Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 72057-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-București: Elektrische Ausrüstung

2023/S 025-072057

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO13328043
Postanschrift: Strada Olteni, nr.2-4, sector 3
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010325
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): FEDIUC RĂDUCU
E-Mail: nicoleta.popovici@transelectrica.ro
Telefon: +40 213035617
Fax: +40 213035670
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.transelectrica.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Echipamente primare de medie si inalta tensiune

Referenznummer der Bekanntmachung: 13328043/2019/21988
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31600000 Elektrische Ausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Livrarea se va efectua in conformitate cu Fisele tehnice nr.1-36, anexe ale caietului de sarcini, la adresele corespunzatoare din Anexa 4 - Lista statii si adrese a caietului de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Pentru realizarea serviciilor/lucrarilor strategice in instalatiile din gestiunea CNTEE „Transelectrica” S.A. este necesara achizitia si punerea la dispozitie pentru montare a echipamentelor primare de medie si inalta tensiune (intreruptoare, separatoare, transformatoare de curent si transformatoare de tensiune) in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 24
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 065-169089

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: C 203
Bezeichnung des Auftrags:

Echipamente primare de medie si inalta tensiune

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
07/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: SIEMENS
Nationale Identifikationsnummer: RO 7614474
Postanschrift: Strada Preciziei , Nr. 24, Sector: 6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 062204
Land: Rumänien
E-Mail: vasile.cristea@siemens.com
Telefon: +40 0216296401
Fax: +40 0126296552
Internet-Adresse: www.siemens.com
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 4 891 230.00 RON

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

In conformitate cu Ordinul ANAP nr. 1017/2019 (ca urmare a numarului limitat de caractere de la nivelul prezentului anunt), pentru instructiuni suplimentare necesare ofertantilor va rugam sa accesati anexa la prezentul anunt, denumita: ANEXA INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI.

Operatorul economic care isi exprima in scris intentia de a vizita Amplasamentul poate participa la vizita organizata de Entitatea Contractanta (EC) in perioada 13.01-17.01.2020, intre orele 9–15. Pentru a participa la vizita Amplasamentului, operatorul economic trebuie sa transmita EC o solicitare scrisa in acest sens, cu cel putin 6 zile inainte de data vizitei. Solicitarea consta in transmiterea pe adresa de email:georgiana.strutu@transelectrica.ro a Formularului pentru acces din Sectiunea V-Formulare (completat si semnat de reprezentantul legal al operatorului economic). In anexa la formularul de acces se vor mentiona datele persoanelor care vor participa la vizita. De asemenea, se va transmite impreuna cu Formularul de acces si o copie a actelor de identitate (CI sau pasaport) ale persoanelor nominalizate in anexa. La vizitarea Amplasamentului vor putea participa numai persoanele nominalizate in solicitarea mentionata anterior. Costurile ocazionate de vizita Amplasamentului (transport, cazare, etc.) pentru persoanele care vor participa din partea operatorului economic vor fi suportate de catre acestia. C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A. colectează și să prelucrează copia de pe actul dumneavoastră de identitate în scopul acordării acessului in stații.

Prelucrarea datelor dumneavoastră personale se face cu respectarea REGULAMENTULUI EUROPEAN nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) LEGII nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), perioada de stocare a datelor personale colectate este de 5 ani.

În conformitate cu legislația în vigoare, persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoana vizată se poate adresa Companiei cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de corespondență Strada Olteni nr 2-4 sector 3 B ucuresti sau pe email : dpo@transelectrica.ro

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
31600000 Elektrische Ausrüstung
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pentru realizarea serviciilor/lucrarilor strategice in instalatiile din gestiunea CNTEE „Transelectrica” S.A. este necesara achizitia si punerea la dispozitie pentru montare a echipamentelor primare de medie si inalta tensiune (intreruptoare, separatoare, transformatoare de curent si transformatoare de tensiune) in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 24
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 4 891 230.00 RON
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: SIEMENS
Nationale Identifikationsnummer: RO 7614474
Postanschrift: Strada Preciziei , Nr. 24, Sector: 6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 062204
Land: Rumänien
E-Mail: vasile.cristea@siemens.com
Telefon: +40 0216296401
Fax: +40 0126296552
Internet-Adresse: www.siemens.com
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Prin Actul aditional nr. 4/06.01.2023 s-a modificat: art. 5.2 - durata de livrare si durata de prestare.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: Prin Actul aditional nr. 1/03.11.2020 la C 203/2020 s-a modificat denumirea furnizorului din SIEMENS SRL in SIEMENS ENERGY SRL.Prin Actul aditional nr. 2/08.03.2021 la C 203/2020 s-au modificat: durata de livrare (din cauza fortei majore), mod de efectuare teste FAT, fisa tehnica.Prin Actul aditional nr. 3/30.07.2021 s-au modificat: durata de livrare si durata de prestare.Prin Actul aditional nr. 4/06.01.2023 s-a modificat: art. 5.2 - durata de livrare si durata de prestare..

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 4 891 230.00 RON
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 4 891 230.00 RON