Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 71733-2023

03/02/2023    S25

Lietuva-Vilnius: Nešiojamieji kompiuteriai

2023/S 025-071733

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Nacionalinis registracijos Nr.: 188656838
Adresas: A. Jakšto g. 1
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT Lietuva
Pašto kodas: 01105
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Rita Vasiliauskienė
El. paštas: rita.vasiliauskiene@lrmuitine.lt
Telefonas: +370 52327459
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lrmuitine.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4953
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=685640
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=685640&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

NEŠIOJAMŲJŲ KOMPIUTERIŲ VIEŠASIS PIRKIMAS

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30213100 Nešiojamieji kompiuteriai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Numatoma įsigyti 50 vnt. nešiojamųjų kompiuterių su papildomais monitoriais. Pirkimo objekto savybės ir reikalavimai nustatyti techninėje specifikacijoje, Konkurso sąlygų 1 priedas. Šis pirkimas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 15.1.1-CPVA-V-205-01-0003 „Muitinės kontrolės, informacinių technologijų infrastruktūros ir muitinio tikrinimo įrangos sprendimai „Brexit’o“ pasekmėms mažinti “ ir valstybės biudžeto lėšų.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 98 400.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30213100 Nešiojamieji kompiuteriai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT Lietuva
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Vytenio g. 7, Vilnius

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Numatoma įsigyti 50 vnt. nešiojamųjų kompiuterių su papildomais monitoriais. Pirkimo objekto savybės ir reikalavimai nustatyti techninėje specifikacijoje, Konkurso sąlygų 1 priedas.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 98 400.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Projektas Nr. 15.1.1-CPVA-V-205-01-0003 „Muitinės kontrolės, informacinių technologijų infrastruktūros ir muitinio tikrinimo įrangos sprendimai „Brexit’o“ pasekmėms mažinti “

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjas turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. nuostatomis. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjas per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos turi būti pagal vieną ar daugiau sutarčių savo jėgomis įvykdęs (vykdo) kompiuterinės įrangos pardavimo sutartį/sutartis, kurių bendra vertė ne mažesnė nei 29 000,00 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai eurų 00 ct) be PVM.

Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju vertinama būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, prekių, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę: reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus; reikalauti atlyginti nuostolius; reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius; nutraukti Sutartį; taikyti kitus LR teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 10/03/2023
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 10/03/2023
Vietos laikas: 10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Adresas: Gedimino pr. 40
Miestas: Vilnius
Šalis: Lietuva
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
31/01/2023