Lieferungen - 71197-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Varberg: Skrivare och kurvskrivare

2023/S 025-071197

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 243-700464)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Varbergs kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1249
Postadress: Östra Långgatan 27
Ort: Varberg
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 432 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Petra Samuelsson
E-post: petra.samuelsson@Varberg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.varberg.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Multifunktionsskrivare och skrivare med tillhörande servicetjänster

Referensnummer: KS22/63
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30232100 Skrivare och kurvskrivare
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtalet omfattar inköp av skrivare och kopiatorer inklusive service, toner och andra förbrukningsvaror till Varbergs Kommuns samtliga enheter. Beställaren beräknar att inköpsvärdet under avtalstiden är 13 900 000 SEK. Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/01/2023
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 243-700464

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 30/01/2023
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 02/02/2023
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 31/01/2023
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 03/02/2023
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: