Bauleistung - 71573-2023

03/02/2023    S25

Magyarország-Miskolc: Építési munkák

2023/S 025-071573

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2022/S 250-732015)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15735605205
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné dr. Pail Erzsébet Zsuzsanna
E-mail: tothne.erzsebet@miskolc.hu
Telefon: +36 704534402
Fax: +36 46328043
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.miskolc.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Miskolc - Szinva-híd csp. felújítás és szélesítés

Hivatkozási szám: EKR001938742022
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00002 „Kiss Ernő utca felújítása valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése” elnevezésű projekt keretein belül sor kerül a híd, közlekedés, közmű, Szinva meder felújítás, jelzőlámpás forgalomirányítás, elektromos ellátás és távközlés kiváltással összefüggő kivitelezési feladatok ellátására. A hídszerkezet szélesítés építése Miskolc belterületén, a hrsz.: 22335 ingatlanon történik. Ezen a helyen meglévő közúti hídszerkezet található, melynek szélesítése a közlekedési csomópont felújításával egy időben történik. A szélesítés célja a megnövekedett közúti forgalom átvezetése a Kiss Ernő utca és a Vologda utca között, ezzel az észak felé haladó forgalom alól mentesül a belváros.

Építendő útszakasz: A Kiss E. u. 1+973,25 - 2+153,46 szelvényei között 180,21 m hosszban.

Kivitelezésre kerülő közművek:

- Csapadékcsatorna építés: 5,4 m DN 300 vb. + 57,2 m DN 200 KGPVC + 31,8 m DN 250 KGPVC - Vízvezeték: 25,8 m DN 315 KPE,

- Hírközlés: Qv kábel 150x4x0,4: 121 m + Qv kábel 200x4x0,6: 121 m + optikai kábel 4x12B MONO: 685 m + optikai kábel 8x12B MONO: 370 m,

- Elektromos hálózat: 4x50 mm2 NAYY kábel fektetése: 430 m + 6 db 8 m-es oszlop bontása + 1 db 10 m-es oszlop bontása + 11 db 10 m-es acél oszlop építése

Kivitelezéssel érintett híd teljes szélessége: 19,4 m, hossza: 14,2 m

A részletes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervek, műszaki dokumentumok tartalmazzák.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/01/2023
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 250-732015

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 02/02/2023
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 16/02/2023
Helyi idő: 14:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 02/02/2023
Helyi idő: 16:00
Helyesen:
Dátum: 16/02/2023
Helyi idő: 16:00
VII.2)További információk: