Lieferungen - 71282-2023

03/02/2023    S25

Česko-Olomouc: Lůžka s motorovým pohonem

2023/S 025-071282

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2023/S 005-007676)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Vojenská nemocnice Olomouc
Národní identifikační číslo: 60800691
Poštovní adresa: Sušilovo nám. 1/5
Obec: Olomouc
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 77900
Země: Česko
Kontaktní osoba: MUDr. Dušan Javořík
E-mail: javorikd@vnol.cz
Tel.: +420 973407277
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.vnol.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/VNOlomouc

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

VN Olomouc - nákup zdravotnických lůžek

II.1.2)Hlavní kód CPV
33192130 Lůžka s motorovým pohonem
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Jde o nákup zdravotnických lůžek s motorovým pohonem s matrací v celkovém počtu 196 ks a nočních stolků v celkovém množství 191 ks.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/01/2023
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2023/S 005-007676

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:

08.02.2023

Má být:

07.03.2023

Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:

08.02.2023

Má být:

07.03.2023

VII.2)Další dodatečné informace: