Lieferungen - 72175-2023

03/02/2023    S25

România-Bretea Română: Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare

2023/S 025-072175

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMUNA BRETEA ROMANA (CONSILIUL LOCAL)
Număr naţional de înregistrare: 4521443
Adresă: Principala, nr. 15
Localitate: Bretea Romana
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 337115
Țară: România
Persoană de contact: RODICA ROMAN
E-mail: achizitii@bretea-romana.ro
Telefon: +40 726731442
Fax: +40 0254733352
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.bretea-romana.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de furnizare produse având ca obiect „Dotarea unităților de învățământ din Comuna Bretea Română, județul Hunedoara cu dispozitive și echipamente de protecție necesare prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS-COV-2”

Număr de referinţă: 4521443/2022/Anexa6/1
II.1.2)Cod CPV principal
33191000 Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul achiziției îl constituie dotarea unităților de învățământ din Comuna Bretea Română, județul Hunedoara cu dispozitive și echipamente de protecție necesare prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS-COV-2 cu o valoare estimata pentru fiecare lot după cum urmează:

Lot 1 - Aparate de sterilizare, de dezinfectare și de igienizare: 659.836,00 lei fără TVA;

Lot 2 - Mașini de spălat mopuri, lavete și suprafețe umed uscat: 58.979,80 lei fără TVA;

Lot 3 - Articole sanitare: 67.080,72 lei fără TVA;

Lot 4 - Măști pentru elevi și cadre didactice: 126.400,00 lei fără TVA;

Lot 5 - Covoare dezinfectare, dezinfectanți suprafețe și dezinfectanți distribuiți individual: 235.760,00 lei fără TVA;

ATENTIE: Termenul in care autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare este cu minim 11 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care aceste solicitări vor fi adresate in termenul prevăzut la secțiunea I.3 din anunțul de participare, respectiv 20 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DIFERITE ARTICOLE SANITARE

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44411000 Articole sanitare
39831200 Detergenţi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

BREATEA ROMANA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractantă urmărește achiziționarea de produse și echipamente pentru ameliorarea efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Cu ajutorul echipamentelor care se vor achiziționa se reduce riscul de răspândire a virușilor și crește astfel confortul și siguranța elevilor de a participa activ la școală, direct din sala de clasă, interacționând direct cu colegii și cadrele didactice.

Se vor pune la dispoziția elevilor și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat din comuna Bretea Română, echipamente destinate dezinfecției și sterilizării aerului, aparate cu substanțe dezinfectante, produse și echipamente care vor preveni și limita răspândirea virușilor.

LOT III ESTE FORMAT DIN:

Detergent pt masina de spalat mopuri și lavete -20 buc

Cărucior pentru curățenie, tratat antibacterian - 4 buc

Suport pentru mop profesional - 8 buc

Mop microfibră - 296 buc

Lavete microfibră - 296 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare al produselor / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Finanțare fonduri alocate prin POIM in baza contractului de finanțare nr. 1580/23.06.2022 cu titlul „Dotarea unităților de învățământ din Comuna Bretea Română, județul Hunedoara cu dispozitive și echipamente de protecție necesare prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS-COV-2”, Cod SMIS 2014+ 148392 cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management

II.2.14)Informații suplimentare

Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MAȘINI DE SPĂLAT MOPURI, LAVETE ȘI SUPRAFEȚE DURE UMED USCAT

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33191000 Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Bretea Romana

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractantă urmărește achiziționarea de produse și echipamente pentru ameliorarea efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Cu ajutorul echipamentelor care se vor achiziționa se reduce riscul de răspândire a virușilor și crește astfel confortul și siguranța elevilor de a participa activ la școală, direct din sala de clasă, interacționând direct cu colegii și cadrele didactice.

Se vor pune la dispoziția elevilor și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat din comuna Bretea Română, echipamente destinate dezinfecției și sterilizării aerului, aparate cu substanțe dezinfectante, produse și echipamente care vor preveni și limita răspândirea virușilor.

LOT II ESTE FORMAT DIN:

Mașină profesională de spălat mopuri și lavete - 1 buc

Mașină spălat suprafețe dure, umed uscat - 4 buc

La nivelul documentatiei de atribuire, respectiv in caietul de sarcini si in sectiunea formulare, ofertantii au la dispozitie caracteristile tehnice ale produselor de mai sus.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare al produselor / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Finanțare fonduri alocate prin POIM in baza contractului de finanțare nr. 1580/23.06.2022 cu titlul „Dotarea unităților de învățământ din Comuna Bretea Română, județul Hunedoara cu dispozitive și echipamente de protecție necesare prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS-COV-2”, Cod SMIS 2014+ 148392 cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management

II.2.14)Informații suplimentare

Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

APARATE DE STERILIZARE, DE DEZINFECTARE ȘI DE IGIENIZARE

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33191000 Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare
24455000 Dezinfectanţi
44411000 Articole sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Bretea Română

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractantă urmărește achiziționarea de produse și echipamente pentru ameliorarea efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Cu ajutorul echipamentelor care se vor achiziționa se reduce riscul de răspândire a virușilor și crește astfel confortul și siguranța elevilor de a participa activ la școală, direct din sala de clasă, interacționând direct cu colegii și cadrele didactice.

Se vor pune la dispoziția elevilor și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat din comuna Bretea Română, echipamente destinate dezinfecției și sterilizării aerului, aparate cu substanțe dezinfectante, produse și echipamente care vor preveni și limita răspândirea virușilor.

LOT I ESTE FORMAT DIN:

Nebulizatoare -7 buc

Dezinfectanți pt nebulizatoare - 180 litrii

Lămpi cu ultraviolete pt dezinfectie sali - 7 buc

Dispenser automat hybrid pentru dezinfectant - 37 buc

Dispenser automat hybrid pentru săpun lichid - 12 buc

Dezinfectanti mâini pt dispenser automat hybrid - 740 buc

Săpun lichid antibacterian pt utilizare in dispenser automat - 120 buc

La nivelul documentatiei de atribuire, respectiv in caietul de sarcini si in sectiunea formulare, ofertantii au la dispozitie caracteristile tehnice ale produselor de mai sus.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare al produselor / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Finanțare fonduri alocate prin POIM in baza contractului de finanțare nr. 1580/23.06.2022 cu titlul „Dotarea unităților de învățământ din Comuna Bretea Română, județul Hunedoara cu dispozitive și echipamente de protecție necesare prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS-COV-2”, Cod SMIS 2014+ 148392 cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management

II.2.14)Informații suplimentare

Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MĂȘTI PENTRU ELEVI ȘI CADRE DIDACTICE

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

BRETEA ROMANA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractantă urmărește achiziționarea de produse și echipamente pentru ameliorarea efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Cu ajutorul echipamentelor care se vor achiziționa se reduce riscul de răspândire a virușilor și crește astfel confortul și siguranța elevilor de a participa activ la școală, direct din sala de clasă, interacționând direct cu colegii și cadrele didactice.

Se vor pune la dispoziția elevilor și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat din comuna Bretea Română, echipamente destinate dezinfecției și sterilizării aerului, aparate cu substanțe dezinfectante, produse și echipamente care vor preveni și limita răspândirea virușilor.

LOT IV ESTE FORMAT DIN:

Masti - 63200 buc

La nivelul documentatiei de atribuire, respectiv in caietul de sarcini si in sectiunea formulare, ofertantii au la dispozitie caracteristile tehnice ale produselor de mai sus.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare al produselor / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Finanțare fonduri alocate prin POIM in baza contractului de finanțare nr. 1580/23.06.2022 cu titlul „Dotarea unităților de învățământ din Comuna Bretea Română, județul Hunedoara cu dispozitive și echipamente de protecție necesare prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS-COV-2”, Cod SMIS 2014+ 148392 cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management

II.2.14)Informații suplimentare

Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

COVOARE DEZINFECTARE, DEZINFECTANȚI SUPRAFEȚE ȘI DEZINFECTANȚI DISTRIBUIȚI INDIVIDUAL

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24455000 Dezinfectanţi
44411000 Articole sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

BRETEA ROMANA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractantă urmărește achiziționarea de produse și echipamente pentru ameliorarea efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Cu ajutorul echipamentelor care se vor achiziționa se reduce riscul de răspândire a virușilor și crește astfel confortul și siguranța elevilor de a participa activ la școală, direct din sala de clasă, interacționând direct cu colegii și cadrele didactice.

Se vor pune la dispoziția elevilor și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat din comuna Bretea Română, echipamente destinate dezinfecției și sterilizării aerului, aparate cu substanțe dezinfectante, produse și echipamente care vor preveni și limita răspândirea virușilor.

LOT V ESTE FORMAT DIN:

Covoare dezinfectare 100x50 cm -74 buc

Dezinfectanți maini - 2050 buc

Dezinfectanți suprafețe - 370 buc

La nivelul documentatiei de atribuire, respectiv in caietul de sarcini si in sectiunea formulare, ofertantii au la dispozitie caracteristile tehnice ale produselor de mai sus.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare al produselor / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Finanțare fonduri alocate prin POIM in baza contractului de finanțare nr. 1580/23.06.2022 cu titlul „Dotarea unităților de învățământ din Comuna Bretea Română, județul Hunedoara cu dispozitive și echipamente de protecție necesare prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS-COV-2”, Cod SMIS 2014+ 148392 cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management

II.2.14)Informații suplimentare

Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 218-623339
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 3
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 2
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 1
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 4
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 5
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

1. Clasamentul ofertelor se va stabili prin ordonarea descrescătoare a punctajelor rezultate ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentația de atribuire iar oferta câștigătoare va fi cea clasata pe locul I, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe locul I, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În cazul în care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta în continuare două sau mai multe oferte care se clasează pe locul I, autoritatea/entitatea contractantă va reface clasamentul luând considerare ceilalți factori de evaluare cu ponderi egale (urmărind ordinea precizării acestora în documentația de atribuire). În situația în care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii tehnice fără însă să se fi obținut o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea/entitatea contractantă va stabili clasamentul final în funcție de ordinea descrescătoare a punctajului obținut pentru factorul de evaluare “prețul ofertei”. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

2. Daca semnătura electronica extinsa nu aparține reprezentantului legal al ofertantului, acesta are obligația de a transmite odată cu oferta si împuternicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnătura electronica extinsa, însoțita de copia C.I. In acest sens, informațiile legate de aceasta persoana vor fi precizate la nivelul DUAE la partea a II-a, litera B “Informații privind reprezentanții operatorului economic”.

3. In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerințe de calificare, altele decât cele solicitate prin fisa de date, se considera cerințe nescrise.

4. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice si/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă.

5. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/01/2023