Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Entfällt - 71463-2023

Kompaktansicht anzeigen

03/02/2023    S25

Tschechien-Brno: SI.FIN FINANZIARIA, SE v likvidaci

2023/S 025-071463

Europäische Gesellschaft

Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE)

(ABl. L 294 vom 10.11.2001, S. 1)

Löschung

 1.Firma der SE:

SI.FIN FINANZIARIA, SE v likvidaci, Brno, Tschechien
 2.Datum der Eintragung:

17. 02. 2014
 3.Ort der Eintragung:

Krajský soud v Brně, Husova 15, 601 95 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA (CZ)
 4.Nummer der Eintragung:

H 429
 5.Veröffentlichung

Datum: 10. 09. 2020
Ort:
Titel: Společnost SI.FIN FINANZIARIA, SE v likvidaci, oznamuje, že vstoupila s účinností ke dni 3.7.2020 do likvidace. Likvidátorem byl jmenován Marco Signorelli, nar. 25. března 1969, trvale bytem Dusíkova 906/37, Lesná, 638 00 Brno. Věřitelé a jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací se vyzývají, aby přihlásili své pohledávky, popř. jiná práva, v zákonné lhůtě na adrese likvidátora nebo cestou datové schránky společnosti. OV04044390-20200910
 6.Geschäftszweig:

 7.Sitz:

Brno, Lesná, Dusíkova 906/33, 638 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA (CZ)