Bauleistung - 72207-2023

03/02/2023    S25

România-Râmnicu Vâlcea: Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor reziduale la mare distanţă

2023/S 025-072207

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 243-697844)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: APAVIL SA
Număr naţional de înregistrare: RO 16468149
Adresă: Strada: Carol I, nr. 3-5
Localitate: Ramnicu Valcea
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 240178
Țară: România
Persoană de contact: Anca Jidoveanu
E-mail: achizitii@apavil.ro
Telefon: +40 0250739580
Fax: +40 250738903
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.apavil.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

VL-CL-02 - Executie retele de alimentare cu apa si canalizare in comunele Budesti, Daesti, Bujoreni si Pausesti Maglasi

Număr de referinţă: 16468149/2022/CL02
II.1.2)Cod CPV principal
45231300 Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor reziduale la mare distanţă
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul de lucrari „Executie retele de alimentare cu apa si canalizare in comunele Budesti, Daesti, Bujoreni si Pausesti Maglasi” cuprinde:

Obiect 1 - Executie retele de alimentare cu apa in Comuna Daesti

Sub-obiect 1.1 Executie Retele de alimentare cu apa - retea noua de distributie a apei potabile – 1.905 m

Obiect 2 - Executie retele de canalizare in Comuna Budesti

Sub-obiect 2.1 Extindere retele de canalizare menajera - retea de canalizare menajera cu o lungime

L= 17.629 m, conducta de refulare aferenta SPAU cu o lungime L= 5.281 ml

Sub-obiect 2.2 Statii de pompare apa uzata (SPAU) - statie de pompare apa uzata (13 buc)

Obiect 3 - Executie retele de canalizare in Comuna Bujoreni

Sub-obiect 3.1 Extindere retele de canalizare menajera - retea de canalizare menajera cu o lungime L= 8.922 m conducta de refulare aferenta SPAU cu o lungime L= 1.548 ml, conducta de refulare aferenta SPI cu o lungime L= 228 ml

Sub-obiect 3.2 Statii de pompare apa uzata (SPAU) si (SPI) - statie de pompare apa uzata (7 buc) si 4 statii de pompare individuale (SPI);

Obiect 4 - Executie retele de canalizare in Comuna Pausesti Maglasi

Sub-obiect 4.1 Extindere retele de canalizare menajera - retea de canalizare menajera cu o lungime L= 29.765 m, conducta de refulare aferenta SPAU cu o lungime L= 2.649 ml, conductade refulare aferenta SPI cu o lungime L= 849 ml

Sub-obiect 4.2 Statii de pompare apa uzata (SPAU) si (SPI) - statie de pompare apa uzata (11 buc) si 26 statii de pompare individuale (SPI);

Valoarea contractului include sume provizionate in valoare de 700.000 lei, dar nu include cheltuieli diverse și neprevăzute. Sumele provizionate vor fi evidentiate la nivelul nivelul listelor de pret ce vor insoti formularul de propunere financiara in suma fixa nominala, nemodificabila, in varianta data de Entitatea Contractanta.

Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:

- cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor;

- cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/01/2023
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 243-697844

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 13/02/2023
A se citi:
Data: 06/03/2023
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 13/02/2023
A se citi:
Data: 06/03/2023
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 13/08/2023
A se citi:
Data: 04/09/2023
VII.2)Alte informații suplimentare: