Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 71828-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Iași: Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen

2023/S 025-071828

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Apavital SA Iasi
Nationale Identifikationsnummer: 1959768
Postanschrift: Strada: Costăchescu Mihai, nr. 6
Ort: Iasi
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 700495
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Alexandra Bichis
E-Mail: alexandra.chiriac@apavital.ro
Telefon: +40 332413269
Fax: +40 232205230
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.apavital.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

IS-CL-01 - Extinderea sistemului de apă și canalizare în Zona Metropolitană a municipiului Iași – zona Nord

Referenznummer der Bekanntmachung: 1959768/2022/CL01
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Activitatile din cadrul Contractului de lucrari „Extinderea sistemului de apă și canalizare în Zona Metropolitană a municipiului Iași – zona Nord” sunt grupate pe 2 loturi astfel:

LOT 1:

Obiectul 1 – Reabilitare și extindere retea de alimentare cu apă și retea de canalizare în localitatea Iași (UAT Iași)

Sub-obiectul 1.1 – Reabilitare rețea de alimentare cu apă pe o lungime de 9.583 ml;

Sub-obiectul 1.2 – Reabilitare rețea de canalizare menajeră prin inlocuire, in lungime totala de 7.003ml;

Sub-obiectul 1.3 – Extindere rețea de canalizare menajeră in lungime totala de 5.853 ml;

Sub-obiectul 1.4 – Stații de pompare apă uzată (SPAU 7 buc si conducte de refulare aferente)

Obiectul 2 – Extindere retea de canalizare in localitatile Dancu si Holboca (UAT Holboca)

Sub-obiectul 2.1 – Extindere rețea de canalizare menajeră in lungime totala de 2.655 m;

Sub-obiectul 2.2 – Stații de pompare apă uzată Dancu (SPAU 1 buc si conducte de refulare aferente)

Obiectul 3 – Extindere rețea de canalizare în localitățile Rediu și Breazu (UAT Rediu)

Sub-obiectul 3.1 – Extindere rețea de canalizare menajeră in lungime totala de 15.883m;

Sub-obiectul 3.2 – Stații de pompare apă uzată (SPAU 8 buc si conducte de refulare aferente)

LOT 2:

Obiectul 1 – Reabilitare și extindere retea de alimentare cu apă și retea de canalizare în localitatea Iași (UAT Iași)

Sub-obiectul 1.2 – Reabilitare rețea de canalizare menajeră - Reteaua de canalizare se va reabilita prin camasuire pe o lungime de 1.942 ml si 340 ml prin foraj orizontal.

Obiect 4 – Extindere rețea de canalizare în localitatea Valea Lupului (UAT Valea Lupului)

Sub-obiect 4.1 – Extindere rețea de canalizare menajeră cu o lungime de 3.250 m (inclusiv lungime subtraversari);

Sub-obiect 4.2 – Stații de pompare apă uzată (SPAU 1 si SPAU 2);

Valoarea contractului nu include cheltuieli diverse și neprevăzute.

Valoarea estimata a contractului „Extinderea sistemului de apă și canalizare în Zona Metropolitană a municipiului Iași – zona Nord LOT 1” include sume provizionate in valoare de 950.000 lei conform celor mentionate in Capitolul 2 - Caiet de sarcini, 2.3.2 Liste de cantitati, Sectiunea Cantitati provizionate. Sumele provizionate la nivelul formularului de propunere financiara reprezinta suma fixa nominala, nemodificabila, in varianta data de Entitatea Contractanta.

Valoarea estimata a contractului „Extinderea sistemului de apă și canalizare în Zona Metropolitană a municipiului Iași – zona Nord LOT 2” nu include sume provizionate.

Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:

- cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor;

- cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

1 – IS-CL-01 - Extinderea sistemului de apa și canalizare în Zona Metropolitană a municipiului Iași – zona Nord - LOT 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
42131390 Ventilanordnungen
45232150 Arbeiten für Wasserversorgungsrohrleitungen
45232152 Bau von Pumpstationen
45232400 Bauarbeiten für Abwasserkanäle
45232431 Abwasserpumpstation
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

Locul principal de executare:

- U.A.T. IASI, UAT Holboca, UAT Rediu

- sediul APAVITAL SA

- teritoriul judetului Iasi;

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lucrarile din cadrul contractului - „Extinderea sistemului de apa și canalizare în Zona Metropolitană a municipiului Iași – zona Nord - LOT 1” presupun:

Obiectul 1 – Reabilitare și extindere retea de alimentare cu apă și retea de canalizare în localitatea Iași (UAT Iași)

Sub-obiectul 1.1 – Reabilitare rețea de alimentare cu apă pe o lungime de 9.583 ml;

Sub-obiectul 1.2 – Reabilitare rețea de canalizare menajeră prin inlocuire, in lungime totala de 7.003ml;

Sub-obiectul 1.3 – Extindere rețea de canalizare menajeră in lungime totala de 5.853 ml;

Sub-obiectul 1.4 – Stații de pompare apă uzată (SPAU 7 buc si conducte de refulare aferente)

Obiectul 2 – Extindere retea de canalizare in localitatile Dancu si Holboca (UAT Holboca)

Sub-obiectul 2.1 – Extindere rețea de canalizare menajeră in lungime totala de 2.655 m;

Sub-obiectul 2.2 – Stații de pompare apă uzată Dancu (SPAU 1 buc si conducte de refulare aferente)

Obiectul 3 – Extindere rețea de canalizare în localitățile Rediu și Breazu (UAT Rediu)

Sub-obiectul 3.1 – Extindere rețea de canalizare menajeră in lungime totala de 15.883m;

Sub-obiectul 3.2 – Stații de pompare apă uzată (SPAU 8 buc si conducte de refulare aferente)

Lucrarile se refera la:

a) Lucrari de constructie

b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice

c) Testare si punere in functiune

d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar

e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) de 36 luni, respectiv 1095 zile

f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului

Contractul aferent lotului 1 se compune din perioada de executie a lucrarilor care este de 20 de luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, la care se adauga perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Durata suplimentară a perioadei de garanție Componenta tehnica / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiectul Regional Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iasi în perioada 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

2 – IS-CL-01 - Extinderea sistemului de apa și canalizare în Zona Metropolitană a municipiului Iași – zona Nord - LOT 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
42131390 Ventilanordnungen
45232150 Arbeiten für Wasserversorgungsrohrleitungen
45232152 Bau von Pumpstationen
45232400 Bauarbeiten für Abwasserkanäle
45232431 Abwasserpumpstation
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
71356200 Technische Hilfe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

Locul principal de executare:

- U.A.T. IASI, UAT Valea Lupului

- sediul APAVITAL SA

- teritoriul judetului Iasi;

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Contractul include proiectare, executie si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul „Extinderea sistemului de apa și canalizare în Zona Metropolitană a municipiului Iași – zona Nord - LOT 2” in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini, astfel:

Obiectul 1 – Reabilitare și extindere retea de alimentare cu apă și retea de canalizare în localitatea Iași (UAT Iași)

Sub-obiectul 1.2 – Reabilitare rețea de canalizare menajeră - Reteaua de canalizare se va reabilita prin camasuire pe o lungime de 1.942 ml si 340 ml prin foraj orizontal.

Obiect 4 – Extindere rețea de canalizare în localitatea Valea Lupului (UAT Valea Lupului)

Sub-obiect 4.1 – Extindere rețea de canalizare menajeră cu o lungime de 3.250 m (inclusiv lungime subtraversari);

Sub-obiect 4.2 – Stații de pompare apă uzată (SPAU 1 si SPAU 2);

Contractul pentru proiectarea si executia obiectivului „Extinderea sistemului de apa și canalizare în Zona Metropolitană a municipiului Iași – zona Nord Lot 2” include:

a)Activitatile de proiectare - Proiectul Tehnic de Executie, care va include toate documentele necesare conform legislatiei si orice documentatie necesara pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor; suport pentru Beneficiar în obţinerea autorizaţiilor şi avizelor necesare;

b) Lucrari de constructie;

c) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;

d) Testare si punere in functiune;

e) Instruirea personalului Beneficiarului.

f) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie.

g) Pe perioada de executie a lucrarilor, antreprenorul va asigura si asistenta tehnica din partea proiectantului, cu toate atributiile legale care ii revin in acest scop.

Durata de proiectare și executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 20 luni, defalcata astfel:

- Etapa de proiectare: 4 luni

- Perioada de executie a lucrarilor: 13 luni

- Perioada de testare si punere in functiune: 3 luni

Perioada de notificare a defectelor (PND) este de minim 36 luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Durata suplimentară a perioadei de garanție Componenta tehnica / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Identificarea proiectului: Proiectul Regional Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iasi în perioada 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 226-649872
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta numai in format electronic pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, semnate cu semnatura electronica.

2. Eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, vor fi formulate de catre operatorii economici, cu respectarea conditiilor legale in acest sens si a termenelor precizate la punctele I.3 si II.1.4 din Fisa de date a achizitiei.

- Orice alte propuneri de modificare ale clauzelor contractuale specifice formulate odata cu depunerea ofertei sau dupa termenul limita de depunere al ofertelor, nu vor fi acceptate.

3. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se transmit in SEAP cu semnatura electronica.

- Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor.

- Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

Informatii privind clauza suspensiva:

Intrarea în vigoare a Contractului este sub incidența clauzei suspensive, în sensul că semnarea contractului este condiționată de obținerea aprobării Comisiei Europene a Proiectului Regional Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Iasi in perioada 2014-2020, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Proiect din care derivă direct necesitatea lucrarile care fac obiectul prezentului Contract.

Entitatea contractanta estimeaza un termen de 6 luni pentru obținerea finanțarii, de la data la care ofertantul declarat câștigător este în drept să semneze contractul, respectiv în perioada de valabilitate a ofertelor și a garanției de participare.

În situația în care, indiferent de motive, Comisia Europeană nu va aproba in termenul de mai sus, Proiectul derulat de Apavital SA Iasi, Beneficiarul (entitatea contractanta) își rezervă dreptul de a nu incheia contractul, iar ofertantul desemnat castigator al procedurii de atribuire, întelege că Beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător pentru vreun prejudiciu apărut în cazul neîncheierii Contractului de achizitie, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Beneficiarul a fost notificat asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Contractantul acceptă prezenta clauza suspensiva, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Efectele prezentei clauze suspensive vor înceta de îndată ce Comisia Europeană va aproba Proiectul (inclusiv in situatia in care acest eventiment se produce pana la expirarea termenului de 6 luni mentionat mai sus), Beneficiarul angajându-se ca în termen de 7 (șapte) zile de la intrarea în posesie a respectivului document, să înștiințeze contractantul cu privire la semnarea contractului.

NOTA:

- Pentru aplicarea clauzei suspensive, se vor avea in vedere prevederile Legii nr. 11/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.

- In cazul în care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Entitatea Contractanta va aplica prevederile art. 225 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 99/2016, fiind imposibila încheierea contractului de achizitie publica.

- In cazul in care pana la desemnarea castigatorului procedurii de atribuire si comunicarea rezultatului aplicarii procedurii de atribuire, aprobarea Comisiei Europene a Proiectului Regional Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Iasi inca intarzie din motive neimputabile entitatii contractante, Entitatea contractanta va solicita ofertantului castigator sa accepte prelungirea valabilitatii ofertei desemnata castigatoare si a garantiei de participare in mod corespunzator.

Aspecte detaliate privind sectiunea III.1.6.a) Garantia de participare

Ofertantul va constitui in favoarea entitatii contractante o garantie de participare în cuantum de 870.000 lei pentru lot 1, 160.000 pentru lot 2. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 10 luni de la termenul limita de primire a ofertelor.

Garantia de participare se constituie conf. Art. 164 din Legea 99/2016 modif cu OUG 136/2022 prin virament bancar, prin Instrument de garantare (IG) emis de Instituții de credit bancare din România sau alt stat sau de o Societate de Asigurări(SA)care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al UE şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz, fie de o SA dintr-un stat terţ printr-o sucursală autoriz în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, suma aferenta garantiei trebuie virata in contul APAVITAL S.A., CUI 1959768, RO47RZBR0000060003107233 deschis la Raiffeisen Bank S.A. – Agentia Iasi.

Instrumentul de garantare trebuie sa fie irevocabil si sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Instrumentul de garantare trebuie:

- sa contina in clar denumirea entitatii contractante in favoarea careia s-a constituit;

- sa faca referire expresa la procedura organizata de entitatea contractanta;

- sa fie constituita in cuantumul precizat mai sus;

- sa aiba inscrisa perioada de valabilitate pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa mai sus;

- sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata;

In cazul depunerii de oferte în asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Dovada constituirii GP se transmite în SEAP împreună cu oferta în conf. cu prevederile art. 42 alin. (4) corob. cu preved. art. 129 alin. (2) și (3) din HG nr.394/2016, cu modificările ulterioare. In conformitate cu prevederile art. 129, alin.2, 3 si 4 din HG nr. 394/2016, ofertantii vor depune GP impreuna cu oferta si DUAE numai prin mijloace electronice prin intermediul SEAP. Doc. privind GP va fi incarcat in SEAP semnat cu cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. EC va avea dreptul să solicite în original documentul privind constituirea GP in cazul in care regim special prezentat de catre ofertanti in cadrul ofertei.

Indiferent de modul de constituire, GP emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.

Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent GP, echivalenta pentru o GP depusa in alta valuta se va face la cursul BNR de la data publicării anunțului de participare in SICAP.

Eventualele neconcordante legate de cuantum, forma si perioada de valabilitate se solutioneaza conform art. 138 pct. (3) din Hotărârea 394 / 2016.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: APAVITAL SA - DEPARTAMENTUL JURIDIC
Postanschrift: Strada Mihai Costăchescu, nr. 6
Ort: Iasi
Land: Rumänien
E-Mail: claudia.agrici@apavital.ro
Telefon: +40 232215410
Internet-Adresse: www.apavital.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023