Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72243-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-București: Bewachungsdienste

2023/S 025-072243

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Nationale Identifikationsnummer: 4266260
Postanschrift: Strada: Electronicii, nr. 44
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 023254
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Laurentiu Nanau
E-Mail: office@adp2.ro
Telefon: +40 212527789
Fax: +40 0212527977
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.adp2.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de paza, protectie si supraveghere a obiectivelor aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2

Referenznummer der Bekanntmachung: 4266260-2021-9
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79713000 Bewachungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Prin prestarea serviciilor de paza, protectie si supraveghere a obiectivelor aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 se urmareste sa se asigure:

• paza si securitatea obiectivelor aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2;

• un climat de ordine si liniste in cadrul obiectivelor, propice desfasurarii activitatilor specifice;

• paza obiectivelor impotriva accesului neautorizat;

• paza obiectivelor impotriva furturilor, distrugerilor, precum si a altor actiuni producatoare de pagube materiale;

• acordarea de sprijin in caz de calamitati, incendii, explozii, etc.;

• furnizarea catre autoritatea contractanta a informatiilor legate de incidente aparute in timpul activitatii de paza.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/solicitarilor este 15 zile. Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Sectiunea ”Lista,clarificari, notificari si decizii” din cadrul anuntului de participare.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare si va transmite raspunsul cu cel putin 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare, conform art. 161 din Legea 98 /2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 89 513 132.40 RON
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de paza, protectie si supraveghere a obiectivelor aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 LOT 2 – 57 posturi permanente de paza

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79713000 Bewachungsdienste
79715000 Streifendienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Loc de odihna si de recreere (B-dul Basarabia nr. 172), Loc de joaca si de recreere (Sos. Colentina nr. 2 – Ziduri Mosi nr. 4), Parc Gradina Engleza, Loc de joaca si de recreere Metafora Vietii, Parc Ciurea, Parc Raul Colentina, Parc Cosmos, Parc Florilor, Parc National, Sera Pantelimon, Parc Morarilor, Parc Motodrom, Parc Nichita Stanescu, Parc Obor, Parc Ottoi Calin, Parc Pasarari, Parc Rodica, Parc Ronda, Parc Sfantul Pantelimon, Parc Sticlariei, Parc Ecologic Dobroiesti, Scuar Sfantul Stefan, Loc de joaca pentru copii (Al. Dobrina nr. 4-6), Loc de joaca si de recreere (Str. Amiral Murgescu nr. 11-13 x Str. Costin Giorgian), Loc de joaca si de recreere – Scuar Olimp (Sos. Colentina nr. 1-3), Loc de joaca si de recreere – Capat tramvai 16, Loc de joaca Aleea Vergului (Aleea Vergului nr. 2-4, bl. 15-16), Organizare de santier Sectia Drumuri (Aleea Bistricioara), Loc de joaca si de recrere Piata Dabija (Str. Plantelor x Str. Nicolae Dabija).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Prin prestarea serviciilor de paza, protectie si supraveghere a obiectivelor aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 se urmareste sa se asigure:

• paza si securitatea obiectivelor aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2;

• un climat de ordine si liniste in cadrul obiectivelor, propice desfasurarii activitatilor specifice;

• paza obiectivelor impotriva accesului neautorizat;

• paza obiectivelor impotriva furturilor, distrugerilor, precum si a altor actiuni producatoare de pagube materiale;

• acordarea de sprijin in caz de calamitati, incendii, explozii, etc.;

• furnizarea catre autoritatea contractanta a informatiilor legate de incidente aparute in timpul activitatii de paza.

Serviciile de paza, protectie si supraveghere pentru obiectivele aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 vor fi prestate de catre societati specializate in serviciul de paza si protectie, permanent, prin supraveghere, patrulare si control, timp de 24 ore/zi (zile lucratoare, nelucratoare si sarbatori legale), 7 zile pe saptamana, conform planului de paza.

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent: 12.156.177,60.

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mic contract subsecvent: 378.635,04.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Nivelul calitativ al serviciilor prestate in domeniu confirmat prin experienta profesionala specifică personalului cheie propus de ofertant – Sef de tura, exprimata in nr. agenti. / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Nivelul calitativ al serviciilor prestate in domeniu confirmat prin experienta profesionala specifică personalului cheie propus de ofertant – Sef de obiectiv, exprimata in nr. ani. / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: b) Nivelul calitativ al serviciilor prestate in domeniu confirmat prin experienta (vechimea in munca) profesionala si calificarea specifică personalului cheie propus de ofertant - Manager de securitate în implementarea unor activitati similare în cadrul unor proiecte/contracte similare, exprimata in nr. ani. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Conform caiet de sarcini.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de paza, protectie si supraveghere a obiectivelor aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 –LOT 1 – 50 posturi permanente de paza

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79713000 Bewachungsdienste
79715000 Streifendienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Loc de joaca (Aleea Avrig nr. 6-10), Loc de joaca (Calea Mosilor nr. 209), Loc de joaca (Calea Mosilor nr. 215), Loc de joaca (Calea Mosilor nr. 268 – 270), Loc de joaca (Calea Mosilor nr. 272), Parc Fabrica de Gheata, Parc Cinema Floreasca, Parc Gradina Icoanei, Parc Ioanid, Parc Ion Creanga, Parc Lunca Florilor, Parc Petricani, Parc Plumbuita, Parc Titus Ozon, Parc Tolbuhin, Pasaj Colentina, Pasaj pietonal Mosilor, Sediul A.D.P. Sector 2, Sera Voluntari, Loc de joaca si de recreere Steaua Rosie (Str. Sipca x Str. Steaua Rosie x Str. Raul Colentina), Depozit materiale Lacul Tei (Bd. Teiul Doamnei nr. 143), Parc Tei, Loc de joaca si de recreere (Str. Elena, intre blocuri OD7A si OD7B x Litovoi Voievod), Loc de joaca si de recreere (Str. Sachelarie Visarion x Str. Magura Vulturului nr. 51, intre blocurile 111 A si 116 A).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Prin prestarea serviciilor de paza, protectie si supraveghere a obiectivelor aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 se urmareste sa se asigure:

• paza si securitatea obiectivelor aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2;

• un climat de ordine si liniste in cadrul obiectivelor, propice desfasurarii activitatilor specifice;

• paza obiectivelor impotriva accesului neautorizat;

• paza obiectivelor impotriva furturilor, distrugerilor, precum si a altor actiuni producatoare de pagube materiale;

• acordarea de sprijin in caz de calamitati, incendii, explozii, etc.;

• furnizarea catre autoritatea contractanta a informatiilor legate de incidente aparute in timpul activitatii de paza.

Serviciile de paza, protectie si supraveghere pentru obiectivele aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 vor fi prestate de catre societati specializate in serviciul de paza si protectie, permanent, prin supraveghere, patrulare si control, timp de 24 ore/zi (zile lucratoare, nelucratoare si sarbatori legale), 7 zile pe saptamana, conform planului de paza.

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent: 11.287.879,20.

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mic contract subsecvent: 332.136,00.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Nivelul calitativ al serviciilor prestate in domeniu confirmat prin experienta profesionala specifică personalului cheie propus de ofertant – Sef de tura, exprimata in nr. agenti. / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Nivelul calitativ al serviciilor prestate in domeniu confirmat prin experienta profesionala specifică personalului cheie propus de ofertant – Sef de obiectiv, exprimata in nr. ani. / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: b) Nivelul calitativ al serviciilor prestate in domeniu confirmat prin experienta (vechimea in munca) profesionala si calificarea specifică personalului cheie propus de ofertant - Manager de securitate în implementarea unor activitati similare în cadrul unor proiecte/contracte similare, exprimata in nr. ani. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Conform caiet de sarcini.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 218-574400
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 24567
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de paza, protectie si supraveghere a obiectivelor aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 –LOT 2 – 70 posturi permanente de paza

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/06/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: AKYLE SECURITY
Nationale Identifikationsnummer: 31662938
Postanschrift: Strada Orhideelor, Nr. 17 D
Ort: Dudu
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 077040
Land: Rumänien
E-Mail: akyle.paza@gmail.com
Telefon: +40 722628425
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ARES GUARD SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO 10818946
Postanschrift: Strada Sos. Mihai Bravu 85-93, bl. C16, sc. A, ap. 2, Sector 2, Bucuresti, Nr. 85-93, Sector: 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021312
Land: Rumänien
E-Mail: ares.guard@yahoo.com
Telefon: +4 0723510628
Fax: +40 212525204
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TETRA SISTEMS GUARD
Nationale Identifikationsnummer: 38469641
Postanschrift: Strada SOS. OLTENITEI, Nr. 225A, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: tetrasistemsguard@yahoo.com
Telefon: +40 721961677
Internet-Adresse: www.protectiesipaza.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 48 525 069.60 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 46 414 216.80 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 14 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Paza, protectie si supraveghere a obiectivelor aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2.

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 24566
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de paza, protectie si supraveghere a obiectivelor aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 –LOT 1 – 65 posturi permanente de paza

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/06/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TETRA SISTEMS GUARD
Nationale Identifikationsnummer: 38469641
Postanschrift: Strada SOS. OLTENITEI, Nr. 225A, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: tetrasistemsguard@yahoo.com
Telefon: +40 721961677
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: AKYLE SECURITY
Nationale Identifikationsnummer: 31662938
Postanschrift: Strada Orhideelor, Nr. 17 D
Ort: Dudu
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 077040
Land: Rumänien
E-Mail: akyle.paza@gmail.com
Telefon: +40 722628425
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ARES GUARD SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO 10818946
Postanschrift: Strada Sos. Mihai Bravu 85-93, bl. C16, sc. A, ap. 2, Sector 2, Bucuresti, Nr. 85-93, Sector: 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021312
Land: Rumänien
E-Mail: ares.guard@yahoo.com
Telefon: +4 0723510628
Fax: +40 212525204
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 45 058 993.20 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 43 098 915.60 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Wert ohne MwSt.: 762 398 164.94 RON
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Paza, protectie si supraveghere a obiectivelor aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2.

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 27777
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr. 1 - Servicii de paza, protectie si supraveghere a obiectivelor aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 - Lot 1 - 50 posturi permanente de paza

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/06/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TETRA SISTEMS GUARD
Nationale Identifikationsnummer: 38469641
Postanschrift: Strada SOS. OLTENITEI, Nr. 225A, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: tetrasistemsguard@yahoo.com
Telefon: +40 721961677
Internet-Adresse: www.protectiesipaza.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ARES GUARD SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO 10818946
Postanschrift: Strada Sos. Mihai Bravu 85-93, bl. C16, sc. A, ap. 2, Sector 2, Bucuresti, Nr. 85-93, Sector: 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021312
Land: Rumänien
E-Mail: ares.guard@yahoo.com
Telefon: +4 0723510628
Fax: +40 212525204
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: AKYLE SECURITY
Nationale Identifikationsnummer: 31662938
Postanschrift: Strada Orhideelor, Nr. 17 D
Ort: Dudu
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 077040
Land: Rumänien
E-Mail: akyle.paza@gmail.com
Telefon: +40 722628425
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 45 058 993.20 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 791 116.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 27778
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr. 1 - Servicii de paza, protectie si supraveghere a obiectivelor aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 LOT 2 – 57 posturi permanente de paza

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/06/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TETRA SISTEMS GUARD
Nationale Identifikationsnummer: 38469641
Postanschrift: Strada SOS. OLTENITEI, Nr. 225A, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: tetrasistemsguard@yahoo.com
Telefon: +40 721961677
Internet-Adresse: www.protectiesipaza.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ARES GUARD SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO 10818946
Postanschrift: Strada Sos. Mihai Bravu 85-93, bl. C16, sc. A, ap. 2, Sector 2, Bucuresti, Nr. 85-93, Sector: 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021312
Land: Rumänien
E-Mail: ares.guard@yahoo.com
Telefon: +4 0723510628
Fax: +40 212525204
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: AKYLE SECURITY
Nationale Identifikationsnummer: 31662938
Postanschrift: Strada Orhideelor, Nr. 17 D
Ort: Dudu
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 077040
Land: Rumänien
E-Mail: akyle.paza@gmail.com
Telefon: +40 722628425
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 48 525 069.60 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 181 872.24 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 54703
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr. 3 - Servicii de paza, protectie si supraveghere a obiectivelor aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 –LOT 1 – 50 posturi permanente de paza

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TETRA SISTEMS GUARD
Nationale Identifikationsnummer: 38469641
Postanschrift: Strada SOS. OLTENITEI, Nr. 225A, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: tetrasistemsguard@yahoo.com
Telefon: +40 721961677
Internet-Adresse: www.protectiesipaza.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ARES GUARD SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO 10818946
Postanschrift: Strada Sos. Mihai Bravu 85-93, bl. C16, sc. A, ap. 2, Sector 2, Bucuresti, Nr. 85-93, Sector: 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021312
Land: Rumänien
E-Mail: ares.guard@yahoo.com
Telefon: +4 0723510628
Fax: +40 212525204
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: AKYLE SECURITY
Nationale Identifikationsnummer: 31662938
Postanschrift: Strada Orhideelor, Nr. 17 D
Ort: Dudu
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 077040
Land: Rumänien
E-Mail: akyle.paza@gmail.com
Telefon: +40 722628425
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 45 058 993.20 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 250 080.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 46010
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr. 2 - Servicii de paza, protectie si supraveghere aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 – Lot 2 – 57 posturi permanente de paza

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ARES GUARD SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO 10818946
Postanschrift: Strada Sos. Mihai Bravu 85-93, bl. C16, sc. A, ap. 2, Sector 2, Bucuresti, Nr. 85-93, Sector: 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021312
Land: Rumänien
E-Mail: ares.guard@yahoo.com
Telefon: +4 0723510628
Fax: +40 212525204
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: AKYLE SECURITY
Nationale Identifikationsnummer: 31662938
Postanschrift: Strada Orhideelor, Nr. 17 D
Ort: Dudu
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 077040
Land: Rumänien
E-Mail: akyle.paza@gmail.com
Telefon: +40 722628425
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TETRA SISTEMS GUARD
Nationale Identifikationsnummer: 38469641
Postanschrift: Strada SOS. OLTENITEI, Nr. 225A, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: tetrasistemsguard@yahoo.com
Telefon: +40 721961677
Internet-Adresse: www.protectiesipaza.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 48 525 069.60 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 578 001.68 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 55083
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr. 3 - Servicii de paza, protectie si supraveghere aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 – Lot 2 – 57 posturi permanente de paza

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TETRA SISTEMS GUARD
Nationale Identifikationsnummer: 38469641
Postanschrift: Strada SOS. OLTENITEI, Nr. 225A, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: tetrasistemsguard@yahoo.com
Telefon: +40 721961677
Internet-Adresse: www.protectiesipaza.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ARES GUARD SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO 10818946
Postanschrift: Strada Sos. Mihai Bravu 85-93, bl. C16, sc. A, ap. 2, Sector 2, Bucuresti, Nr. 85-93, Sector: 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021312
Land: Rumänien
E-Mail: ares.guard@yahoo.com
Telefon: +4 0723510628
Fax: +40 212525204
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: AKYLE SECURITY
Nationale Identifikationsnummer: 31662938
Postanschrift: Strada Orhideelor, Nr. 17 D
Ort: Dudu
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 077040
Land: Rumänien
E-Mail: akyle.paza@gmail.com
Telefon: +40 722628425
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 48 525 069.60 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 705 091.20 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 46009
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr. 2 - Servicii de paza, protectie si supraveghere a obiectivelor aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 –LOT 1 – 50 posturi permanente de paza

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TETRA SISTEMS GUARD
Nationale Identifikationsnummer: 38469641
Postanschrift: Strada SOS. OLTENITEI, Nr. 225A, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
E-Mail: tetrasistemsguard@yahoo.com
Telefon: +40 721961677
Internet-Adresse: www.protectiesipaza.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ARES GUARD SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO 10818946
Postanschrift: Strada Sos. Mihai Bravu 85-93, bl. C16, sc. A, ap. 2, Sector 2, Bucuresti, Nr. 85-93, Sector: 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021312
Land: Rumänien
E-Mail: ares.guard@yahoo.com
Telefon: +4 0723510628
Fax: +40 212525204
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: AKYLE SECURITY
Nationale Identifikationsnummer: 31662938
Postanschrift: Strada Orhideelor, Nr. 17 D
Ort: Dudu
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 077040
Land: Rumänien
E-Mail: akyle.paza@gmail.com
Telefon: +40 722628425
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 45 058 993.20 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 384 212.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Ofertantii vor completa formularul DUAE on-line prin intermediul SEAP.

Riscul depunerii de documente/DUAE care nu pot fi vizualizate/deschise este in sarcina ofertantului, sub sanctiunea respingerii ofertei.

Atunci când doua sau mai multe oferte admisibile au preturi egale si sunt clasate pe primul loc, în vederea departajarii lor, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti reofertarea pretului, fara ca acest lucru sa afecteze pozitiile superioare din clasament ocupate de ceilalti ofertanti.

Solicitarile de clarificari, referitoare la prezenta documentatie, ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea “Solicitari de clarificare/ Intrebari/ Comunicari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

Raspunsurile la solicitarile de clarificari, referitoare la prezenta documentatie, se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site–ul www.e-licitatie.ro.

Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare.

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Solicitari de clarificare/Intrebari/ Comunicari”.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Solicitari de clarificare/Intrebari/ Comunicari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j din HG nr. 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila.

Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă preciează ca va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înteleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Administratia Domeniului Public Sector 2
Postanschrift: Soseaua Electronicii nr. 44
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 023254
Land: Rumänien
E-Mail: office@adp2.ro
Telefon: +40 0212527789
Fax: +40 0212527977
Internet-Adresse: www.adp2.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023