Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 715207-2022

23/12/2022    S248

Rumänien-Cluj-Napoca: Bauaufsicht

2022/S 248-715207

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Cluj-Napoca
Nationale Identifikationsnummer: 4305857
Postanschrift: Strada: Moţilor, nr. 1-3
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400001
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): lucia lupea
E-Mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telefon: +40 264596030
Fax: +40 264431575
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primariaclujnapoca.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de supervizare pt„PROIECT ȘI EXEC LUCR DE INF (STRUCT DE REZ, CALE DE RULARE, FINISAJE,SIST DE INSTAL), AUTOMATIZ TRAFIC, RACORD. ALIM CU ENERGIE ELECTRICĂ „TREN METROPOL GILĂU – FLOREȘTI – CLUJ-NAPOCA – BACIU – APAHIDA – JUCU – BONȚIDA – ETAPA I A SIST DE TRANSP METROPOL RAPID CLUJ: MAGISTRALA I DE METROU ȘI TREN METROPOL, INCL LEG DINTRE ACESTEA. COMPONENTA 1 MAGISTRALA I DE METROU CLUJ

Referenznummer der Bekanntmachung: 4305857_2022_PAAPD1346224
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71520000 Bauaufsicht
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

servicii de supervizare proiect

(consultanță) aferent obiectivului de investitii: „PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI DE

INFRASTRUCTURĂ (STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ, CALE DE RULARE, FINISAJE,

SISTEME DE INSTALAȚII), AUTOMATIZARE TRAFIC, RACORDARE ALIMENTARE CU

ENERGIE ELECTRICĂ AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE „TREN

METROPOLITAN GILĂU – FLOREȘTI – CLUJ-NAPOCA – BACIU – APAHIDA – JUCU –

BONȚIDA – ETAPA I A SISTEMULUI DE TRANSPORT METROPOLITAN RAPID CLUJ:

MAGISTRALA I DE METROU ȘI TREN METROPOLITAN, INCLUSIV LEGĂTURA

DINTRE ACESTEA. COMPONENTA 1. MAGISTRALA I DE METROU CLUJ”, conform caiet de sarcini; clarificarile vor fi solicitate cu cel mult 20 de zile anterior datei limita de depunere oferte iar raspunsul consolidat se va publica in ziua 11 anterior datei limita de depunere oferte

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79417000 Sicherheitsberatung
79420000 Dienstleistungen im Bereich Unternehmensleitung
79933000 Entwurfsunterstützungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Cluj-Napoca, Floresti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

servicii de supervizare proiect

(consultanță) aferent obiectivului de investitii: „PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI DE

INFRASTRUCTURĂ (STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ, CALE DE RULARE, FINISAJE,

SISTEME DE INSTALAȚII), AUTOMATIZARE TRAFIC, RACORDARE ALIMENTARE CU

ENERGIE ELECTRICĂ AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE „TREN

METROPOLITAN GILĂU – FLOREȘTI – CLUJ-NAPOCA – BACIU – APAHIDA – JUCU –

BONȚIDA – ETAPA I A SISTEMULUI DE TRANSPORT METROPOLITAN RAPID CLUJ:

MAGISTRALA I DE METROU ȘI TREN METROPOLITAN, INCLUSIV LEGĂTURA

DINTRE ACESTEA. COMPONENTA 1. MAGISTRALA I DE METROU CLUJ”, conform caiet de sarcini; clarificarile vor fi solicitate cu cel mult 20 de zile anterior datei limita de depunere oferte iar raspunsul consolidat se va publica in ziua 11 anterior datei limita de depunere oferte

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Metodologie de prestare a serviciilor / Gewichtung: 21
Qualitätskriterium - Name: Factori de evaluare privind experienţa experţilor. / Gewichtung: 39
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Fonduri Europene Nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020; Fonduri Europene Nerambursabile și Rambursabile prin Planul Național de Relansare și Reziliență (PNRR) 2021-2027; Fonduri Europene Nerambursabile prin Programul Operațional Transporturi (POT) 2021-2027; a se vedea in continuare sectiunea II.2.14 privind finantarea

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Sursele de finantare in completarea sectiunii II.2.13 :

Alocații de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;

Alocații de la bugetul local prin UAT Municipiul Cluj-Napoca și UAT Comuna Florești;

Alte surse legal constituite identificate pe parcurs.

CLAUZĂ SUSPENSIVĂ:

Procedura de atribuire se desfașoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul ca semnarea contractului de supervizare se va face numai dupa semnarea contractului de finantare. Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este pana la 31.12.2022.

În cazul în care Contractul de finanțare nu va fi semnat până la data precizată, procedura de achiziție publică va fi anulată în conformitate cu prevederile legale art. 212 alin. 1 lit. c) Din Legea 98/2016.

Incheierea ctr. de achiziție este condiționată de obținerea aprobării CE pt finanțare prin POIM/PNRR/POT a obiectivului de investiții;

În completarea clauzelor de mai sus precizăm:

- Semnarea ctr. de achiziție se va face cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele ce intră sub incidenţa legislaţiei finanţelor publice;

- Având în vedere dispozițiile L98/2016 și HG395/2016, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin semnarea ctr. de finanțare;

- În cazul în care, indiferent de motive, ctr. de finanțare nu se va semna, Autoritatea Contractantă, după primirea notificării din partea autorităților competente cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, conf art. 212(1) lit c) teza 2 din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea ctr.;

- Ofertanții acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzelor suspensive, asumându-si întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă;

- Ofertanții înțeleg că Autoritatea Contractantă și/sau autoritățile competente în finanțare europeană nu pot fi considerați răspunzători pt. vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă și/sau autoritățile competente în finanțare europeană au fost notificați asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Continuare II.2.5

Experienta detinuta in pozitia de Inginer Constructor – Inginerie civila, in contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de executie lucrari de constructie linie noua si/ sau modernizare si/ sau extindere si/sau reabilitare si/sau consolidare de linie de metrou/tren/tramvai (subteran si/sau suprateran)pt 2 ctrcte se acorda 3 pcte, pt 3/mai multe 4 pcte

Experienta detinuta in pozitia de Inginer Constructor – Inginerie civila, in contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de proiectare si executie lucrari de constructie linie noua si/ sau modernizare si/ sau extindere si/sau reabilitare si/sau consolidare de linie de metrou/tren/tramvai (subteran si/sau suprateran)pt 2 ctrcte se acorda 5 pcte, pt 3/mai multe 6 pcte

Punctaj total maxim 100 puncte. va castiga oferta cu cel mai mare punctaj. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Pentru experenta similara 1 contract nu se acorda punctajul, aceasta reprezentand cerinta minima a caietului de sarcini.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 130-369633
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”. Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016; Veti specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considerati confidentiale din cadrul ofertei si veti motiva optiunea Dvs.!!!!! .

DUAE va fi completat în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare operator economic din grupul participant la procedură (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător). Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” –Ghid de completare DUAE

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/12/2022