Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 71511-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren

2023/S 025-071511

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021
Nationale Identifikationsnummer: 14626847100000
Postanschrift: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL7 Makroregion centralny
Postleitzahl: 00-909
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kancelaria Jednostki
E-Mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl
Telefon: +48 261847412
Fax: +48 261847577
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://ozgst.wp.mil.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka Wojskowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów marki JELCZ, STAR, AUTOSAN, SOLBUS – umowa ramowa.

Referenznummer der Bekanntmachung: 47/2022/PN/Czołg. Sam.
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów marki JELCZ, STAR, AUTOSAN, SOLBUS z podziałem na VI (sześć) części:

Część I zamówienia - dotyczy zakupu części dla pojazdów: ciężarowych,

Część II zamówienia - dotyczy zakupu części dla autobusów,

Część III zamówienia - dotyczy zakupu części dla pojazdów ciężarowych marki JELCZ,

Część IV zamówienia - dotyczy zakupu części dla pojazdów ciężarowych marki AUTOSAN,

Część V zamówienia – dotyczy zakupu części dla autobusów marki SOLBUS,

Część VI zamówienia – dotyczy zakupu części dla autobusów marki STAR.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki nr: od 1.1. do 1.6. oraz nr 4 do SWZ tj.: Specyfikacje asortymentowo - cenowe oraz Projektowane postanowienia umowy. Orientacyjny zakres wraz z ilościami przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr od 1.7. treści SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 556 926.87 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

dotyczy zakupu części dla pojazdów: ciężarowych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Podstępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu zawarcie umowy ramowej. Umowa ramowa udzielana jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 311 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z jednym WYKONAWCĄ , stosownie do treści art. 313 ust. 1 ustawy Pzp. Dostawa fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów marki JELCZ, STAR, AUTOSAN, SOLBUS z podziałem na VI (sześć) części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki nr: od 1.1. do 1.6. oraz nr 4 do SWZ tj.: Specyfikacje asortymentowo - cenowe oraz Projektowane postanowienia umowy. Orientacyjny zakres wraz z ilościami przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr od 1.7. treści SWZ, sporządzony na bazie przewidywanych, orientacyjnych potrzeb (obsługowo - naprawczych) w zakresie przedmiotu zamówienia z roku 2021 oraz 2022. ZAMAWIAJĄCY nie dysponuje wiedzą na temat dokładnych ilości, rodzaju oraz terminu realizacji swoich potrzeb, jakie w przyszłości mają być zaspokojone. Szczegółowy wykaz marek i typów pojazdów będących na zaopatrzeniu ZAMAWIAJĄCEGO przedstawia załącznik nr 1.8. treści SWZ. 7. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 oraz nr 1.1. - 1.6. do SWZ. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części. 8. Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego WYKONAWCĘ, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych WYKONAWCÓW lub produktów,to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. ZAMAWIAJĄCY, opisując przedmiot zamówienia, na podstawie dyspozycji wyrażonej w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, wskazał na znak towarowy lub pochodzenie z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane ZAMAWIAJĄCY określa tym samym parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać przedmiot zamówienia, aby spełniać wymagania stawiane przez ZAMAWIAJĄCEGO.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Opust cenowy / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

dotyczy zakupu części dla autobusów

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Podstępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu zawarcie umowy ramowej. Umowa ramowa udzielana jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 311 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z jednym WYKONAWCĄ , stosownie do treści art. 313 ust. 1 ustawy Pzp. Dostawa fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów marki JELCZ, STAR, AUTOSAN, SOLBUS z podziałem na VI (sześć) części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki nr: od 1.1. do 1.6. oraz nr 4 do SWZ tj.: Specyfikacje asortymentowo - cenowe oraz Projektowane postanowienia umowy. Orientacyjny zakres wraz z ilościami przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr od 1.7. treści SWZ, sporządzony na bazie przewidywanych, orientacyjnych potrzeb (obsługowo - naprawczych) w zakresie przedmiotu zamówienia z roku 2021 oraz 2022. ZAMAWIAJĄCY nie dysponuje wiedzą na temat dokładnych ilości, rodzaju oraz terminu realizacji swoich potrzeb, jakie w przyszłości mają być zaspokojone. Szczegółowy wykaz marek i typów pojazdów będących na zaopatrzeniu ZAMAWIAJĄCEGO przedstawia załącznik nr 1.8. treści SWZ. 7. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 oraz nr 1.1. - 1.6. do SWZ. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części. 8. Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego WYKONAWCĘ, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych WYKONAWCÓW lub produktów, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. ZAMAWIAJĄCY, opisując przedmiot zamówienia, na podstawie dyspozycji wyrażonej w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, wskazał na znak towarowy lub pochodzenie z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane ZAMAWIAJĄCY określa tym samym parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać przedmiot zamówienia, aby spełniać wymagania stawiane przez ZAMAWIAJĄCEGO.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Opust cenowy / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

dotyczy zakupu części dla pojazdów ciężarowych marki JELCZ

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Podstępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu zawarcie umowy ramowej. Umowa ramowa udzielana jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 311 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z jednym WYKONAWCĄ , stosownie do treści art. 313 ust. 1 ustawy Pzp. Dostawa fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów marki JELCZ, STAR, AUTOSAN, SOLBUS z podziałem na VI (sześć) części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki nr: od 1.1. do 1.6. oraz nr 4 do SWZ tj.: Specyfikacje asortymentowo - cenowe oraz Projektowane postanowienia umowy. Orientacyjny zakres wraz z ilościami przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr od 1.7. treści SWZ, sporządzony na bazie przewidywanych, orientacyjnych potrzeb (obsługowo - naprawczych) w zakresie przedmiotu zamówienia z roku 2021 oraz 2022. ZAMAWIAJĄCY nie dysponuje wiedzą na temat dokładnych ilości, rodzaju oraz terminu realizacji swoich potrzeb, jakie w przyszłości mają być zaspokojone. Szczegółowy wykaz marek i typów pojazdów będących na zaopatrzeniu ZAMAWIAJĄCEGO przedstawia załącznik nr 1.8. treści SWZ. 7. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 oraz nr 1.1. - 1.6. do SWZ.Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części. 8. Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego WYKONAWCĘ, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych WYKONAWCÓW lub produktów, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. ZAMAWIAJĄCY, opisując przedmiot zamówienia, na podstawie dyspozycji wyrażonej w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, wskazał na znak towarowy lub pochodzenie z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane ZAMAWIAJĄCY określa tym samym parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać przedmiot zamówienia, aby spełniać wymagania stawiane przez ZAMAWIAJĄCEGO.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Opust cenowy / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

dotyczy zakupu części dla pojazdów ciężarowych marki AUTOSAN

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Podstępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu zawarcie umowy ramowej. Umowa ramowa udzielana jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 311 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z jednym WYKONAWCĄ , stosownie do treści art. 313 ust. 1 ustawy Pzp. Dostawa fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów marki JELCZ, STAR, AUTOSAN, SOLBUS z podziałem na VI (sześć) części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki nr: od 1.1. do 1.6. oraz nr 4 do SWZ tj.: Specyfikacje asortymentowo - cenowe oraz Projektowane postanowienia umowy. Orientacyjny zakres wraz z ilościami przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr od 1.7. treści SWZ, sporządzony na bazie przewidywanych, orientacyjnych potrzeb (obsługowo - naprawczych) w zakresie przedmiotu zamówienia z roku 2021 oraz 2022. ZAMAWIAJĄCY nie dysponuje wiedzą na temat dokładnych ilości, rodzaju oraz terminu realizacji swoich potrzeb, jakie w przyszłości mają być zaspokojone. Szczegółowy wykaz marek i typów pojazdów będących na zaopatrzeniu ZAMAWIAJĄCEGO przedstawia załącznik nr 1.8. treści SWZ. 7. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z którychkażda będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 oraz nr 1.1. - 1.6. do SWZ. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części. 8. Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego WYKONAWCĘ, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych WYKONAWCÓW lub produktów, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. ZAMAWIAJĄCY, opisując przedmiot zamówienia, na podstawie dyspozycji wyrażonej w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, wskazał na znak towarowy lub pochodzenie z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane ZAMAWIAJĄCY określa tym samym parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać przedmiot zamówienia, aby spełniać wymagania stawiane przez ZAMAWIAJĄCEGO.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Opust cenowy / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

dotyczy zakupu części dla autobusów marki SOLBUS

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Podstępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu zawarcie umowy ramowej. Umowa ramowa udzielana jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 311 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z jednym WYKONAWCĄ , stosownie do treści art. 313 ust. 1 ustawy Pzp. Dostawa fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów marki JELCZ, STAR, AUTOSAN, SOLBUS z podziałem na VI (sześć) części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki nr: od 1.1. do 1.6. oraz nr 4 do SWZ tj.: Specyfikacje asortymentowo - cenowe oraz Projektowane postanowienia umowy. Orientacyjny zakres wraz z ilościami przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr od 1.7. treści SWZ, sporządzony na bazie przewidywanych, orientacyjnych potrzeb (obsługowo - naprawczych) w zakresie przedmiotu zamówienia z roku 2021 oraz 2022. ZAMAWIAJĄCY nie dysponuje wiedzą na temat dokładnych ilości, rodzaju oraz terminu realizacji swoich potrzeb, jakie w przyszłości mają być zaspokojone. Szczegółowy wykaz marek i typów pojazdów będących na zaopatrzeniu ZAMAWIAJĄCEGO przedstawia załącznik nr 1.8. treści SWZ. 7. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 oraz nr 1.1. - 1.6. do SWZ. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części. 8. Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego WYKONAWCĘ, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych WYKONAWCÓW lub produktów, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. ZAMAWIAJĄCY, opisując przedmiot zamówienia, na podstawie dyspozycji wyrażonej w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, wskazał na znak towarowy lub pochodzenie z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane ZAMAWIAJĄCY określa tym samym parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać przedmiot zamówienia, aby spełniać wymagania stawiane przez ZAMAWIAJĄCEGO.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Opust cenowy / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

dotyczy zakupu części dla autobusów marki STAR

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Podstępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu zawarcie umowy ramowej. Umowa ramowa udzielana jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 311 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z jednym WYKONAWCĄ , stosownie do treści art. 313 ust. 1 ustawy Pzp. Dostawa fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów marki JELCZ, STAR, AUTOSAN, SOLBUS z podziałem na VI (sześć) części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki nr: od 1.1. do 1.6. oraz nr 4 do SWZ tj.: Specyfikacje asortymentowo - cenowe oraz Projektowane postanowienia umowy. Orientacyjny zakres wraz z ilościami przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr od 1.7. treści SWZ, sporządzony na bazie przewidywanych, orientacyjnych potrzeb (obsługowo - naprawczych) w zakresie przedmiotu zamówienia z roku 2021 oraz 2022. ZAMAWIAJĄCY nie dysponuje wiedzą na temat dokładnych ilości, rodzaju oraz terminu realizacji swoich potrzeb, jakie w przyszłości mają być zaspokojone. Szczegółowy wykaz marek i typów pojazdów będących na zaopatrzeniu ZAMAWIAJĄCEGO przedstawia załącznik nr 1.8. treści SWZ. 7. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 oraz nr 1.1. - 1.6. do SWZ. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części. 8. Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego WYKONAWCĘ, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych WYKONAWCÓW lub produktów, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. ZAMAWIAJĄCY, opisując przedmiot zamówienia, na podstawie dyspozycji wyrażonej w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, wskazał na znak towarowy lub pochodzenie z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane ZAMAWIAJĄCY określa tym samym parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać przedmiot zamówienia, aby spełniać wymagania stawiane przez ZAMAWIAJĄCEGO.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Opust cenowy / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 180-508775
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

dotyczy zakupu części dla pojazdów: ciężarowych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA
Nationale Identifikationsnummer: 1181452946
Postanschrift: ul. Powsińska 64
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-903
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 89 430.95 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 110 000.07 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587800
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587800
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://ozgst.wp.mil.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587800
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023