Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 71624-2023

03/02/2023    S25

Polen-Krakau: Antiseptika und Desinfektionsmittel

2023/S 025-071624

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 678 31 05 119
Postanschrift: os. Złotej Jesieni 1
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-826
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Manys
E-Mail: amanys@rydygierkrakow.pl
Telefon: +48 126468958
Fax: +48 126468173
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.szpitalrydygier.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Szpital Sp. z o.o.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 9 PAKIETÓW

Referenznummer der Bekanntmachung: 32/ZP/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33631600 Antiseptika und Desinfektionsmittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie wyrobów medycznych wg 9 pakietów do siedziby Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji.

Termin ważności / okres gwarancji przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawców na etapie badania i oceny ofert o udostępnienie próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w celu ich przetestowania i sprawdzenia zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy do realizacji zamówienia. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141000 Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiającego os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Opatrunek w żelu do stosowania na rany, zawierający kwaśny koloidalny karmoner i karnozynę 20g szt 20

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 15,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141000 Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiającego os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Preparat zawierający powidon jodu w stężeniu 1% w alkoholu izopropylowym, przeznaczony do dezynfekcji skóry, o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym (także na prątki gruźlicy), aktywny wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV) 1000ml szt 500

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 290,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET 3

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141000 Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiającego os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Jednorazowy zestaw składający się 3 siatek polipropy-lenowych, monofilamentowych, niewchłanialnych. 1 szt. siatki w rozmiarze 18x6cm oraz 2 szt. w rozmiarze 18x2,5cm. Gramatura 55/m2, porowatość 52%. grubość siatki: 0,48mm wielkość porów: 1,53x1,33mm szt 10

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 1 500,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET 4

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141000 Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiającego os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Sterylna serweta operacyjna z włókniny nieprzemakal-nej z przylepcem. Serwety pełnobarierowe, zgodne z normą EN 13795 1-3 180cm x 150cm szt 600

* Zgodność z normą potwierdzona kartą techniczną

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 180,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET 5

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141000 Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiającego os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szew chirurgiczny, wchłanialny, syntetyczny, wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, z spiralnie ułożonymi kotwicami. Okres całkowitego wchłaniania szwu od 90 do 120 dni. Wymagany czas podtrzymywania tkanek: 60-62% początkowej siły po 7 dniach od zastosowania i 25-28% po 14 dniach od zastosowania.

1 rozmiar nici wg USP 3-0, barwna szt 240

długość nici 23cm

krzywizna igły 1/2 koła

długość igły 26mm

kształt igły okrągła

2 rozmiar nici wg USP 2-0, barwna szt 240

długość nici 20cm

krzywizna igły 1/2 koła

długość igły 26mm

kształt igły okrągła

3 rozmiar nici wg USP 3-0, barwna szt 240

długość nici 23cm

krzywizna igły 5/8 koła

długość igły 26mm

kształt igły okrągła

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 1 500,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET 6

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141000 Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiającego os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Sterylna koszulka dostępu do moczowodów z powłoką hydrożelową, umieszczona w aplikatorze ułatwiającym nawilżenie, wyposażona w pierścień widoczny w RTG. Wewnątrz mandrynu koszulki dwa kanały, w tym jeden zakończony w części dystlanej 3 otworami umożliwiającymi podanie kontrastu. 10/12Fr, długość 28cm szt 50

2 12/14Fr, długość 46cm szt 50

3 Sterylny koszyk nitinolowy do ekstrakcji złogów w trakcie ureterorenoskopii, z otwarciem frontalnym, z końcówką wzmocnioną poliestrem, ergonomiczna rękojeść. 1,5Fr, rozmiar okna 8mm, dł.120cm szt 10

4 2Fr, rozmiar okna 11mm, dł.120cm szt 10

5 Zestaw do szynowania z dwoma pętlami do zwężeń moczowodu. Zestaw składa się z: 1. cewnik DJ wykonany z silikonu, rozmiar CH8 na pętlach i CH12 w części prostej, 2. prowadnica 0,035, długość 150cm z nieruchomym rdzeniem, popychacz 40cm. Zestaw wykonany z materiału biokompatybilnego, maksymalny czas stosowania 12 miesięcy. rozmiar do wyboru przez Zamawiającego szt 10

6 Zestaw do szynowania stosowany przy pieloplastyce zakładany za pomocą cystoskopu. Zestaw składa się z: 1. cewnik DJ wykonany z silikonu, rozmiar CH8 na pętlach i CH12 w części prostej, 2. prowadnica 0,035, długość 150cm z nieruchomym rdzeniem, popychacz 40cm. Zestaw wykonany z materiału biokompatybilnego, maksymalny czas stosowania 12 miesięcy. rozmiar do wyboru przez Zamawiającego szt 30

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 1 800,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET 7

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141000 Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiającego os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Proteza strzemiączka wykonana z politetrafluoroetyle-nu. Złożona z tłoczka i pierścienia leżącego w płasz-czyźnie osi wzdłuż tłoczka pod kątem 45st. średnica tłoczka 0,5mm, 0,55mm, 0,6mm (do wybo-ru przez Zamawia-jącego) szt 12

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 250,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET 8

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141000 Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiającego os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Proteza częściowa strzemiączka tytanowa średnica: 0,2 x 2,25mm, 2,5mm, 2,75 mm (do wyboru przez Zamawiającego) szt 15

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 50,00 zł

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET 9

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141000 Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiającego os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Zestaw drenów do odsysania, wykorzystywany do endoskopowych zabiegów urologicznych. - szt 100

*Dreny kompatybilne do pompy ssąco-płuczącej Zamawiającego KARL STORZ ENDOMAT Select

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 310,00 zł

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego

na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Specyfikacji.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 10:00
Ort:

1. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której była zamieszczona SWZ wraz z załącznikami, informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Postanschrift: UL. POSTĘPU 17A
Ort: WARSZAWA
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy pzp. 2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie 3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postanschrift: UL. POSTĘPU 17A
Ort: WARSZAWA
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023