Suministros - 713198-2022

21/12/2022    S246

Dinamarca-Valby: Receptores de televisión y radio, y aparatos de grabación o reproducción de sonido o imagen

2022/S 246-713198

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Número de identificación fiscal: 17472437
Dirección postal: Pakkerivej 6
Localidad: Valby
Código NUTS: DK Danmark
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Persona de contacto: Camilla Kromann Voulund
Correo electrónico: cavo@ski.dk
Teléfono: +45 20862755
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ski.dk
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

AV-Løsninger

Número de referencia: 02.70
II.1.2)Código CPV principal
32300000 Receptores de televisión y radio, y aparatos de grabación o reproducción de sonido o imagen
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

SKI udbyder hermed et dynamisk indkøbssystem for AV-løsninger og accessoriske varer og ydelser (02.70 AV-løsninger).

AV-løsninger defineres som nyt eller brugt AV-udstyr og accessoriske produkter og/eller ydelser, der kan anvendes i et eller flere sammenhængende systemer. AV-udstyr defineres som hardware og/eller software, der producerer/fremviser/afspiller lyd, lys, billeder og/eller video. Det fremgår af udbudsmaterialets bilag C hvilke produkter og ydelser, der kan anskaffes i systemet.

Det dynamiske indkøbssystem indeholder to kategorier (angivet som delaftaler under afsnit II.2)

En ansøger kan vælge at anmode om optagelse i en eller begge kategorier og optagelse sker separat for hver kategori.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 180 000 000.00 DKK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

AV-løsninger

Lote nº: Kategori 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30231300 Pantallas de visualización
30231310 Monitores de pantalla plana
30231320 Monitores de pantalla táctil
30237240 Cámaras web
32320000 Equipo audiovisual y de televisión
32321000 Equipo de proyección de televisión
32322000 Equipo multimedia
32323000 Videomonitores
32324000 Receptores de televisión
32321100 Equipo de vídeo y filmación
32321200 Equipo audiovisual
32321300 Materiales audiovisuales
32324300 Equipo de televisión
32330000 Aparatos de grabación y reproducción de imágenes y sonido
32340000 Micrófonos y altavoces
32350000 Partes de equipo de sonido y vídeo
39190000 Papel para decorar y otros revestimientos
48500000 Paquetes de software de comunicación y multimedia
48515000 Paquetes de software de videoconferencia
48521000 Paquetes de software de edición de música o sonido
50300000 Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual
51300000 Servicios de instalación de equipos de comunicaciones
51310000 Servicios de instalación de equipos de radio, televisión, sonido y vídeo
51312000 Servicios de instalación de equipo de televisión
51314000 Servicios de instalación de equipo de vídeo
51313000 Servicios de instalación de equipo de sonido
51610000 Servicios de instalación de ordenadores y de equipo para procesamiento de la información
38651000 Cámaras fotográficas
38652000 Proyectores cinematográficos
38652100 Proyectores
19212300 Lona
44523000 Bisagras, guarniciones y accesorios
32510000 Sistema inalámbrico de telecomunicaciones
72591000 Elaboración de acuerdos de nivel de servicios
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
71313200 Servicios de consultoría en aislamiento acústico y acústica arquitectural
39130000 Muebles de oficina
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK Danmark
II.2.4)Descripción del contrato:

Systemet indeholder to indkøbskategorier ”Kategori 1 - Omkostninger” (herefter Kategori 1) og ”Kategori 2 – Bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Begge kategorier omfatter anskaffelse af ”AV-løsninger”. Den sortimentsmæssige genstand er således identisk for systemets to kategorier, men adskiller sig ved at opfylde forskelige indkøbsbehov.

I indkøbskategorien Kategori 1 kan der indkøbes AV-løsninger, (ydelser og produkter) på baggrund af tildelingskriteriet ”Omkostninger”. Der foretages en tilbudsevaluering af omkostningerne forbundet med det konkrete indkøb – eksempelvis omkostninger til energiforbrug, kurser, levering, mv.

Ved AV-løsninger forstås nyt eller brugt AV-udstyr og accessoriske produkter og/eller ydelser, der kan anvendes i et eller flere sammenhængende systemer. Ved AV-udstyr forstås hardware og/eller software, der producerer/fremviser/afspiller lyd, lys, billeder og/eller video.

Nedenstående 16 hovedproduktgrupper af AV-udstyr kan anskaffes (køb, leje eller leasing) som selvstændige produkter på systemet, hvorimod alle accessoriske produkter og/eller ydelser, som eksempelvis akustikplader, tekniske møbler, systemprogrammering, software, serviceydelser mv. alene kan anskaffes i systemet, hvis dette indgår i anskaffelsen af en AV-løsning (systemløsning), hvori et eller flere produkter fra nedenstående hovedproduktgrupper indgår:

1. Projektorer

2. Skærme (LED, LCD og digitale pyloner)

3. Interaktive display

4. Lydudstyr (f.eks. højtalere, mikrofoner og teleslynger)

5. Udstyr til streaming og online videomøder (f.eks. codecs og kameraer)

6. Lærreder

7. Kameraer

8. Beslag og standere

9. Styresystemer (f.eks. controllere, betjeningspaneler og styreenheder)

10. Trådløst præsentationsudstyr

11. Installationsmateriel (f.eks. kabler, rack og kanal)

12. Signalbehandlingsenheder (f.eks. switches, scalere, mixere, DSP, transmittere, splitter, mv.)

13. Service-, installation- og bortskaffelsesydelser af AV-løsninger samt kurser og rådgivning vedr. AV-løsninger

14. Digital møderumsskiltning

15. Informationssystemer

16. Lysudstyr (f.eks. videolys, rig og kraner)

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: TCO-evaluering / Ponderación: 100 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Den anførte værdi i afsnit II.1.5) og under de enkelte kategorier er et udtryk for SKI 's vurdering, baseret på SKI’s markedskendskab, af den højest mulige omsætning af samtlige kontrakter, der forventes tildelt i det dynamiske indkøbssystems løbetid i kategorien, og som ikke anses for klart usandsynligt, jf. nærmere herom i afsnit VI.3). Dette skøn er ikke et udtryk for et garanteret indkøb.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

AV-løsninger

Lote nº: Kategori 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30231300 Pantallas de visualización
30231310 Monitores de pantalla plana
30231320 Monitores de pantalla táctil
30237240 Cámaras web
32320000 Equipo audiovisual y de televisión
32321000 Equipo de proyección de televisión
32322000 Equipo multimedia
32323000 Videomonitores
32324000 Receptores de televisión
32321100 Equipo de vídeo y filmación
32321200 Equipo audiovisual
32321300 Materiales audiovisuales
32324300 Equipo de televisión
32330000 Aparatos de grabación y reproducción de imágenes y sonido
32340000 Micrófonos y altavoces
32350000 Partes de equipo de sonido y vídeo
39190000 Papel para decorar y otros revestimientos
48500000 Paquetes de software de comunicación y multimedia
48515000 Paquetes de software de videoconferencia
48521000 Paquetes de software de edición de música o sonido
50300000 Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual
51300000 Servicios de instalación de equipos de comunicaciones
51310000 Servicios de instalación de equipos de radio, televisión, sonido y vídeo
51312000 Servicios de instalación de equipo de televisión
51314000 Servicios de instalación de equipo de vídeo
51313000 Servicios de instalación de equipo de sonido
51610000 Servicios de instalación de ordenadores y de equipo para procesamiento de la información
38651000 Cámaras fotográficas
38652000 Proyectores cinematográficos
38652100 Proyectores
19212300 Lona
44523000 Bisagras, guarniciones y accesorios
32510000 Sistema inalámbrico de telecomunicaciones
72591000 Elaboración de acuerdos de nivel de servicios
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
71313200 Servicios de consultoría en aislamiento acústico y acústica arquitectural
39130000 Muebles de oficina
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK Danmark
II.2.4)Descripción del contrato:

Systemet indeholder to indkøbskategorier ”Kategori 1 - Omkostninger” (herefter Kategori 1) og ”Kategori 2 – Bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Begge kategorier omfatter anskaffelse af ”AV-løsninger”. Den sortimentsmæssige genstand er således identisk for systemets to kategorier, men adskiller sig ved at opfylde forskelige indkøbsbehov.

I indkøbskategorien Kategori 2 kan der indkøbes AV-løsninger, (ydelser og produkter) på baggrund af tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Der foretages en tilbudsevaluering af den tilbudte AV-løsnings pris/omkostninger og den tilbudte AV-løsnings kvalitet i de tilfælde, hvor indkøbsbehovet ikke kan opfyldes ved brug af mindstekrav i Kategori 1.

Ved AV-løsninger forstås nyt eller brugt AV-udstyr og accessoriske produkter og/eller ydelser, der kan anvendes i et eller flere sammenhængende systemer. Ved AV-udstyr forstås hardware og/eller software, der producerer/fremviser/afspiller lyd, lys, billeder og/eller video.

Nedenstående 16 hovedproduktgrupper af AV-udstyr kan anskaffes (køb, leje eller leasing) som selvstændige produkter på systemet, hvorimod alle accessoriske produkter og/eller ydelser, som eksempelvis akustikplader, tekniske møbler, systemprogrammering, software, serviceydelser mv. alene kan anskaffes i systemet, hvis dette indgår i anskaffelsen af en AV-løsning (systemløsning), hvori et eller flere produkter fra nedenstående hovedproduktgrupper indgår:

1. Projektorer

2. Skærme (LED, LCD og digitale pyloner)

3. Interaktive display

4. Lydudstyr (f.eks. højtalere, mikrofoner og teleslynger)

5. Udstyr til streaming og online videomøder (f.eks. codecs og kameraer)

6. Lærreder

7. Kameraer

8. Beslag og standere

9. Styresystemer (f.eks. controllere, betjeningspaneler og styreenheder)

10. Trådløst præsentationsudstyr

11. Installationsmateriel (f.eks. kabler, rack og kanal)

12. Signalbehandlingsenheder (f.eks. switches, scalere, mixere, DSP, transmittere, splitter, mv.)

13. Service-, installation- og bortskaffelsesydelser af AV-løsninger samt kurser og rådgivning vedr. AV-løsninger

14. Digital møderumsskiltning

15. Informationssystemer

16. Lysudstyr (f.eks. videolys, rig og kraner)

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Den anførte værdi i afsnit II.1.5) og under de enkelte kategorier er et udtryk for SKI 's vurdering, baseret på SKI’s markedskendskab, af den højest mulige omsætning af samtlige kontrakter, der forventes tildelt i det dynamiske indkøbssystems løbetid i kategorien, og som ikke anses for klart usandsynligt, jf. nærmere herom i afsnit VI.3). Dette skøn er ikke et udtryk for et garanteret indkøb.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Se estableció un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2021/S 215-564477
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 02.70
Lote nº: Kategori 2
Denominación:

02.70 SKI's indrapportering af konkret indkøb fra Høje-Taastrup Kommune

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/07/2022
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Atea A/S
Número de identificación fiscal: 25511484
Dirección postal: Lautrupvang 6
Localidad: Ballerup
Código NUTS: DK Danmark
Código postal: 2750
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 5 998 283.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 02.70
Lote nº: Kategori 1
Denominación:

02.70 SKI's indrapportering af konkret indkøb fra Sønderborg Kommune

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/12/2022
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: AVDAN A/S
Número de identificación fiscal: 35382747
Dirección postal: Vrøndingvej 2
Localidad: Horsens
Código NUTS: DK Danmark
Código postal: 8700
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 63 447.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 02.70
Lote nº: Kategori 2
Denominación:

02.70 SKI's indrapportering af konkret indkøb fra Undervisningsministeriet

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/12/2022
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 8
Número de ofertas recibidas de PYME: 7
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 8
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: AV CENTER København A/S
Número de identificación fiscal: 26452007
Dirección postal: Søndre Ringvej 39
Localidad: Brøndby
Código NUTS: DK Danmark
Código postal: 2605
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 646 793.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 02.70
Lote nº: Kategori 2
Denominación:

02.70 SKI's indrapportering af konkret indkøb fra Høje-Taastrup Kommune

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/07/2022
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: AVDAN A/S
Número de identificación fiscal: 35382747
Dirección postal: Vrøndingvej 2
Localidad: Horsens
Código NUTS: DK Danmark
Código postal: 8700
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 2 856 749.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 02.70
Lote nº: Kategori 1
Denominación:

02.70 SKI's indrapportering af konkret indkøb fra Staten og Kommunernes Indkøbsservice

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/12/2022
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Best-AV A/S
Número de identificación fiscal: 35486631
Dirección postal: Fabriksparken 14
Localidad: Glostrup
Código NUTS: DK Danmark
Código postal: 2600
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 833 698.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 02.70
Lote nº: Kategori 2
Denominación:

02.70 SKI's indrapportering af konkret indkøb fra Sorø Kommune

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/10/2022
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Best-AV A/S
Número de identificación fiscal: 35486631
Dirección postal: Fabriksparken 14
Localidad: Glostrup
Código NUTS: DK Danmark
Código postal: 2600
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 042 697.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1) Ansøger må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens §§ 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Der henvises til udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger om udelukkelsesgrunde og eventuel »self-cleaning« samt udfyldelse af ESPD.

2) Hvis ansøger støtter sig på støttende enheder, skal disse enheder aflevere støtteerklæring eller anden dokumentation, der dokumenterer, at ansøger faktisk råder over disse enheders formåen. Dokumentationen skal afleveres sammen med ansøgningen om optagelse i systemet i overensstemmelse med udbudslovens § 151, stk. 2.

3) SKI afholder informations- og spørgemøde for interesserede ansøgere torsdag den 11. november 2021 kl. 12.30-14.30, jf. nærmere oplysninger herom i udbudsbetingelsernes punkt 9.1.1.

4) SKI forbeholder sig ret til at udbyde kontrakter, rammeaftaler eller dynamiske indkøbssystemer med et sammenfaldende sortiment, som dette dynamiske indkøbssystem (02.06), så længe det ikke forfølger et usagligt formål.

5) SKI’s abonnenter, anført i bilag B.1 og B.2, kan benytte det dynamiske indkøbssystem frivilligt, og har således en ret – men ikke en pligt – til at anvende systemet. Det bemærkes, at offentlige ordregivere, der tegner abonnement hos SKI efter offentliggørelse af denne bekendtgørelse - efter aftale med SKI - vil kunne få adgang til nærværende dynamiske indkøbssystem. SKI vil sikre, at offentliggørelse af nye ordregivere/abonnenter/kunder i systemet sker i overensstemmelse med udbudslovens regler.

6) Hvis ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget.

Ad II.2.9): Antal ansøgere er angivet som specifikke tal i begge kategorier. Tallet er ikke udtryk for en begrænsning, men at der skal angives et talformat i bekendtgørelsen. I et dynamisk indkøbssystem er der ikke en begrænsning på antallet af økonomiske aktører, der kan optages i systemet.

Værdien angivet i afsnit II.1.5) og II.2.14) er et udtryk den højest mulige omsætning i systemet, baseret på SKI’s markedskendskab, som ikke anses for klart usandsynligt. SKI har i estimatet bl.a. inddraget den forventede økonomiske konsekvens af en øget samfundsdigitalisering, herunder det øget behov for AV-udstyr til hjemmearbejdspladser som følge af COVID-19, samt en forventet øget anvendelse af systemet og derved en øget omsætning som følge af en løbende tilgang af et bredt felt af store og små markedsaktører med nye, innovative produkter og ydelser. SKI har videre estimeret den skønnede værdi af de kontrakter, der bliver tildelt i det dynamiske indkøbssystems varighed på ti år ud fra forventningen om, at der er tale om et marked i vækst. Der er dog samtidig tale om et marked i hastig udvikling, ligesom SKI introducerer en ny indkøbsmetode på området. Skønnet er derfor behæftet med en vis usikkerhed, men repræsenterer samtidig SKI’s bedste saglige skøn - på tidspunktet for offentliggørelsen af denne bekendtgørelse. Det samlede estimat og fordelingen i de to kategorier er udtryk for den forventede højeste anslåede værdi af samtlige kontrakter, der forventes tildelt i det dynamiske indkøbssystems varighed. Årligt forventes omsætningen i systemet være ca. 70 mio. DKK. Hvis SKI vælger at ændre det dynamiske indkøbssystems varighed i medfør af udbudslovens § 107, vil SKI i samme forbindelse justere de estimerede værdier.

Ad IV.2.2): Systemet åbnes for behandling af ansøgninger igen den 1. januar 2021. Ansøgninger om optagelse i systemet som fremsendes efter den 12. januar 2021, vil blive behandlet i løbet af 10 arbejdsdage, medmindre særlige forhold gør sig gældende jf. udbudslovens § 105, stk. 4 og 5, hvorefter fristen for behandling kan forlænges til 15 arbejdsdage.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405600
Dirección de internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. § 7, stk. 1 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen, jf. § 7, stk. 2, nr. 2 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Klageren skal angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/12/2022