Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 72248-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen

2023/S 025-072248

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 002-003720)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Nationale Identifikationsnummer: 5252095497
Postanschrift: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-909
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Malwina Szczawińska
E-Mail: czcsz.zamowienia@mon.gov.pl
Telefon: +48 261848717
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://portal.smartpzp.pl/czcsz
Adresse des Beschafferprofils: https://czcsz.wp.mil.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów koniecznych do instalacji i wdrożenia oprogramowania systemu informatycznego MGPO GPS na platformach bojowych

Referenznummer der Bekanntmachung: 2616.70.2022.MSZ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30000000 Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów koniecznych do instalacji i wdrożenia oprogramowania systemu informatycznego MGPO GPS na platformach bojowych

W ramach zamówienia postępowanie zostało podzielone na 4 części:

Część 1 Komputer osobisty typu tablet wraz z akcesoriami

Część 2 Serwer portów szeregowych

Część 3 Układ TPM 2.0 wraz z montażem oraz pozostałe oporządzenie

Część 4 Akcesoria do radiostacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Opis ten należy odczytywać wraz ze zmianami treści SWZ będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 002-003720

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 3
Anstatt:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60

muss es heißen:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 90

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: 1, 2, 3, 4, tj. wszystkie części
Anstatt:
Tag: 10/02/2023
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 15/02/2023
Ortszeit: 09:30
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Los-Nr.: 1, 2, 3, 4, tj. wszystkie części
Anstatt:
Tag: 10/05/2023
muss es heißen:
Tag: 15/05/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: 1, 2, 3, 4, tj. wszystkie części
Anstatt:
Tag: 10/02/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 15/02/2023
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: