Lieferungen - 71831-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Helsingborg: Motorfordon

2023/S 025-071831

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Helsingborgs Hamn Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556024-0979
Postadress: Oceangata 3
Ort: Helsingborg
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 251 89
Land: Sverige
Kontaktperson: Alexander Karlsson
E-post: alexander.karlsson@port.helsingborg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.port.helsingborg.se
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Hamnverksamheter

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

2202204 - El-dragfordon

Referensnummer: 22/22
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34100000 Motorfordon
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Se upphandlingsdokument.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34113000 Fyrhjulsdrivna fordon
34130000 Motorfordon för godstransport
34144900 Elfordon
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Helsingborg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se upphandlingsdokument.

II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 085-231171
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12/12/2022
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: N.C. Nielsen AB
Nationellt registreringsnummer: 559263-2292
Postadress: Metallvägen 61
Ort: ROSERSBERG
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 19572
Land: Sverige
E-post: as@nc-nielsen.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5)Information om underentreprenader
V.2.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/01/2023