Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 71277-2023

03/02/2023    S25

die Niederlande-Utrecht: Reparatur und Wartung von Anlagen

2023/S 025-071277

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Nationale Identifikationsnummer: 361633343
Postanschrift: Griffioenlaan 2
Ort: Utrecht
NUTS-Code: NL Nederland
Postleitzahl: 3526 LA
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): Andre Maters
E-Mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

31130423: Aankondiging van een Wijziging Prestatiecontract droog Zee en Delta

Referenznummer der Bekanntmachung: 31130423
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45259000 Reparatur und Wartung von Anlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wijzigingen vallen onder art. 2.163d

Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)

Contractant staat in voor het borgen van het functioneren en presteren van het areaal waar verhardingen/kunstwerken deel van uitmaken. Verzakingen door uitspoeling zijn als calamiteit verholpen maar reden van oorzaak moet worden aangepakt. Het onderzoek hiernaar maakt geen deel uit van contract maar past qua bijkomende werkzaamheden en herstel van afwatering direct onder activiteiten van contractant.

Het verwijderen van de bermkasten en aanpassen van verlichting fietstunnel kennen technische overlap en/of aansluiting met reguliere werkzaamheden door Contractant. Verandering van opdrachtnemer levert aanzienlijk ongemak en kostenstijgingen.

Looptijd: 10-02-2022 t/m 30-11-2022

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 86 740.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL34 Zeeland
Hauptort der Ausführung:

Zeeland

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zie korte beschrijving

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Kwaliteit / Gewichtung: 0
Preis - Gewichtung: 0
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

De oorspronkelijke aanbesteding betreft een Prestatiecontract voor het vast onderhoud aan het droge areaal in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Zee en Delta. Het beheergebied omvat aan droge infrastructuur ca. 185 km autowegen, één aquaduct (Dampoort aquaduct, met uitzondering van installaties en civiel) en één tunnel (Vlaketunnel met uitzondering van installaties en civiel). De belangrijkste wegen binnen het gebied zijn: (een deel van de) N57, A58, N59 en N61

Het beoogd resultaat is: het borgen van het functioneren en presteren van het droge areaal van Rijkswaterstaat Zee en Delta.

De contractscope omvat het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

1. het borgen van het functioneren en presteren van het areaal;

2. risico’s ten aanzien van functioneren en presteren van het areaal monitoren en beheersen;

3. de Opdrachtgever informeren over het functioneren en presteren van het areaal;

4. informatie over het presteren van het areaal borgen in (beheer-) managementsystemen;

5. eventueel opgedragen upgradewerkzaamheden uitvoeren.

Beschrijving van wijzigingen(en):

31130423.0043 Februari 2022 – VM

VTW-176: Verlichting Fietstunnel N57

VTW-186: Verwijderen Bermkasten N59

31130423.0045 Maart 2022 – FH

VTW-188: Onderzoek uitspoeling KW Ankerv

VTW 191: Paaltje Fietstunnel Brouwersdam

Looptijd: 10-02-2022 t/m 30-11-2022

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

31130423: Aankondiging van een Wijziging Prestatiecontract droog Zee en Delta

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/06/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: AANNEMINGSBEDRIJF VERMEULEN BENTHUIZEN
Postanschrift: Postbus 849
Ort: Zoetermeer
NUTS-Code: NL Nederland
Postleitzahl: 2700 AV
Land: Niederlande
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 86 740.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Ort: Den Haag
Land: Niederlande
E-Mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internet-Adresse: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023