Lieferungen - 71641-2023

03/02/2023    S25

Suomi-Vantaa: Polttoöljyt

2023/S 025-071641

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta – erityisalat

Hankintamenettelyn tulokset

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Finavia Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2302570-2
Postiosoite: Lentäjäntie 3
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 01530
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Tomi Liski
Sähköpostiosoite: tomi.liski@finavia.fi
Puhelin: +358 207082020
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.finavia.fi
I.6)Pääasiallinen toimiala
Lentokenttään liittyvät toiminnot

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Finavia Oyj:n Uusiutuvan polttoöljyn hankinta Lapin lentoasemille

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
09135000 Polttoöljyt - MA10
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Finavia Oyj:n Uusiutuvan polttoöljyn hankinta Lapin lentoasemille.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Lapin lentoasemat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Finavia Oyj:n Uusiutuvan polttoöljyn hankinta Lapin lentoasemille.

Toimitettavan tuotteen speksit ja toimitukseen liittyvät kriteerit löytyvät hankinnan kohteen kuvauksessa (Liite 1).

II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2022/S 210-605041
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ohjeellisella kausi-ilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Hankinta keskeytetään koska ei saatu yhtään osallistumishakemusta määräaikaan mennessä.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31/01/2023