Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 71557-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Bratislava: Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste

2023/S 025-071557

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 50349287
Postanschrift: Pribinova 4195/25
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 81109
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Martin Poloha, Branislav Hudec
E-Mail: martin.poloha@mirri.gov.sk
Telefon: +421 220928433 / 220928102
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://mirri.gov.sk
Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18008

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Centrálnej Správy Referenčných Údajov (IS CSRÚ)

Referenznummer der Bekanntmachung: bmq/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Centrálnej Správy Referenčných Údajov (IS CSRÚ)

Los-Nr.: n/a
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72267000 Software-Wartung und -Reparatur
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Sídlo verejného obstarávateľa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb systémovej a aplikačnej podpory informačného systému Centrálnej Správy Referenčných Údajov IS CSRÚ v zmysle Prílohy č.1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 57
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

n/a

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 090-203903

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: n/a
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
24/04/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: DXC Technology Slovakia s. r. o.
Nationale Identifikationsnummer: 35785306
Postanschrift: Galvaniho 7
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 82002
Land: Slowakei
E-Mail: martin.peluha@dxc.com
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 1 517 000.00 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Toto oznámenie o uzavretí Dodatku č. 6 k Servisnej zmluve na poskytovanie služieb systémovej a aplikačnej podpory informačného systému Centrálnej Správy Referenčných Údajov (IS CSRÚ) sa týka už ukončeného spoločného verejného obstarávania Ministerstva financií Slovenskej republiky a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (právny predchodca: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu). Oznámenie sa zasiela z titulu splnenia oznamovacích povinností. Dokumentácia z daného verejného obstarávania je zverejnená na profile Ministerstva financií Slovenskej republiky: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/410367 . Predmetný Dodatok č. 6 je zverejnený na: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7443931/ . Predchádzajúce dodatky k danej servisnej zmluve sú zverejnené na: https://www.crz.gov.sk/3436255/ .

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72267000 Software-Wartung und -Reparatur
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Sídlo verejného obstarávateľa.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb systémovej a aplikačnej podpory informačného systému Centrálnej Správy Referenčných Údajov IS CSRÚ v zmysle Prílohy č.1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 57
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

n/a

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 517 000.00 EUR
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: DXC Technology Slovakia s. r. o.
Nationale Identifikationsnummer: 35785306
Postanschrift: Galvaniho 7
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 82002
Land: Slowakei
E-Mail: martin.peluha@dxc.com
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Predmetom Dodatku č. 6 je zabezpečenie realizácie zmenových požiadaviek, ktoré spočívajú v úprave/rozvoji funkcionalít, resp. funkčnosti, IS CSRÚ, ktoré boli vyvolané úpravami informačných systémov Generálnej prokuratúry SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a Protimonopolného úradu SR, ktoré poskytujú údaje (objekty evidencie) do IS CSRÚ (poskytovatelia údajov). Bez realizácie vyvolaných úprav/rozvoja IS CSRÚ nie je možné garantovať správne a bezporuchové poskytovanie údajov (objektov evidencie) orgánom verejnej moci, ktoré tieto údaje získavajú (konzumenti údajov) na účely plnenia ich zákonných úloh (princíp jedenkrát a dosť). Realizácia zmenových požiadaviek je odrazom technologických požiadaviek poskytovateľov a konzumentov údajov na jednotlivé funkcionality a celkovú funkčnosť IS CSRÚ.

Zákazník ďalej uvádza, že v praktickej rovine nie je možné súčasne (i) rozvíjať IS CSRÚ prostredníctvom zásadných softwarových a integračných úprav a (ii) odovzdávať IS CSRÚ novému poskytovateľovi služieb prevádzky, podpory a rozvoja IS CSRÚ. Nový poskytovateľ služieb prevádzky, podpory a rozvoja IS CSRÚ by odmietol prevziať upravované alebo rozpracovávané časti IS CSRÚ (t. j. predmetné úpravy funkcionalít/funkčnosti IS CSRÚ) a zodpovedať za prípadné vady na nich vzniknuté, v dôsledku čoho by bol IS CSRÚ vystavený riziku nefunkčnosti/obmedzenej funkčnosti poskytovaných služieb. Tým by sa Zákazník dostal do rizika právnej nevymožiteľnosti požiadavky na odstránenie vzniknutej vady IS CSRÚ a nahradenia prípadnej škody spôsobenej vzniknutou vadou, keďže poskytovateľ služieb prevádzky, podpory a rozvoja IS CSRÚ nezodpovedá za úpravy IS CSRÚ, ktoré sám nevykonal alebo za vady, ktoré vznikli činnosťou iného subjektu; za odstraňovanie týchto vád by preto Zákazník musel zaplatiť, čo by spôsobilo (podstatnú) duplicitu nákladov, ako aj významné technické ťažkosti a bezpečnostné riziká vyvolané nefunkčnosťou/obmedzenou funkčnosťou poskytovaných služieb IS CSRÚ.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Zmena pôvodného dodávateľa nie je možná, pretože:

a) zmena dodávateľa by mohla ohroziť integritu a bezpečnosť IS CSRÚ a spôsobila by s určitosťou čiastočnú nedostupnosť jeho služieb (realizácia zmenových požiadaviek novým dodávateľom v požadovaných termínoch nie je možná), čo je v rozpore s plnením zákonných úloh Zákazníka (technické dôvody), a

b) technická realizácia zmenových požiadaviek novým dodávateľom, by znamenala nielen podstatné zvýšenie nákladov, ale taktiež podstatné oddialenie zavedenia požadovaných úprav funkcionalít/funkčnosti IS CSRÚ do praxe (odovzdávanie systému a oboznamovanie sa/učenie sa zdrojového kódu novým dodávateľom), čo je v rozpore s uplatňovaním princípu hodnota za peniaze a zároveň by obmedzilo riadne plnenie princípu jedenkrát a dosť v rámci verejnej správy, a preto by zmena dodávateľa spôsobila Zákazníkovi významné ťažkosti a podstatnú duplicitu nákladov (ekonomické dôvody).

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 3 487 809.53 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 3 571 221.53 EUR