Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72147-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Reinigungsdienste

2023/S 025-072147

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021
Nationale Identifikationsnummer: 14626847100000
Postanschrift: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL7 Makroregion centralny
Postleitzahl: 00-909
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kancelaria Jednostki
E-Mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl
Telefon: +48 261847412
Fax: +48 261847577
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://ozgst.wp.mil.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka Wojskowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych obiektów kubaturowych, powierzchni zewnętrznych utwardzonych oraz utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych.

Referenznummer der Bekanntmachung: 73/2022/PN/INFR
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych obiektów kubaturowych, powierzchni zewnętrznych utwardzonych oraz utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych w kompleksach administrowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie z podziałem na VI (sześć) części zamówienia tj.:

Część I zamówienia - Kompleks Wojskowy 0009 – ul. Dymińska 13,

Część II zamówienia - Kompleks Wojskowy 0018 – ul. Gdańska 6,

Część III zamówienia - Kompleks Wojskowy 0603 – ul. Krajewskiego 1A,

Część IV zamówienia - Kompleks Wojskowy 4742 – ul. Krajewskiego 3/5,

Część V zamówienia - Kompleks Wojskowy 1024 – ul. 29 Listopada 1,

Część VI zamówienia - Kompleks Wojskowy 0044 – ul. Żwirki i Wigury 9/13.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SWZ.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Zapisy do PODWYKONAWSTWA określa treść do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 7 308 879.33 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część I zamówienia - Kompleks Wojskowy 0009 – ul. Dymińska 13

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych obiektów kubaturowych, powierzchni zewnętrznych utwardzonych oraz utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych w kompleksach administrowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie z podziałem na VI (sześć) części zamówienia tj.:

Część I zamówienia - Kompleks Wojskowy 0009 – ul. Dymińska 13

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki do SWZ nr:

Załącznik nr 1.: Zestawienie obmiarów powierzchni wewnętrznych w kompleksie nr K - 009 /bud. 3/,

Załącznik nr 1.1: Zestawienie obmiarów powierzchni wewnętrznych w kompleksie nr K -0009 /bud. 4/,

Załącznik nr 1.2: Zestawienie powierzchni wewnętrznych w kompleksie nr K-0009,

Załącznik nr 1.3: Zestawienie powierzchni zewnętrznych utwardzonych i zielonych,

Załącznik nr 1.4: Szczegółowe dane na utrzymanie czystości w kompleksie wojskowym K – 0009,

Załącznik nr 1.5: Wymagania bezpieczeństwa,

Załącznik nr 1.6: Projektowane postanowienia umowy.

ZAMAWIAJĄCY wymaga dysponowania zatrudnionych przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę niżej wykazanych osób:

[dotyczy części I zamówienia] - Kompleks Wojskowy 0009

– ul. Dymińska 13

1) Pracownicy nadzoru wyznaczeni bezpośrednio przy wykonywaniu usługi sprzątania na terenie obsługiwanych obiektów: minimum 1 (jedna) osoba bezpośrednio wykonująca przedmiotowe zamówienie (przez 5 dni roboczych, 8 godzin dziennie w godz. 6.00 - 14.00) w zakresie nadzoru, posiadająca minimum 2 (dwu) letnie doświadczenie, posiadająca ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej (WYKONAWCY) uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz ważne zaświadczenie stwierdzające odbycia szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.

2) Pracownicy wyznaczeni bezpośrednio przy wykonywaniu usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych:

minimum 6 (sześć) osób bezpośrednio wykonujących przedmiotowe zamówienie (przez 5 dni roboczych, 8 godzin dziennie w godz. 6.00 - 14.00) w zakresie sprzątania powierzchni wewnętrznych, posiadających ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej (Wykonawcy) uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz ważne zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.

3) Pracownicy wyznaczeni bezpośrednio przy wykonywaniu usługi sprzątania powierzchni zewnętrznych utwardzonych: minimum 1 (jedna) osoba (½ etatu) bezpośrednio wykonująca przedmiotowe zamówienie (przez 5 dni roboczych,

4 godziny dziennie, godz. 6.00 – 10.00) w zakresie sprzątania powierzchni zewnętrznych utwardzonych, posiadająca ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej (WYKONAWCY) uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz ważne zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.

4) Pracownicy wyznaczeni bezpośrednio przy wykonywaniu usługi sprzątania powierzchni zewnętrznych zielonych: minimum 1 (jedna) osoba (1 etat) bezpośrednio wykonująca przedmiotowe zamówienie (przez 5 dni roboczych, 8 godzin dziennie, godz. 6.00 – 14.00) w zakresie sprzątania powierzchni zewnętrznych zielonych, posiadające ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej (WYKONAWCY) uprawniające do dostępu do informacji nie jawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz ważne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych. W zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena oferty / Gewichtung: 60,00
Kostenkriterium - Name: Czas umycia wszystkich okien w pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia / Gewichtung: 20,00
Kostenkriterium - Name: Czas reakcji na zgłoszenie przez Zamawiającego realizacji prac w trybie awaryjnym tj. czas podjęcia oraz zrealizowania prac od chwili powiadomienia / Gewichtung: 20,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część II zamówienia - Kompleks Wojskowy 0018 – ul. Gdańska 6.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych obiektów kubaturowych, powierzchni zewnętrznych utwardzonych oraz utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych w kompleksach administrowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie z podziałem na VI (sześć) części zamówienia tj.:

Część II zamówienia - Kompleks Wojskowy 0018 – ul. Gdańska 6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki do SWZ nr:

Załącznik nr 2.: Zestawienie obmiarów powierzchni wewnętrznych w kompleksie nr K -0018 /bud. 1/,

Załącznik nr 2.1: Zestawienie obmiarów powierzchni wewnętrznych w kompleksie nr K -0018 /bud. 2/,

Załącznik nr 2.2: Zestawienie obmiarów powierzchni wewnętrznych w kompleksie nr K -0018 /bud. 6/,

Załącznik nr 2.3: Zestawienie obmiarów powierzchni wewnętrznych w kompleksie nr K -0018 /bud. 8/,

Załącznik nr 2.4: Zestawienie powierzchni wewnętrznych w kompleksie nr K-0018,

Załącznik nr 2.5: Szczegółowe dane na utrzymanie czystości w kompleksie wojskowym K – 0018,

Załącznik nr 2.6: Zestawienie powierzchni zewnętrznych utwardzonych i zielonych,

Załącznik nr 2.7: Wymagania bezpieczeństwa,

Załącznik nr 2.8: Projektowane postanowienia umowy.

ZAMAWIAJĄCY wymaga dysponowania zatrudnionych przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę niżej wykazanych osób:

[dotyczy części II zamówienia] - Kompleks Wojskowy 0018 – ul. Gdańska 6

1) Pracownicy wyznaczeni bezpośrednio przy wykonywaniu usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych: min.

1 (jedna) osoba (¼ etatu) bezpośrednio wykonująca przedmiotowe zamówienie (przez 5 dni roboczych, 2 godziny dziennie, godz. 7.00 – 9.00) w zakresie sprzątania powierzchni wewnętrznych, posiadająca ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej (WYKONAWCY) uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz ważne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.

2) Pracownicy wyznaczeni bezpośrednio przy wykonywaniu usługi sprzątania powierzchni zewnętrznych utwardzonych i zielonych, minimum 1 (jedna) osoba na (¼ etatu) bezpośrednio wykonujące przedmiotowe zamówienie (przez 5 dni roboczych, 2 godzin dziennie, godz. 7.00 – 9.00) w zakresie sprzątania powierzchni zewnętrznych utwardzonych i zielonych, posiadająca ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej (WYKONAWCY) uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz ważne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.

- w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena oferty / Gewichtung: 60,00
Kostenkriterium - Name: Czas umycia wszystkich okien w pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia / Gewichtung: 20,00
Kostenkriterium - Name: Czas reakcji na zgłoszenie przez Zamawiającego realizacji prac w trybie awaryjnym tj. czas podjęcia oraz zrealizowania prac od chwili powiadomienia. / Gewichtung: 20,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część III zamówienia - Kompleks Wojskowy 0603 – ul. Krajewskiego 1A.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych obiektów kubaturowych, powierzchni zewnętrznych utwardzonych oraz utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych w kompleksach administrowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie z podziałem na VI (sześć) części zamówienia tj.:

Część III zamówienia - Kompleks Wojskowy 0603 – ul. Krajewskiego 1A

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki do SWZ nr:

Załącznik nr 3: Zestawienie powierzchni zewnętrznych utwardzonych i zielonych,

Załącznik nr 3.1: Wymagania bezpieczeństwa,

Załącznik nr 3.2: Projektowane postanowienia umowy.

ZAMAWIAJĄCY wymaga dysponowania zatrudnionych przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę niżej wykazanych osób:

[dotyczy części III zamówienia] - Kompleks Wojskowy 0603 – ul. Krajewskiego 1A

1) Pracownicy wyznaczeni bezpośrednio przy wykonywaniu usługi sprzątania powierzchni zewnętrznych utwardzonych i zielonych: minimum 1 (jedna) osoba (1/4 etatu) bezpośrednio wykonująca przedmiotowe zamówienie (przez 5 dni roboczych, 2 godziny dziennie, godz. 7.00 – 9.00) w zakresie sprzątania powierzchni zewnętrznych i zielonych, posiadająca upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej (WYKONAWCY) do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz posiadająca aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu z ochrony informacji niejawnych.

- w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena oferty / Gewichtung: 60,00
Kostenkriterium - Name: Czas reakcji na zgłoszenie przez Zamawiającego realizacji prac w trybie awaryjnym licząc od chwili powiadomienia / Gewichtung: 40,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część IV zamówienia - Kompleks Wojskowy 4742 – ul. Krajewskiego 3/5.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych obiektów kubaturowych, powierzchni zewnętrznych utwardzonych oraz utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych w kompleksach administrowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie z podziałem na VI (sześć) części zamówienia tj.:

Część IV zamówienia - Kompleks Wojskowy 4742 – ul. Krajewskiego 3/5,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki do SWZ nr:

Załącznik nr 4: Zestawienie obmiarów powierzchni wewnętrznych w kompleksie nr K-4742,

Załącznik nr 4.1 : Zestawienie powierzchni wewnętrznych w kompleksie nr K-4742,

Załącznik nr 4.2: Zestawienie powierzchni zewnętrznych utwardzonych,

Załącznik nr 4.3: Szczegółowe dane na utrzymanie czystości w kompleksie wojskowym K – 4742,

Załącznik nr 4.5: Wymagania bezpieczeństwa,

Załącznik nr 4.6: Projektowane postanowienia umowy.

ZAMAWIAJĄCY wymaga dysponowania zatrudnionych przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę niżej wykazanych osób:

[dotyczy części IV zamówienia] - Kompleks Wojskowy 4742 – ul. Krajewskiego 3/5

1) Pracownicy wyznaczeni bezpośrednio przy wykonywaniu usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych:

minimum 2 (dwie) osoby bezpośrednio wykonujące przedmiotowe zamówienie (przez 5 dni roboczych, 8 godzin

dziennie, godz. 6.00 - 14.00) w zakresie sprzątania powierzchni wewnętrznych, posiadające upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej ( WYKONAWCY ) do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz posiadające aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu z ochrony informacji niejawnych. Pracownicy wyznaczeni bezpośrednio przy wykonywaniu usługi sprzątania powierzchni zewnętrznych utwardzonych: minimum 1 (jedna) osoba (1/4 etatu) bezpośrednio wykonująca przedmiotowe zamówienie (przez 5 dni roboczych, 2 godziny dziennie, godz. 6.00 - 8.00) w zakresie sprzątania powierzchni zewnętrznych, posiadająca upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej (WYKONAWCY) do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz posiadające aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu z ochrony informacji niejawnych.

- w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena oferty / Gewichtung: 60,00
Kostenkriterium - Name: Czas umycia wszystkich okien w pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia / Gewichtung: 20,00
Kostenkriterium - Name: Czas reakcji na zgłoszenie przez Zamawiającego realizacji prac w trybie awaryjnym tj. czas podjęcia oraz zrealizowania prac od chwili powiadomienia / Gewichtung: 20,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część V zamówienia - Kompleks Wojskowy 1024 – ul. 29 Listopada 1.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych obiektów kubaturowych, powierzchni zewnętrznych utwardzonych oraz utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych w kompleksach administrowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie z podziałem na VI (sześć) części zamówienia tj.:

Część V zamówienia - Kompleks Wojskowy 1024 – ul. 29 Listopada 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki do SWZ nr:

Załącznik nr 5.: Zestawienie powierzchni wewnętrznych w kompleksie nr K-1024,

Załącznik nr 5.1-5.32: Zestawienie obmiarów powierzchni wewnętrznych w kompleksie nr K-1024,

Załącznik nr 5.33: Zestawienie powierzchni zewnętrznych utwardzonych i zielonych,

Załącznik nr 5.34: Szczegółowe dane do przetargu na utrzymanie czystości w kompleksie wojskowym K – 1024,

Załącznik nr 5.35: Wymagania bezpieczeństwa,

Załącznik nr 5.36: Projektowane postanowienia umowy.

ZAMAWIAJĄCY wymaga dysponowania zatrudnionych przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę niżej wykazanych osób:

[dotyczy części V zamówienia] - Kompleks Wojskowy 1024

– ul. 29 Listopada 1

1) Pracownicy nadzoru wyznaczeni bezpośrednio przy wykonywaniu usługi sprzątania na terenie obsługiwanych obiektów: minimum 1 (jedna) osoba bezpośrednio wykonująca przedmiotowe zamówienie (przez 5 dni roboczych, 8 godzin dziennie, godz. 6.00 - 14.00) w zakresie nadzoru, posiadająca minimum 2 (dwu) letnie doświadczenie, posiadająca ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej (WYKONAWCY) uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz ważne zaświadczenie stwierdzające odbycia szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.

2) Pracownicy wyznaczeni bezpośrednio przy wykonywaniu usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych:

minimum 9 (dziewięć) osób bezpośrednio wykonujących przedmiotowe zamówienie (przez 5 dni roboczych, 8 godzin dziennie, godz. 6.00 - 14.00) w zakresie sprzątania powierzchni wewnętrznych, posiadających minimum 6 (sześcio) miesięczne doświadczenie w sprzątaniu pomieszczeń biurowych, posiadających ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej (WYKONAWCY) uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz ważne zaświadczenie stwierdzające odbycia szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.

3) Pracownicy wyznaczeni bezpośrednio przy wykonywaniu usługi sprzątania powierzchni zewnętrznych utwardzonych: minimum 5 (pięć) osób bezpośrednio wykonujących przedmiotowe zamówienie (przez 5 dni roboczych, 8 godzin dziennie, godz. 6.00 - 14.00) w zakresie sprzątania powierzchni zewnętrznych, posiadających minimum 6 (sześcio) miesięczne doświadczenie, posiadające ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej (Wykonawcy) uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz ważne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.

4) Pracownicy wyznaczeni bezpośrednio przy wykonywaniu usługi sprzątania powierzchni zewnętrznych zielonych: minimum 2 (dwie) osoby bezpośrednio wykonujące przedmiotowe zamówienie (przez 5 dni roboczych, 8 godzin dziennie w godz. 6.00 - 14.00) w zakresie sprzątania powierzchni zewnętrznych, posiadające minimum 6 (sześcio) miesięczne doświadczenie, posiadające ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej (Wykonawcy) uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz ważne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.

- w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena oferty / Gewichtung: 60,00
Kostenkriterium - Name: Czas umycia wszystkich okien w pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia / Gewichtung: 20,00
Kostenkriterium - Name: Czas reakcji na zgłoszenie przez Zamawiającego realizacji prac w trybie awaryjnym tj. czas podjęcia oraz zrealizowania prac od chwili powiadomienia / Gewichtung: 20,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

ZAMAWIAJĄCY w niniejszym postępowaniu przewiduje udzielenie zamówienia gwarantowanego oraz ewentualnych zamówień w ramach Prawa Opcji. Informacje dotyczące zakresu zamówienia objętego Prawem Opcji, w tym zakres, termin skorzystania z tego uprawnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz zasady, na jakich będzie się to odbywało, zostały opisane w załączniku nr 5.36. do SWZ. Prawo Opcji jest uprawnieniem ZAMAWIAJĄCEGO, z którego może, ale nie musi, skorzystać w ramach niniejszego postępowania. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieskierowania takiego żądania do WYKONAWCY, a WYKONAWCY z tytułu nie skorzystania z Prawa Opcji przez ZAMAWIAJĄCEGO nie przysługuje żadne roszczenie. Okoliczności skorzystania z opcji zostały opisane w pkt 12 załącznika 5.36 do SWZ.

Wartość zamówienia gwarantowanego 4 099 633,65 zł, wartość zamówienia opcjonalnego 455 668,92 zł.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część VI zamówienia - Kompleks Wojskowy 0044 – ul. Żwirki i Wigury 9/13.

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych obiektów kubaturowych, powierzchni zewnętrznych utwardzonych oraz utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych w kompleksach administrowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie z podziałem na VI (sześć) części zamówienia tj.:

Część VI zamówienia - Kompleks Wojskowy 0044 – ul. Żwirki i Wigury 9/13.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki do SWZ nr:

Załącznik nr 6.: Zestawienie powierzchni wewnętrznych w kompleksie nr K-0044 /bud. 1/,

Załącznik nr 6.1: Zestawienie powierzchni wewnętrznych w kompleksie nr K-0044 /bud. 518/,

Załącznik nr 6.2 : Zestawienie powierzchni wewnętrznych w kompleksie nr K-0044,

Załącznik nr 6.3: Szczegółowe dane do przetargu na utrzymanie czystości w kompleksie wojskowym K – 0044,

Załącznik nr 6.4: Wymagania bezpieczeństwa,

Załącznik nr 6.5: Projektowane postanowienia umowy.

ZAMAWIAJĄCY wymaga dysponowania zatrudnionych przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę niżej wykazanych osób:

[dotyczy części VI zamówienia] - Kompleks Wojskowy 0044 – ul. Żwirki i Wigury 9/13

1) Pracownicy wyznaczeni bezpośrednio przy wykonywaniu usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych: minimum 1 (jedna) osoba bezpośrednio wykonująca przedmiotowe zamówienie (przez 5 dni roboczych, 8 godzin dziennie w godz. 6.00 - 14.00) w zakresie sprzątania powierzchni wewnętrznych, posiadające upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej (WYKONAWCY) do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz posiadające aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu z ochrony informacji niejawnych.

- w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena oferty / Gewichtung: 60,00
Kostenkriterium - Name: Czas umycia wszystkich okien w pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia / Gewichtung: 20,00
Kostenkriterium - Name: Czas reakcji na zgłoszenie przez Zamawiającego realizacji prac w trybie awaryjnym tj. czas podjęcia oraz zrealizowania prac od chwili powiadomienia / Gewichtung: 20,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 207-591332
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Część I zamówienia - Kompleks Wojskowy 0009 – ul. Dymińska 13.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ZAKŁAD SPRZĄTANIA WNĘTRZ JÓZEF JANKOWSKI „MOP 83” Sp. z o.o.
Postanschrift: Elbląg
Ort: Gronowo Górne
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 82-310
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 850 689.08 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 740 727.66 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Część II zamówienia - Kompleks Wojskowy 0018 – ul. Gdańska 6.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ZAKŁAD SPRZĄTANIA WNĘTRZ JÓZEF JANKOWSKI „MOP 83” Sp. z o.o.
Postanschrift: Elbląg
Ort: Gronowo Górne
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 82-310
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 181 426.62 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 215 483.59 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Część III zamówienia - Kompleks Wojskowy 0603 – ul. Krajewskiego 1A.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ZAKŁAD SPRZĄTANIA WNĘTRZ JÓZEF JANKOWSKI „MOP 83” Sp. z o.o.
Postanschrift: Elbląg
Ort: Gronowo Górne
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 82-310
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 86 174.40 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 99 268.42 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Część IV zamówienia - Kompleks Wojskowy 4742 – ul. Krajewskiego 3/5.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ZAKŁAD SPRZĄTANIA WNĘTRZ JÓZEF JANKOWSKI „MOP 83” Sp. z o.o.
Postanschrift: Elbląg
Ort: Gronowo Górne
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 82-310
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 537 728.76 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 661 961.12 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Część V zamówienia - Kompleks Wojskowy 1024 – ul. 29 Listopada 1.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ZAKŁAD SPRZĄTANIA WNĘTRZ JÓZEF JANKOWSKI „MOP 83” Sp. z o.o.
Postanschrift: Elbląg
Ort: Gronowo Górne
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 82-310
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 555 302.57 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 176 537.23 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Część VI zamówienia - Kompleks Wojskowy 0044 – ul. Żwirki i Wigury 9/13.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ZAKŁAD SPRZĄTANIA WNĘTRZ JÓZEF JANKOWSKI „MOP 83” Sp. z o.o.
Postanschrift: Elbląg
Ort: Gronowo Górne
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 82-310
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 97 557.90 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 119 420.80 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587800
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587800
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://ozgst.wp.mil.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587800
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023