Dienstleistungen - 71341-2023

Submission deadline has been amended by:  119823-2023
03/02/2023    S25

Česko-Ostrava: Úklidové služby

2023/S 025-071341

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ostravská univerzita
Národní identifikační číslo: 61988987
Poštovní adresa: Dvořákova 7
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 701 03
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Fialová
E-mail: lucie.fialova@osu.cz
Tel.: +420 597091023
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.osu.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.osu.cz
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.osu.cz/vz00002072
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.osu.cz/vz00002072
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění služeb úklidu a recepce v budovách Ostravské univerzity

Spisové číslo: OU-4803/90-2023
II.1.2)Hlavní kód CPV
90910000 Úklidové služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících v zajištění úklidu a recepčních služeb v budovách Ostravské univerzity, blíže specifikovaných v odst. 4.3. této zadávací dokumentace, dle aktuálních provozních potřeb zadavatele po dobu 36 měsíců.

Popis požadovaných služeb, množství, specifikace a další požadavky jsou uvedeny pro každou část zvlášť, v Příloze č. 1 - Popis objektů a rozsah požadovaných služeb, v Příloze č. 2 - Specifikace požadovaných služeb, v Příloze č. 3 - Ceník požadovaných služeb a v Příloze č. 4 - Ceník ročních a mimořádných úklidových služeb, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 25 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 1: Rektorát

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90910000 Úklidové služby
90919000 Úklid kanceláří, škol a čištění kancelářských strojů
79992000 Recepční služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Objekt „R" OU, Dvořákova 7,Moravská Ostrava, Objekt „G" OU, Mlýnská 5,Moravská Ostrava, Objekt „I" Ostravské univerzity, Bráfova 5,Moravská Ostrava, Objekt „UK" OU, Bráfova 3,Moravská Ostrava

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících v zajištění úklidu a recepčních služeb v budovách Rektorátu Ostravské univerzity, blíže specifikovaných v odst. 4.3. této zadávací dokumentace, dle aktuálních provozních potřeb zadavatele po dobu 36 měsíců.

Popis požadovaných služeb, množství, specifikace a další požadavky jsou uvedeny pro každou část zvlášť, v Příloze č. 1 - Popis objektů a rozsah požadovaných služeb, v Příloze č. 2 - Specifikace požadovaných služeb, v Příloze č. 3 - Ceník požadovaných služeb a v Příloze č. 4 - Ceník ročních a mimořádných úklidových služeb, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 900 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 36
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

II.2.5.) Nabídky budou posuzovány podle dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou:

Celková nabídková cena služeb úklidu a recepčních služeb bez DPH váha 95 %

Součet jednotkových cen ročních a mimořádných úklidových služeb bez DPH váha 5 %

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 2: Pedagogická fakulta

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90910000 Úklidové služby
90919000 Úklid kanceláří, škol a čištění kancelářských strojů
79992000 Recepční služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Objekt „V+VM" PF OU,Varenská 40a,Ostrava,Objekt „S" a „SF "PF OU,Fráni Šrámka 3,Ostrava,Objekt „CS" Kampusu OU na Černé louce Moravská Ostrava, za Divadlem Antonína Dvořáka

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících v zajištění úklidu a recepčních služeb v budovách Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, blíže specifikovaných v odst. 4.3. této zadávací dokumentace, dle aktuálních provozních potřeb zadavatele po dobu 36 měsíců.

Popis požadovaných služeb, množství, specifikace a další požadavky jsou uvedeny pro každou část zvlášť, v Příloze č. 1 - Popis objektů a rozsah požadovaných služeb, v Příloze č. 2 - Specifikace požadovaných služeb, v Příloze č. 3 - Ceník požadovaných služeb a v Příloze č. 4 - Ceník ročních a mimořádných úklidových služeb, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 13 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 36
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

II.2.5.) Nabídky budou posuzovány podle dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou:

Celková nabídková cena služeb úklidu a recepčních služeb bez DPH váha 95 %

Součet jednotkových cen ročních a mimořádných úklidových služeb bez DPH váha 5 %

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 3: Fakulta umění

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90910000 Úklidové služby
90919000 Úklid kanceláří, škol a čištění kancelářských strojů
79992000 Recepční služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Objekt „P+PD" FU OU,Podlahova 3,Ostrava, Objekt „F" FU OU,Sokolská tř. 17,Ostrava, Objekt „CU" Kampusu OU na Černé louce,Moravská Ostrava, za divadlem Antonína Dvořáka

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících v zajištění úklidu a recepčních služeb v budovách Fakulty umění Ostravské univerzity, blíže specifikovaných v odst. 4.3. této zadávací dokumentace, dle aktuálních provozních potřeb zadavatele po dobu 36 měsíců.

Popis požadovaných služeb, množství, specifikace a další požadavky jsou uvedeny pro každou část zvlášť, v Příloze č. 1 - Popis objektů a rozsah požadovaných služeb, v Příloze č. 2 - Specifikace požadovaných služeb, v Příloze č. 3 - Ceník požadovaných služeb a v Příloze č. 4 - Ceník ročních a mimořádných úklidových služeb, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 600 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 36
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

II.2.5.) Nabídky budou posuzovány podle dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou:

Celková nabídková cena služeb úklidu a recepčních služeb bez DPH váha 95 %

Součet jednotkových cen ročních a mimořádných úklidových služeb bez DPH váha 5 %

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 4: Fakulta sociálních studií

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90910000 Úklidové služby
90919000 Úklid kanceláří, škol a čištění kancelářských strojů
79992000 Recepční služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Objekt „B" Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity na ulici Českobratrská 16, Ostrava-Moravská Ostrava

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících v zajištění úklidu a recepčních služeb v budovách Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, blíže specifikovaných v odst. 4.3. této zadávací dokumentace, dle aktuálních provozních potřeb zadavatele po dobu 36 měsíců.

Popis požadovaných služeb, množství, specifikace a další požadavky jsou uvedeny pro každou část zvlášť, v Příloze č. 1 - Popis objektů a rozsah požadovaných služeb, v Příloze č. 2 - Specifikace požadovaných služeb, v Příloze č. 3 - Ceník požadovaných služeb a v Příloze č. 4 - Ceník ročních a mimořádných úklidových služeb, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 500 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 36
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

II.2.5.) Nabídky budou posuzovány podle dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou:

Celková nabídková cena služeb úklidu a recepčních služeb bez DPH váha 95 %

Součet jednotkových cen ročních a mimořádných úklidových služeb bez DPH váha 5 %

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti dodavatele podle § 77 odst. 1 zákona. Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 03/03/2023
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 4 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 03/03/2023
Místní čas: 10:00
Místo:

Ostrava

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky, zadavatel upozorňuje, že veřejné otevírání nabídek se nebude konat. Zadavatel provede otevírání nabídek v souladu s § 109 zákona. O otevírání nabídek bude zpracován písemný protokol, který bude účastníkům zpřístupněn u této konkrétní zakázky v části Dokumenty vyhrazené jen pro účastníky.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou používány elektronické objednávky
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/01/2023