Lieferungen - 71732-2023

Submission deadline has been amended by:  151520-2023
03/02/2023    S25

Lietuva-Vilnius: Apsaugos programinės įrangos paketai

2023/S 025-071732

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Nacionalinis registracijos Nr.: 188613242
Adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT Lietuva
Pašto kodas: 01108
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Asta Žigienė
El. paštas: asta.zigiene@urm.lt
Telefonas: +370 52362913
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.urm.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5095
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=685375
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=685375&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

2023.TP-2033 Saugos informacijos ir įvykių stebėjimo sistemos SIEM (Security Information and Event Management) programinės įrangos licencijų nuomos ir įdiegimo viešasis pirkimas

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
48730000 Apsaugos programinės įrangos paketai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Perkančioji organizacija ketina įsigyti saugos informacijos ir įvykių stebėjimo sistemos SIEM (Security Information and Event Management) programinės įrangos licencijų nuomą ir įdiegimą, susidedantį iš:

- saugos informacijos ir įvykių stebėjimo sistemos programinės įrangos ir licencijų;

- diegimo ir dokumentacijos paslaugų (nurodytų techninės specifikacijos 3.23 -3.24 papunkčiuose).

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 82 644.63 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72263000 Programinės įrangos diegimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT Lietuva
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Perkama saugos informacijos ir įvykių stebėjimo sistemos SIEM (Security Information and Event Management) programinės įrangos licencijų nuoma ir įdiegimas. Planuojamas stebimų objektų bendras kiekis – ne mažiau 2300 vnt., iš kurių:

- fizinių ir virtualių serverių– 200 vnt.;

- tinklo įranga – 200 vnt.;

- darbo vietos – apie 1700 vnt.;

- saugos užtikrinimo įranga (ugniasienės, aplikacijų ugniasienės ir kt.) – 100 vnt.;

- kita įranga – 100 vnt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 82 644.63 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 3
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Pirkimo sutarties įvykdymas bus užtikrinamas netesybomis (bauda, delspinigiai):

1. Jei Tiekėjas Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku neperduoda Prekių ir Paslaugų rezultato Užsakovui, Tiekėjas moka Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ir Paslaugų vertės.

2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo rašytiniu reikalavimu Užsakovas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

3. Tiekėjui nesilaikant aplinkosauginių reikalavimų, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, įsipareigoja mokėti 50 Eur (penkiasdešimt eurų) už kiekvieno pažeidimo atvejį.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 07/03/2023
Vietos laikas: 13:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 07/03/2023
Vietos laikas: 13:45
Vieta:

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, J. Tumo-Vaižganto g. 2, 01108 Vilnius

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Vokų atplėšimo procedūroje tiekėjai nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Adresas: Gedimino pr. 40
Miestas: Vilnius
Pašto kodas: 01501
Šalis: Lietuva
El. paštas: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Telefonas: +370 70668369
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Peržiūros procedūra numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
30/01/2023