Tjänster - 715656-2022

23/12/2022    S248

Sverige-Helsingborg: Socialvård

2022/S 248-715656

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Helsingborgs stad
Nationellt registreringsnummer: 212000-1157
Postadress: Helsingborgs stad Drottninggatan 2
Ort: Helsingborg
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 252 21
Land: Sverige
Kontaktperson: Emelie Borgström
E-post: Emelie.Borgstrom@helsingborg.se
Telefon: +46 42103794
Internetadress(er):
Allmän adress: www.helsingborg.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Digitalt verktyg vid separation

Referensnummer: SOF 251/2022
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85320000 Socialvård
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar ett digitalt verktyg som stöd till föräldrar och barn för att förebygga att barn far illa vid skilsmässor och separationer.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 12 000 048.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85320000 Socialvård
85321000 Administration inom socialtjänsten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skåne län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar ett digitalt verktyg som stöd till föräldrar och barn för att förebygga att barn far illa vid skilsmässor och separationer.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förfaranden som innefattar förhandling
IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 210-604875
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
07/12/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Samarbejde efter Skilsmisse
Nationellt registreringsnummer: 39484676
Postadress: Vedbæk Strandvej 427
Ort: Vedbæk
Nuts-kod: DK Danmark
Postnummer: 2950
Land: Danmark
E-post: sander@ses.dk
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 11 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 12 000 048.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Malmö
Postadress: Kalendegatan 6
Ort: Malmö
Postnummer: 21135
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Telefon: +46 40353500
Fax: +46 40972490
Internetadress: www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/12/2022