Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 715907-2022

23/12/2022    S248

Hrvatska-Samobor: Usluge financijskog leasinga

2022/S 248-715907

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 223-641723)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KOMUNALAC d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 17055681355
Poštanska adresa: Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Mjesto: SAMOBOR
NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija
Poštanski broj: 10430
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nikola Tkalec
E-pošta: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr
Telefon: +385 15554330/+385 912838562
Telefaks: +385 15554333
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.komunalac-samobor.hr
Adresa profila kupca: www.komunalac-samobor.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga financijskog leasinga za najam dvije kombinirke

Referentni broj: 09/2022
II.1.2)Glavna CPV oznaka
66114000 Usluge financijskog leasinga
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Leasing za dvije kombinirke

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/12/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 223-641723

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 20/12/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 28/12/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 20/12/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 28/12/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: