conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ecograf pentru Chirurgie Toracica

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33112200 Ecograf
50420000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi chirurgical
51411000 Servicii de instalare de echipament de imagistică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr. 169, Sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ecograf pentru Chirurgie Toracica - conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ecograf cu 5 sonde

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33112200 Ecograf
50420000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi chirurgical
51411000 Servicii de instalare de echipament de imagistică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr. 169, Sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ecograf cu 5 sonde - conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor tehnic 4 / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor tehnic 5 / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor tehnic 3 / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor tehnic 2 / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor tehnic 1 / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Computer Tomograf de 128 slice

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33115000 Aparate de tomografie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr. 169, Sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Computer Tomograf de 128 slice - conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor tehnic 7 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor tehnic 6 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor tehnic 4 / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor tehnic 5 / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor tehnic 3 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor tehnic 2 / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor tehnic 1 / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ecograf cu aplicatii de Urologie

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33112200 Ecograf
50420000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi chirurgical
51411000 Servicii de instalare de echipament de imagistică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr. 169, Sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ecograf cu aplicatii de Urologie - conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Linie completa de endoscopie

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33168000 Aparate de endoscopie şi de endochirurgie
50420000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi chirurgical
51411000 Servicii de instalare de echipament de imagistică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr. 169, Sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Linie completa de endoscopie - conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 207-590148
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 73096
Lot nr.: 8
Titlu:

Contract de furnizare produse

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/12/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: PHM COMSERV S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 21314065
Adresă: Strada Berceni, Nr. 8, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041914
Țară: România
E-mail: contact@phm.ro
Telefon: +40 318052108
Fax: +40 318052109
Adresă internet: www.phm.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 485 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 485 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 73087
Lot nr.: 3
Titlu:

Contract de furnizare produse

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/12/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BAU STARK MEDICAL S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 46159684
Adresă: Strada Rudeni, Nr. 38
Localitate: Chitila
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Țară: România
E-mail: amer@baustarkmedical.ro
Telefon: +40 756527656
Adresă internet: http://baustarkmedical.ro/
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MINIMED SOLUTIONS S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 23144897
Adresă: Strada CALEA GIULESTI, Nr. 23, Sector: 6
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011786
Țară: România
E-mail: mihai@minimed.ro
Telefon: +40 215393516
Fax: +40 0215393516
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 850 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 850 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 73079
Lot nr.: 1,7
Titlu:

Contract de furnizare produse

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/12/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BRAINS M & A CONSULTING
Număr naţional de înregistrare: 34353490
Adresă: Strada Slt. Alexandru Borneanu, Nr. 7, Sector: 6
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060758
Țară: România
E-mail: mihaipaulalexandru@yahoo.com
Telefon: +40 731493265
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 650 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 635 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 73095
Lot nr.: 6
Titlu:

Contract de furnizare produse

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/12/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: VAVIAN TRADING
Număr naţional de înregistrare: RO 4281324
Adresă: Strada Nisipari, Nr. 27
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 014125
Țară: România
E-mail: office@vavian.ro
Telefon: +40 213179188
Fax: +40 213179188
Adresă internet: www.vavian.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 458 900.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 458 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 73714
Lot nr.: 2
Titlu:

Contract de furnizare produse

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/12/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ULTRASONIC
Număr naţional de înregistrare: RO 16434774
Adresă: Strada Goga Octavian, Nr. 4, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030982
Țară: România
E-mail: dragos.burca@gmail.com
Telefon: +40 0732505200
Fax: +40 0213201055
Adresă internet: www.intro.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 799 729.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 270 600.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 73091
Lot nr.: 4
Titlu:

Contract de furnizare produse

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/12/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA
Număr naţional de înregistrare: RO 22505268
Adresă: Strada Colorian Anton, prof. dr., Nr. 74, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041393
Țară: România
E-mail: irina.turcu@karlstorz.com
Telefon: +40 0314250800
Fax: +40 0314250801
Adresă internet: www.karlstorz.com
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 483 585.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 479 710.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 73713
Lot nr.: 5
Titlu:

Contract de furnizare produse

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/12/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LIAMED
Număr naţional de înregistrare: RO 10188824
Adresă: Strada Griviţei, Nr. A8
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500182
Țară: România
E-mail: larisa.dartu@liamed.ro
Telefon: +40 268327490
Fax: +40 268327490
Adresă internet: www.liamed.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 676 314.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 245 958.36 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Documentatia de atribuire este afisata in SEAP, www.e-licitatie.ro. Toate raspunsurile la clarificari cerute de catre operatorii economici sau formulate de catre autoritatea contractanta vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro. INSTRUCTIUNI PRIVIND DUAE - A se vedea documentul "Instrucțiuni pentru ofertanți" atasat prezentei documentatii de atribuire, punct 1- INSTRUCȚIUNI PRIVIND DUAE. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic VA PRECIZA IN OFERTA DEPUSA acele informatii cuprinse in propunerea tehnica pe care le declară ca fiind confidențiale. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă. In lipsa documentelor care demonstreaza caracterul confidential, documentele vor fi considerate ca neconfidentiale. În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face conform art. 139, alin (3) din H.G. 395 / 2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Procedura de atribuire este initiata sub incidenta unei clauze suspensive, in sensul ca executarea contractului de achizitie publica este conditionata de alocarea fondurilor necesare pentru care s-au facut demersuri la finantatori, semnarea contractului facandu-se fara punerea acestuia in executare, in cazul in care dupa finalizarea procedurii de atribuire nu au fost alocate fondurile necesare. Punerea in executare se va realiza dupa alocarea fondurilor necesare, prin semnarea de catre ambele parti a unui act aditional.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/01/2023