Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 71418-2020

13/02/2020    S31

Belgia-Bruxelles: Servicii de editare de videoclipuri web și servicii multimedia aferente pentru Parlamentul European

2020/S 031-071418

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: Rue Wiertz 60, 1047
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: Peter Lindberg
E-mail: webcomm@europarl.europa.eu
Telefon: +32 22844803
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://europarl.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5556
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5556
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de editare de videoclipuri web și servicii multimedia aferente pentru Parlamentul European

II.1.2)Cod CPV principal
92000000 Servicii de recreere, culturale şi sportive
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare de servicii de editare de videoclipuri web și servicii multimedia aferente pentru Parlamentul European.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 7 200 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
92100000 Servicii de cinematografie şi servicii video
92221000 Servicii de producţie de televiziune
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Locul principal de executare:

Sediul Parlamentului European.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prestarea de servicii editoriale și de recomandări, planificare, realizare și livrare de videoclipuri editate pentru web, legate de buletinele informative și de alte produse multimedia ale Parlamentului European.

Contractul are ca obiectiv furnizarea de conținut video editat relevant pentru public și de alt conținut multimedia pentru Parlamentul European.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 200 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 60
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea proiectul de contract-cadru.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea dosarul achiziției.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 18/03/2020
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/03/2020
Ora locală: 10:00
Locul:

Parlamentul European, DG Communication

Martens Building, Rue Belliard 80, 1000 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertanților care doresc să participe la deschiderea ofertelor li se solicită să trimită o notificare în acest sens către departamentul responsabil cu gestionarea acestei proceduri de achiziții publice, cu cel mult 2 zile lucrătoare înainte de data deschiderii ofertelor, prin e-mail la adresa webcomm@europarl.europa.eu. Pot participa numai 2 reprezentanți. Ofertanților care nu au trimis respectiva notificare li se va refuza automat accesul la ședința de deschidere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Adresă internet: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Parlamentul European, DG Communication
Adresă: Rue Wiertz 60
Localitate: Brussels
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Adresă internet: https://europarl.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
06/02/2020