Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 72126-2023

03/02/2023    S25

Schweden-Karlstad: Einbruchs- und Feuermelder

2023/S 025-072126

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 220-632259)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Region Värmland
Nationale Identifikationsnummer: 232100-0156
Postanschrift: Regionens Hus, Besöksadress: Rosenborgsgatan
Ort: Karlstad
NUTS-Code: SE Sverige
Postleitzahl: 651 82
Land: Schweden
Kontaktstelle(n): Jessica Clarenbach
E-Mail: jessica.clarenbach@regionvarmland.se
Telefon: +46 10-8314381
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.regionvarmland.se

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Service - och support Akutlarm, personsök och överfallslarm

Referenznummer der Bekanntmachung: RS/222645
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31625000 Einbruchs- und Feuermelder
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Bakgrund och förutsättningar

Regionvärmland införde för ca 10 år sedan system för hantering av Akutlarm, Överfallslarm samt Personsök (P-sök). Införandet resulterade i ett gemensamt system för samtliga tre (3) huvudfunktioner och levererades av Ascom.

 

Känslig information

Informationen om systemens uppsättning och nyttjande är mycket känslig information för regionen om det skulle hamna i fel händer eller hanteras på ett felaktigt sätt.

Regionen genomför därmed denna upphandling som en Selektiv upphandling genom – två-stegsförfarande.

I steg 2 kommer leverantörer att erhålla möjlighet att besöka regionen.

Se mer information punkt 1.6 Upphandlingsförfarande.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 220-632259

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Kort beskrivning
Anstatt:

Bakgrund och förutsättningar

Regionvärmland införde för ca 10 år sedan system för hantering av Akutlarm, Överfallslarm samt Personsök (P-sök). Införandet resulterade i ett gemensamt system för samtliga tre (3) huvudfunktioner och levererades av Ascom.

 

Känslig information

Informationen om systemens uppsättning och nyttjande är mycket känslig information för regionen om det skulle hamna i fel händer eller hanteras på ett felaktigt sätt.

Regionen genomför därmed denna upphandling som en Selektiv upphandling genom – två-stegsförfarande.

I steg 2 kommer leverantörer att erhålla möjlighet att besöka regionen.

Se mer information punkt 1.6 Upphandlingsförfarande.

muss es heißen:

Bakgrund och förutsättningar

Regionvärmland införde för ca 10 år sedan system för hantering av Akutlarm, Överfallslarm samt Personsök (P-sök). Införandet resulterade i ett gemensamt system för samtliga tre (3) huvudfunktioner och levererades av Ascom.

Funktionerna utgörs primärt av två (2) huvudkluster som samman kopplas via IT-infrastruktur och delar radiomiljö för sökning, information om larm samt alarmering.

Akut-, överfallslarm är för regionen kritiska funktioner som direkt påverkar personal samt patientsäkerheten i olika former. Då vikten av dessa system är så pass höga ska regionen säkerställa att systemen håller så hög tillgänglighet det går.

Genom att säkerställa att erforderligt serviceavtal upphandlas som höjer systemens kontinuitet, ger Reginfastigheters ökad support samt förkortar ledtider vid reparationer, fel samt problem.

 

Region Värmland har för avsikt att upphandla ett täckande service-och supportavtal inom regionen som ombesörjer akutlarm-, överfall-, P-söksystemets behov gällande kontinuerlig service, underhåll, support samt utbildning. På så vis hålla en fortsatt hög systemtillgänglighet och hanterera problem som kan tänkas uppstå inom tekniska system på ett så bra sätt möjligt.

 

Känslig information

Informationen om systemens uppsättning och nyttjande är mycket känslig information för regionen om det skulle hamna i fel händer eller hanteras på ett felaktigt sätt.

Regionen genomför därmed denna upphandling som en Selektiv upphandling genom – två-stegsförfarande.

I steg 2 kommer leverantörer att erhålla möjlighet att besöka regionen.

Se mer information punkt 1.6 Upphandlingsförfarande.

Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Anbud ska vara giltigt till
Anstatt:
Tag: 08/08/2023
muss es heißen:
Tag: 15/08/2023
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: