Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 71649-2023

03/02/2023    S25

Finnland-Helsinki: Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör

2023/S 025-071649

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Tulli
Nationale Identifikationsnummer: 0245442-8
Postanschrift: PL 512
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
Postleitzahl: 00101
Land: Finnland
E-Mail: kilpailutukset@tulli.fi
Telefon: +358 2955200
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.tulli.fi/fi/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

KESKEYTYSILMOITUS: Tullin virkavaatetus ja jalkineet sekä niihin liittyvät palvelut

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
18000000 Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinnan kohteena on Tullin henkilöstön käyttöön tarkoitetut virkavaatteet ja jalkineista sekä niihin liittyvät palvelut tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankintaa ei ole jaettu osa-alueisiin, vaan hankinnalle valitaan yksi (1) kokonaistoimittaja. Hankintasopimus tulee voimaan osapuolten allekirjoituksesta ja on kaksi (2) ensimmäistä vuotta määräaikainen (kiinteä), jonka jälkeen sopimuskausi voi jatkua toistaiseksi voimassa kuitenkin niin, että se päättyy viimeistään kuudennen sopimusvuoden päättyessä.

Hankinnan kohteena olevat tuotteet ja palvelut sekä niille asetetut vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Tarjouspyynnössä ilmoitettu hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on hankintayksikköä sitomaton arvio kuuden (6) vuoden tarkastelujaksolle ja se pitää sisällään kaikki arvioidut hankinnat.

Tavoitteena on, että sopimuskausi alkaa alkukesällä 2023 tai viimeistään 1.9.2023.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
98300000 Diverse Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1 Manner-Suomi
NUTS-Code: FI2 Åland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on Tullin virkavaatetuksen ja asusteiden, tunnusten, merkkien sekä tarvikkeiden ja jalkineiden toimittaminen. Tullin virkavaatetukseen sisältyy kenttä-, suoja-, palvelus- ja edustusvaatetus sekä asusteet.

Tullilla on toimipaikkoja kaikkialla Suomessa, yhteensä noin 50 toimipistettä, aina Ahvenanmaalta Norjan puolella sijaitsevaan Polmakiin saakka. Henkilöstön määrä noin 1900 henkeä, joista virkavaatteita ja jalkineita käyttävät noin 1400 henkilöä.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Laatu / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Sopimukseen sisältyvät sopimuskaudella mahdolliset Osapuolten esittämät sopimuksen kohdetta koskevat muutokset, joita voivat olla: Päivitetty tuote tai palvelu, uusi tuote tai uusi palvelu.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 252-734284
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Hankintalain 1397/2016 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 123 §:ssä.

Hankintayksikkö on havainnut tarjouspyyntöasiakirjoissa olennaisia virheitä, joiden vuoksi tarjouspyynnön muuttaminen on välttämätöntä. Muutoksia ei ole mahdollista tehdä enää tässä vaiheessa menettelyä muutoin kuin keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä se uudestaan.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksikkö ei voi tehdä tarjouspyyntöasiakirjoihin olennaisia muutoksia pelkällä korjausilmoituksella. Olennaisten muutosten tekeminen edellyttää siten aina uuden hankintamenettelyn käynnistämistä.

Edellä esitetyillä perusteilla Tulli toteaa, että sillä on ollut hankintalain 125 §:ssä mainittu todellinen ja perusteltu syy hankintamenettelyn keskeyttämiseen.

Kilpailutus on tarkoitus käynnistää uudelleen mahdollisimman pian, arviolta 02-03/2023.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023