Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 71616-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Bratislava: Reinigungs- und Hygienedienste

2023/S 025-071616

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 35914939
Postanschrift: Rožňavská 1
Ort: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 83272
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Monika Martinková
E-Mail: martinkova.monika@slovakrail.sk
Telefon: +421 220295475
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.slovakrail.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Upratovanie a čistenie pre ZSSK

Referenznummer der Bekanntmachung: 8661-S4146/2023-SeON
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90900000 Reinigungs- und Hygienedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky sú pravidelné upratovacie a čistiace služby, vrátane dezinfekcie priestorov, prania, žehlenia, odvozu, dovozu a prezliekania súprav posteľnej bielizne a ostatných upratovacích a čistiacich služieb zabezpečovaných v priestoroch obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladov (ďalej aj "SP") Oddiel B.1 Opis predmetu zákazky.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000 Reinigungsdienste
90920000 Hygienedienste für Gebäude und Anlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK0 Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Miesta vykonávania služieb sú bližšie definované v súťažných podkladoch (ďalej len "SP") Oddiel A.1 Pokyny pre uchádzačov, časť I. Všeobecné informácie bod 7.1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky sú pravidelné upratovacie a čistiace služby, vrátane dezinfekcie priestorov, prania, žehlenia, odvozu, dovozu a prezliekania súprav posteľnej bielizne a ostatných upratovacích a čistiacich služieb zabezpečovaných v priestoroch obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v SP Oddiel B.1 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 184-522077
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Obstarávateľ v súlade s § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") ruší použitý postup predmetného verejného obstarávania z dôvodu, že sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.

Obstarávateľ zákazku Upratovacie a čistenie pre ZSSK vyhlásil z dôvodu, že zákazku UPRATOVACIE A ČISTIACE SLUŽBY, ktorej oznámenie o vyhlásení bolo zverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie dňa 13.08.2021 pod označením 2021/S 156-414748 v znení neskoršej zmeny a vo Vestníku verejného obstarávania č. 191/2021 dňa 16.08.2021 pod označením 41034-MSS v znení neskoršej zmeny, Rozhodnutím o zrušení verejného obstarávania číslo 63752-S5819/2022-SeOL dňa 13.09.2022 zrušil a zverejnil na svojom profile.

Úrad pre verejné obstarávanie svojim rozhodnutím č. 12798-6000/2022-OD, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.11.2022, nariadil obstarávateľovi podľa § 175 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zrušiť Rozhodnutie o zrušení verejného obstarávania zverejnené dňa 13.09.2022 v profile obstarávateľa. Obstarávateľ v zákazke UPRATOVACIE A ČISTIACE SLUŽBY uzatvoril Rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom dňa 05.01.2023.

Obstarávateľ v súlade s § 57 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že zadanie zákazky na pôvodný predmet zákazky nebude predmetom opätovného uverejnenia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023