Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 71972-2023

03/02/2023    S25

Tschechien-Prag: Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2023/S 025-071972

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nationale Identifikationsnummer: 65993390
Postanschrift: Na Pankráci 546/56
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 14000
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Monika Váchalová
E-Mail: monika.vachalova@rsd.cz
Telefon: +420 954901263
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.rsd.cz
Adresse des Beschafferprofils: www.tenderarena.cz/profily/RSD

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rámcová dohoda na geodetickou podporu pro pořízení a zpracování geodetických podkladů pro Digitální technickou mapu ŘSD - západ

Referenznummer der Bekanntmachung: 01PU-005352
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rámcová dohoda na geodetickou podporu pro pořízení a zpracování geodetických podkladů pro Digitální technickou mapu ŘSD - západ

Los-Nr.: 01PU-005352
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ01 Praha
Hauptort der Ausführung:

Česká republika

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody se 3-mi seskupeními je jednotné poskytování služeb v oblasti konsolidace a nového mapování dálnic a silnic 1 tridy pro digitální technickou mapu ŘSD.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Digitální technická mapa ŘSD ČR“ registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_317/0025757."

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 150-429344

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 01DGR-002372
Los-Nr.: 01DGR-002372
Bezeichnung des Auftrags:

Dodatek 1_Pořízení dat DTM ŘSD: D10 (3,8-70,7); I/10 (70,7-72,8); I/35 (42-66,2);I/16 (120,3-122,9); I/32 (0 -39); D11 (4,5-39)

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: GEODROM s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 29305381
Postanschrift: Hlavní 133/32
Ort: Moravany
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 66448
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: GMtech s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 02006154
Postanschrift: Michelská 29/6
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 14000
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: GEOHUNTER, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 03876560
Postanschrift: Pod Hradbami 2002/1
Ort: Velké Meziříčí
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 59401
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: TopGis, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 29182263
Postanschrift: Svatopetrská 35/7
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 61700
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: GEOŠRAFO, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 64793036
Postanschrift: Zemědělská 1091/3b
Ort: Hradec Králové
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 50003
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 26042452
Postanschrift: Budovcova 2530
Ort: Písek
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 39701
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 23 581 400.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ01 Praha
Hauptort der Ausführung:

Česká republika

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dodatek 1_Pořízení dat DTM ŘSD: D10 (3,8-70,7); I/10 (70,7-72,8); I/35 (42-66,2);I/16 (120,3-122,9); I/32 (0 -39); D11 (4,5-39)

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 48
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 830 962.00 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: GEODROM s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 29305381
Postanschrift: Hlavní 133/32
Ort: Moravany
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 66448
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: GMtech s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 02006154
Postanschrift: Michelská 29/6
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 14000
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: GEOHUNTER, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 03876560
Postanschrift: Pod Hradbami 2002/1
Ort: Velké Meziříčí
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 59401
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: TopGis, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 29182263
Postanschrift: Svatopetrská 35/7
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 61700
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: GEOŠRAFO, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 64793036
Postanschrift: Zemědělská 1091/3b
Ort: Hradec Králové
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 50003
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 26042452
Postanschrift: Budovcova 2530
Ort: Písek
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 39701
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Objednatel ve vazbě na neexistenci aktuálních geodetických dokumentací nebyl schopen v jednotlivých vymezených územích přesně definovat počet jednotlivých jednotek k veřejné zakázce jednotlivých komunikací. Proto došlo k úpravě přílohy Smlouvy č jedna a tři

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Objednatel ve vazbě na neexistenci aktuálních geodetických dokumentací nebyl schopen v jednotlivých vymezených územích přesně definovat počet jednotlivých jednotek k veřejné zakázce jednotlivých komunikací. Proto došlo k úpravě přílohy Smlouvy č jedna a tři

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 22 750 438.00 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 830 962.00 CZK