Lieferungen - 71820-2023

03/02/2023    S25

România-București: Echipament oftalmologic

2023/S 025-071820

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI
Număr naţional de înregistrare: 4283570
Adresă: Strada: Independenţei, nr. 169
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050098
Țară: România
Persoană de contact: Catalin Gontariu
E-mail: achizitii.suub@gmail.com
Telefon: +4 0213141500
Fax: +40 213180554
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.suub.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: UNITATE SANITARA
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente medicale necesare sectiilor de Oftalmologie si Balneologie

Număr de referinţă: 2022428357006
II.1.2)Cod CPV principal
33122000 Echipament oftalmologic
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare Echipamente medicale necesare sectiilor de Oftalmologie si Balneologie - conform caiet sarcini. In temeiul prevederilor art. 160 din Legea 98 / 2016, modificata prin OUG 107 / 2017, operatorii economici interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 20 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98 / 2016, modificata prin OUG 107 / 2017, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis cu 10 zile (in a 11-a zi) inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 3 757 475.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipamente BFT

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33155000 Aparate de fizioterapie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei 169, sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente BFT - Conform caiet sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Autokeratorefractometru

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33122000 Echipament oftalmologic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei 169, sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autokeratorefractometru - Conform caiet sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tonometru noncontact cu pahimetru

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33122000 Echipament oftalmologic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei 169, sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Tonometru noncontact cu pahimetru - Conform caiet sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ecograf ocular portabil

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33122000 Echipament oftalmologic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei 169, sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ecograf ocular portabil - Conform caiet sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ecograf ocular cu functii multiple si UBM

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33122000 Echipament oftalmologic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei 169, sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ecograf ocular cu functii multiple si UBM - Conform caiet sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat de facoemulsuficare

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33122000 Echipament oftalmologic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei 169, sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat de facoemulsuficare - Conform caiet sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat laser pentru uz oftalmologic de pol posterior si pol anterior

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33122000 Echipament oftalmologic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei 169, sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat laser pentru uz oftalmologic de pol posterior si pol anterior - Conform caiet sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Biomicroscop cu camera video

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33122000 Echipament oftalmologic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei 169, sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Biomicroscop cu camera video - Conform caiet sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Masa operatie

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33122000 Echipament oftalmologic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei 169, sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Masa operatie - Conform caiet sarcini. Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent precum si cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 189-531961
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 7
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 70726
Lot nr.: 3
Titlu:

Acord cadru de furnizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/11/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ARGUS OPTIK
Număr naţional de înregistrare: RO 18103793
Adresă: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 33
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400699
Țară: România
E-mail: office@argusoptik.ro
Telefon: +40 722460085
Adresă internet: www.argusoptik.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 215 778.84 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 215 700.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 71705
Lot nr.: 2
Titlu:

Acord cadru de furnizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/12/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: RIDA S SRL
Număr naţional de înregistrare: RO16152188
Adresă: Strada Caranda Gheorghe, lt. av., Nr. 42
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 061521
Țară: România
E-mail: office@ridas.ro
Telefon: +040 722460085
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 147 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 147 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 70730
Lot nr.: 8
Titlu:

Acord cadru de furnizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/11/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: RSR RACHO RIBAROV S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO43337850
Adresă: Strada Pechea, Nr. 32-36, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013982
Țară: România
E-mail: boyan.raduilov@rsr-medical.com
Telefon: +40 314327050
Fax: +40 314327050
Adresă internet: www.rsr.bg
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 554 453.25 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 556 875.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 70723
Lot nr.: 1
Titlu:

Acord cadru de furnizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/11/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: RIDA S SRL
Număr naţional de înregistrare: RO16152188
Adresă: Strada Caranda Gheorghe, lt. av., Nr. 42
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 061521
Țară: România
E-mail: office@ridas.ro
Telefon: +040 722460085
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 157 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 157 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 70734
Lot nr.: 9
Titlu:

Acord cadru de furnizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/11/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Logaritm
Număr naţional de înregistrare: RO 16589167
Adresă: Strada Pridvorului, Nr. 13, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041202
Țară: România
E-mail: log@logaritm.ro
Telefon: +40 213305069
Fax: +40 213305069
Adresă internet: www.logaritm.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 822 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 807 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 70729
Lot nr.: 6,5
Titlu:

Acord cadru de furnizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/11/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Kembli Med
Număr naţional de înregistrare: RO 10511100
Adresă: Strada De Mijloc, Nr. 173
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500063
Țară: România
E-mail: info@kemblimed.ro
Telefon: +40 0268415927
Fax: +40 374090909
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 407 900.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 407 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 71706
Lot nr.: 4
Titlu:

Acord cadru de furnizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/12/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROMGER GENERAL TRADE & CONSULTING S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 5509529
Adresă: Strada Ionescu-Şiseşti Gheorghe, Nr. 256-260, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013824
Țară: România
E-mail: virginia.diaconu@romger.com
Telefon: +40 213156380
Fax: +40 213140082
Adresă internet: www.romger.com
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 577 128.60 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 465 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Documentatia de atribuire este afisata in SEAP, www.e-licitatie.ro. Toate raspunsurile la clarificari cerute de catre operatorii economici sau formulate de catre autoritatea contractanta vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro. INSTRUCTIUNI PRIVIND DUAE - A se vedea documentul "Instrucțiuni pentru ofertanți" atasat prezentei documentatii de atribuire, punct 1- INSTRUCȚIUNI PRIVIND DUAE. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic VA PRECIZA IN OFERTA DEPUSA acele informatii cuprinse in propunerea tehnica pe care le declară ca fiind confidențiale. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă. In lipsa documentelor care demonstreaza caracterul confidential, documentele vor fi considerate ca neconfidentiale. In situatia in care exista doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceeasi situatie sa transmita in format electronic prin intermediul SEAP, o noua propunere financiara, acordul cadru urmand a fi incheiat cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Daca si in urma a maxim doua reofertari se constata ca pe primul loc se afla doi sau mai multi ofertanti cu acelasi pret, atunci procedura de atribuire se va anula.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/01/2023