Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 71507-2023

03/02/2023    S25

Česko-Karlovy Vary: Čisticí a lešticí výrobky

2023/S 025-071507

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Karlovarský kraj
Národní identifikační číslo: 70891168
Poštovní adresa: Závodní 353/88
Obec: Karlovy Vary
Kód NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
PSČ: 36006
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Papík
E-mail: miroslav.papik@kr-karlovarsky.cz
Tel.: +420 354222511
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dynamický nákupní systém na dodávku čisticích prostředků a hygienického spotřebního materiálu

II.1.2)Hlavní kód CPV
39800000 Čisticí a lešticí výrobky
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky čisticích prostředků a hygienického spotřebního materiálu včetně příslušné dokumentace a dopravy vozidlem na zadavatelem určené místo.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 30 000 000.00 CZK
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
19640000 Odpadní pytle a sáčky z polymerů ethylenu
24455000 Desinfekční prostředky
33741100 Čisticí prostředky na ruce
33741300 Dezinfekční prostředky na ruce
39822000 Žíravé čisticí prostředky
39821000 Čpavkové čisticí prostředky
39833000 Prostředky proti prachu
39832100 Prášek na mytí nádobí
39813000 Čisticí pasty a prášky
33711900 Mýdlo
33760000 Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky
33761000 Toaletní papír
33762000 Papírové kapesníky
33763000 Papírové ruční utěrky
33764000 Papírové ubrousky
33770000 Papírové hygienické výrobky
33771000 Hygienické papírové výrobky
33772000 Papírové výrobky na jedno použití
39224000 Kartáčnické výrobky různých typů
39224100 Košťata
39224200 Kartáče
39810000 Vonné přípravky a vosky
39811000 Přípravky pro parfemování nebo deodoraci místností
39811100 Osvěžovače vzduchu
39811110 Dávkovače osvěžovačů vzduchu
39811200 Dezinfektanty vzduchu
39812000 Leštidla a krémy
39812100 Leštidla na podlahu
39812300 Leštící vosky
39812400 Prostředky na zametání
39820000 Organické povrchově aktivní prostředky
39831000 Prací prostředky
39831100 Olejové dispergovadlo
39831200 Detergenty
39831210 Detergenty do myček na nádobí
39831220 Odmašťovací činidla
39831230 Pohlcovače tuku
39831240 Čisticí směsi
39831250 Máchací roztoky
39831400 Čisticí prostředky na monitory a obrazovky
39831500 Čisticí prostředky pro automobily
39831700 Automatické dávkovače mýdla
39830000 Čistící prostředky
39831300 Čisticí prostředky na podlahy
39831600 Čisticí prostředky pro WC
39832000 Prostředky na mytí nádobí
42968200 Dávkovače na hygienické potřeby
42968300 Dávkovače na toaletní papír
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

území Karlovarského kraje

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky čisticích prostředků a hygienického spotřebního materiálu včetně příslušné dokumentace a dopravy vozidlem na zadavatelem určené místo.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

V oddíle II.1.7) Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH) je uvedená předpokládaná hodnota dynamického nákupního systému, jelikož tímto formulářem zadavatel neoznamuje výsledek žádné konkrétní veřejné zakázky vypsané v rámci tohoto DNS (budou oznamovány čtvrtletně).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Byl zřízen dynamický nákupní systém
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 219-631160
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 001
Název:

Dynamický nákupní systém na dodávku čisticích prostředků a hygienického spotřebního materiálu

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
31/01/2023
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 6
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 6
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: PAPERA s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25945653
Poštovní adresa: Hálkova 2217/13
Obec: Svitavy
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 56802
Země: Česko
E-mail: papera@papera.cz
Tel.: +420 730800460
Internetová adresa: https://www.papera.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26378523
Poštovní adresa: K Panelárně 115
Obec: Otovice
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 360 01
Země: Česko
E-mail: objednavky@pape.cz
Tel.: +420 777784455
Internetová adresa: https://www.pape.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Petr Fiala - velkoobchod s drogérií s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26381001
Poštovní adresa: Hlavní 74/12
Obec: Dalovice
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 36263
Země: Česko
E-mail: petrfiala@drogeriefiala.cz
Tel.: +420 602101051
Internetová adresa: http://www.petrfiala.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: KORAKOplus, s. r. o.
Národní identifikační číslo: 43959954
Poštovní adresa: Bielická 369
Obec: Partizánske
Kód NUTS: SKZZZ Extra-Regio NUTS 3
PSČ: 95804
Země: Slovensko
E-mail: korakoplus@gmail.com
Tel.: +421 915977188
Internetová adresa: https://www.korako.sk/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Perfect Distribution a.s.
Národní identifikační číslo: 47675934
Poštovní adresa: U Spalovny 4582/17
Obec: Prostějov
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 79601
Země: Česko
E-mail: prostejov@pfd.agel.cz
Tel.: +420 582400000
Internetová adresa: https://perfectdistribution.agel.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: B. Braun Medical s.r.o.
Národní identifikační číslo: 48586285
Poštovní adresa: V Parku 2335/20
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 14800
Země: Česko
E-mail: info@bbraun.cz
Tel.: +420 271091111
Internetová adresa: https://www.bbraun.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 30 000 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 30 000 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

V oddíle V.2.4 Údaje o hodnotě zakázky, části (bez DPH) je jako Konečná hodnota zakázky, položky uvedená předpokládaná hodnota dynamického nákupního systému, jelikož tímto formulářem zadavatel neoznamuje výsledek žádné konkrétní veřejné zakázky vypsané v rámci tohoto DNS (budou oznamovány čtvrtletně).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon") musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/01/2023