Lieferungen - 71350-2023

03/02/2023    S25

Česko-Praha: Laboratorní činidla

2023/S 025-071350

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2023/S 007-015537)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Národní identifikační číslo: 00216208
Poštovní adresa: Kateřinská 1660/32
Obec: Praha 2
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 12108
Země: Česko
Kontaktní osoba: Iveta Stachová
E-mail: iveta.stachova@lf1.cuni.cz
Tel.: +420 224964260
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.lf1.cuni.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_7.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

UK 1.LF - Kity pro sekvenování

Spisové číslo: 6738
II.1.2)Hlavní kód CPV
33696500 Laboratorní činidla
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů pro sekvenování nové generace, dodávky sekvenačních kitů jež musí být technicky kompatibilní s přístroji typu MiSeq, NovaSeq a NextSeq, které jsou umístěny ve stávajících laboratořích zadavatele nebo je zadavatel využívá ke své vědecké činnosti, včetně dopravy do stanovených míst plnění dle konkrétních požadavků Zadavatele, jejichž bližší specifikace je uvedena níže v této zadávací dokumentaci a její Příloze č. 7 a v Příloze č. 1 vzorového textu Rámcové dohody.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/01/2023
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2023/S 007-015537

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2)
Místo v textu, které má být změněno: IV.2.2.
Namísto:
Datum: 06/02/2023
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 09/02/2023
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2)
Místo v textu, které má být změněno: IV.2.7.
Namísto:
Datum: 06/02/2023
Místní čas: 10:05
Má být:
Datum: 09/02/2023
Místní čas: 10:05
VII.2)Další dodatečné informace:

Změna se týká lhůty pro podání nabídek a termínu otevírání.