Dienstleistungen - 71353-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Lund: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

2023/S 025-071353

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kraftringen Energi AB (publ)
Nationellt registreringsnummer: 556100-9852
Postadress: Box 25
Ort: LUND
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 22100
Land: Sverige
Kontaktperson: Kristian Svensson
E-post: kristian.svensson@ecenea.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kraftringen.se
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

IT-konsultförmedlare

Referensnummer: 21/00535
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Inbjudan att lämna anbud på Kraftringen Energi AB av IT-konsultförmedlare.

Upphandlande enhet

Upphandlande enhet är Kraftringen Energi AB (publ) organisationsnummer 556100-9852.

Upphandlingen omfattar även Kraftringens hel- och delägda dotterbolag. Upphandlingen administreras av Kraftringens inköpsavdelning.Under upphandlingsförfarandet och under avtalstiden benämns den upphandlande enheten ”beställare” och "Kraftringen". Potentiella leverantörer benämns "anbudssökande", ”anbudsgivare” och ”leverantör”.

Beskrivning av Kraftringen

Kraftringen är ett energibolag som ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av el, gas, värme och kyla, samt energirelaterade tjänster inom service, kommunikation och entreprenader. Kraftringen har runt 460 anställda och cirka 300 000 kunder. Omsättningen uppgår till cirka 3 miljarder kronor.

Läs mer på www.kraftringen.se.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 200 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79620000 Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Lund

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Inbjudan att lämna anbud på Kraftringen Energi AB av IT-konsultförmedlare.

Upphandlande enhet

Upphandlande enhet är Kraftringen Energi AB (publ) organisationsnummer 556100-9852.

Upphandlingen omfattar även Kraftringens hel- och delägda dotterbolag. Upphandlingen administreras av Kraftringens inköpsavdelning.Under upphandlingsförfarandet och under avtalstiden benämns den upphandlande enheten ”beställare” och "Kraftringen". Potentiella leverantörer benämns "anbudssökande", ”anbudsgivare” och ”leverantör”.

Beskrivning av Kraftringen

Kraftringen är ett energibolag som ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av el, gas, värme och kyla, samt energirelaterade tjänster inom service, kommunikation och entreprenader. Kraftringen har runt 460 anställda och cirka 300 000 kunder. Omsättningen uppgår till cirka 3 miljarder kronor.

Läs mer på www.kraftringen.se.

II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 084-228148
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/01/2023
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Ework Group AB
Nationellt registreringsnummer: 556587-8708
Postadress: Mäster Samuelsgatan 60 7 trp
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 111 21
Land: Sverige
E-post: bid@eworkgroup.com
Internetadress: https://eworkgroup.com/se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Kontraktets/delens totala värde: 200 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader
V.2.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/01/2023