Lieferungen - 72104-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Tierp: Diverse livsmedel

2023/S 025-072104

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Tierps kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0266
Postadress: Centralgatan 7
Ort: TIERP
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 81580
Land: Sverige
Kontaktperson: Jenny Ljungvall Cardoso
E-post: jenny.ljungvallCardoso@tierp.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.tierp.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

DIS livsmedel

Referensnummer: 20/4
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
15800000 Diverse livsmedel
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Dynamiskt inköpssystem för periodiska inköp av olika livsmedel. Systemet kommer att vara indelat i olika delområden, frukt och grönt, Animaliska produkter samt gryn/spannmål.

Tierps, Östhammars, Heby och Knivsta kommun bjuder in till att delta i kommunernas dynamiska inköpssystem (DIS) avseende livsmedel. Ett DIS fungerar så att leverantörer ansöker om att kvalificera sig till det delområde där man vill leverera produkter.

Till de som är kvalificerade kommer avrop göras löpande från beställande enheter i respektive kommun. Avropen kommer att variera avseende produkter, krav ställda på produkterna och mängd. Det kommer att vara enskilda enheter inom kommunerna som kommer att avropa, men ibland kan det vara för hela kommunen.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 274.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
03220000 Grönsaker, frukt och nötter
03310000 Fisk, skaldjur och akvatiska produkter
15100000 Animaliska livsmedel, kött och köttprodukter
15200000 Beredd och konserverad fisk
15300000 Frukt, grönsaker och liknande produkter
15500000 Mejeriprodukter
15600000 Spannmålsprodukter, stärkelse och stärkelseprodukter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tierp

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Dynamiskt inköpssystem för periodiska inköp av olika livsmedel. Systemet kommer att vara indelat i olika delområden, frukt och grönt, Animaliska produkter samt gryn/spannmål.

Ansökningsinbjudan DIS livsmedel

Tierps, Östhammars, Heby och Knivsta kommun bjuder in till att delta i kommunernas dynamiska inköpssystem (DIS) avseende livsmedel. Ett DIS fungerar så att leverantörer ansöker om att kvalificera sig till det delområde där man vill leverera produkter.

För att kvalificera sig ska man uppfylla de kvalificeringskrav som är uppställda.

Till de som är kvalificerade kommer avrop göras löpande från beställande enheter i respektive kommun. Avropen kommer att variera avseende produkter, krav ställda på produkterna och mängd. Det kommer att vara enskilda enheter inom kommunerna som kommer att avropa, men ibland kan det vara för hela kommunen.

En antagen leverantör behöver inte svara på ett avrop, utan ska BARA svara när man anser att det finns goda möjligheter att leverera till goda villkor.

Avropande kommuner har ramavtal avseende livsmedel som ska garantera kommunernas basbehov, detta DIS är ett komplement för att kunna anpassa menyer och inköp efter säsong och tillgång till produkter som kan härledas till kommunernas producenter.

Upphandlande myndighet

Tierps kommun är upphandlande myndighet.

Knivsta, Heby och Östhammars kommun har rätt att avropa i systemet

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Ett dynamiskt inköpssystem har installerats
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 043-106786
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Leufstabruk Bryggeri AB
Nationellt registreringsnummer: 556808-7976
Postadress: Lövsta Herrgård 25
Ort: LÖVSTABRUK
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 81966
Land: Sverige
E-post: jimmy@leufstabrukbryggeri.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 274.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/01/2023