Supplies - 72315-2020

13/02/2020    S31

Poland-Warsaw: Prepared meals

2020/S 031-072315

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
National registration number: 368302575
Postal address: ul. Grzybowska 80/82
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-844
Country: Poland
Contact person: Marzena Pomorska
E-mail: Marzena.Pomorska@wody.gov.pl
Telephone: +48 126284116
Fax: +48 124301035

Internet address(es):

Main address: http://www.wodypolskie.gov.pl/

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Other type: państwowa osoba prawna
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa posiłków profilaktycznych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

Reference number: 46/ROH/2019
II.1.2)Main CPV code
15894200 Prepared meals
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, w podziale na 6 części.

2. Posiłki regeneracyjne muszą spełniać następujące kryteria:

a) muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.5.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279),

b) przedmiot zamówienia musi być dobrej jakości bez zawartości mięsa oddzielonego mechanicznie (MOM), bez GMO, bez dodatku barwników,

c) posiłki dostarczane mają być w opakowaniach oryginalnych, fabrycznie zamkniętych, bez fizycznych oznak i śladów uszkodzeń,

d) każde opakowanie jednostkowe musi posiadać etykietę zawierającą dane szczegółowe przewidziane w obowiązujących przepisach, w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 r.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 59 157.42 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – gospodarstwa rybackie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15894200 Prepared meals
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL214 Krakowski
Main site or place of performance:

Gospodarstwa rybackie, woj. małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiot zamówienia powinien spełniać szczegółowe wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności, a w szczególności:

— ustawie z dnia 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,

— ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2016 r. poz 2047 z późn. zm.),

— ustawie z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178).

2. Zamówienie realizowane jest w formie maksymalnie 2 dostaw w ramach każdej części zamówienia.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia Zamawiającemu do lokalizacji wskazanej w opisie danej części zamówienia.

4. Wykonawca dostarczy zamawianą partię artykułów za każdym razem do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego.

5. Dostawa będzie zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego faxem lub e-mailem, o planowanym terminie dostawy. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy, jeśli nastąpi ona po godz. 14:00 – niezależnie od zaistniałych przyczyn opóźnienia dostawy.

6. Przedmiot zamówienia zostanie rozładowany przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu.

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie naruszających praw osób trzecich.

8. Koszty dostawy i rozładunku w miejsce wskazane przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę i nie stanowią dla Wykonawcy podstawy do dodatkowych należności.

9. Każdy nieprawidłowy, uszkodzony bądź wadliwy towar zostanie zwrócony Wykonawcy co zostanie potwierdzone na sporządzonym protokole reklamacyjnym.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia w formie pisemnej najpóźniej do dnia 31.3.2020 r. polegającego na zwiększeniu ilości posiłków zamawianych w ramach umowy, do maksymalnie 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia. W przypadku skorzystania z prawa opcji postanowienia umowy stosuje się bezpośrednio do zwiększonego zakresu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni w Kielcach

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15894200 Prepared meals
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Zarząd Zlewni w Kielcach, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiot zamówienia powinien spełniać szczegółowe wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności, a w szczególności:

— ustawie z dnia 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,

— ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2016 r. poz 2047 z późn. zm.),

— ustawie z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178).

2. Zamówienie realizowane jest w formie maksymalnie 2 dostaw w ramach każdej części zamówienia.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia Zamawiającemu do lokalizacji wskazanej w opisie danej części zamówienia.

4. Wykonawca dostarczy zamawianą partię artykułów za każdym razem do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego.

5. Dostawa będzie zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego faxem lub e-mailem, o planowanym terminie dostawy. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy, jeśli nastąpi ona po godz. 14:00 – niezależnie od zaistniałych przyczyn opóźnienia dostawy.

6. Przedmiot zamówienia zostanie rozładowany przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu.

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie naruszających praw osób trzecich.

8. Koszty dostawy i rozładunku w miejsce wskazane przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę i nie stanowią dla Wykonawcy podstawy do dodatkowych należności.

9. Każdy nieprawidłowy, uszkodzony bądź wadliwy towar zostanie zwrócony Wykonawcy co zostanie potwierdzone na sporządzonym protokole reklamacyjnym.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia w formie pisemnej najpóźniej do dnia 31.3.2020 r. polegającego na zwiększeniu ilości posiłków zamawianych w ramach umowy, do maksymalnie 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia. W przypadku skorzystania z prawa opcji postanowienia umowy stosuje się bezpośrednio do zwiększonego zakresu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni w Krakowie

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
15894200 Prepared meals
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL214 Krakowski
Main site or place of performance:

Zarząd Zlewni w Krakowie, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiot zamówienia powinien spełniać szczegółowe wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności, a w szczególności:

— ustawie z dnia 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 z późn.

zm.) wraz z przepisami wykonawczymi ,

— ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2016 r. poz 2047 z późn. zm.),

— ustawie z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178).

2. Zamówienie realizowane jest w formie maksymalnie 2 dostaw w ramach każdej części zamówienia.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia Zamawiającemu do lokalizacji wskazanej w opisie danej części zamówienia.

4. Wykonawca dostarczy zamawianą partię artykułów za każdym razem do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego.

5. Dostawa będzie zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego faxem lub e-mailem, o planowanym terminie dostawy. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy, jeśli nastąpi ona po godz. 14:00 – niezależnie od zaistniałych przyczyn opóźnienia dostawy.

6. Przedmiot zamówienia zostanie rozładowany przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu.

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie naruszających praw osób trzecich.

8. Koszty dostawy i rozładunku w miejsce wskazane przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę i nie stanowią dla Wykonawcy podstawy do dodatkowych należności.

9. Każdy nieprawidłowy, uszkodzony bądź wadliwy towar zostanie zwrócony Wykonawcy co zostanie potwierdzone na sporządzonym protokole reklamacyjnym.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia w formie pisemnej najpóźniej do dnia 31.3.2020 r. polegającego na zwiększeniu ilości posiłków zamawianych w ramach umowy, do maksymalnie 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia. W przypadku skorzystania z prawa opcji postanowienia umowy stosuje się bezpośrednio do zwiększonego zakresu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
15894200 Prepared meals
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Main site or place of performance:

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiot zamówienia powinien spełniać szczegółowe wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności, a w szczególności:

— ustawie z dnia 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,

— ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2016 r. poz 2047 z późn. zm.),

— ustawie z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178).

2. Zamówienie realizowane jest w formie maksymalnie dwóch dostaw w ramach każdej części zamówienia.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia Zamawiającemu do lokalizacji wskazanej w opisie danej części zamówienia.

4. Wykonawca dostarczy zamawianą partię artykułów za każdym razem do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego.

5. Dostawa będzie zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego faxem lub e-mailem, o planowanym terminie dostawy. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy, jeśli nastąpi ona po godz. 14:00 – niezależnie od zaistniałych przyczyn opóźnienia dostawy.

6. Przedmiot zamówienia zostanie rozładowany przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu.

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie naruszających praw osób trzecich.

8. Koszty dostawy i rozładunku w miejsce wskazane przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę i nie stanowią dla Wykonawcy podstawy do dodatkowych należności.

9. Każdy nieprawidłowy, uszkodzony bądź wadliwy towar zostanie zwrócony Wykonawcy co zostanie potwierdzone na sporządzonym protokole reklamacyjnym.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia w formie pisemnej najpóźniej do dnia 31.3.2020 r. polegającego na zwiększeniu ilości posiłków zamawianych w ramach umowy, do maksymalnie 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia. W przypadku skorzystania z prawa opcji postanowienia umowy stosuje się bezpośrednio do zwiększonego zakresu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
15894200 Prepared meals
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Main site or place of performance:

Zarząd Zlewni w Sandomierzu, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiot zamówienia powinien spełniać szczegółowe wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności, a w szczególności:

— ustawie z dnia 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,

— ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2016 r. poz 2047 z późn. zm.),

— ustawie z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178).

2. Zamówienie realizowane jest w formie maksymalnie 2 dostaw w ramach każdej części zamówienia.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia Zamawiającemu do lokalizacji wskazanej w opisie danej części zamówienia.

4. Wykonawca dostarczy zamawianą partię artykułów za każdym razem do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego.

5. Dostawa będzie zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego faxem lub e-mailem, o planowanym terminie dostawy. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy, jeśli nastąpi ona po godz. 14:00 – niezależnie od zaistniałych przyczyn opóźnienia dostawy.

6. Przedmiot zamówienia zostanie rozładowany przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu.

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie naruszających praw osób trzecich.

8. Koszty dostawy i rozładunku w miejsce wskazane przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę i nie stanowią dla Wykonawcy podstawy do dodatkowych należności.

9. Każdy nieprawidłowy, uszkodzony bądź wadliwy towar zostanie zwrócony Wykonawcy co zostanie potwierdzone na sporządzonym protokole reklamacyjnym.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia w formie pisemnej najpóźniej do dnia 31.3.2020 r. polegającego na zwiększeniu ilości posiłków zamawianych w ramach umowy, do maksymalnie 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia. W przypadku skorzystania z prawa opcji postanowienia umowy stosuje się bezpośrednio do zwiększonego zakresu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni w Żywcu

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
15894200 Prepared meals
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Zarząd Zlewni w Żywcu, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiot zamówienia powinien spełniać szczegółowe wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności, a w szczególności:

— ustawie z dnia 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,

— ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2016 r. poz 2047 z późn. zm.),

— ustawie z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178).

2. Zamówienie realizowane jest w formie maksymalnie 2 dostaw w ramach każdej części zamówienia.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia Zamawiającemu do lokalizacji wskazanej w opisie danej części zamówienia.

4. Wykonawca dostarczy zamawianą partię artykułów za każdym razem do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego.

5. Dostawa będzie zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego faxem lub e-mailem, o planowanym terminie dostawy. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy, jeśli nastąpi ona po godz. 14:00 – niezależnie od zaistniałych przyczyn opóźnienia dostawy.

6. Przedmiot zamówienia zostanie rozładowany przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu.

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie naruszających praw osób trzecich.

8. Koszty dostawy i rozładunku w miejsce wskazane przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę i nie stanowią dla Wykonawcy podstawy do dodatkowych należności.

9. Każdy nieprawidłowy, uszkodzony bądź wadliwy towar zostanie zwrócony Wykonawcy co zostanie potwierdzone na sporządzonym protokole reklamacyjnym.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia w formie pisemnej najpóźniej do dnia 31.3.2020 r. polegającego na zwiększeniu ilości posiłków zamawianych w ramach umowy, do maksymalnie 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia. W przypadku skorzystania z prawa opcji postanowienia umowy stosuje się bezpośrednio do zwiększonego zakresu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Celem realizacji ciążących na nim obowiązków Zamawiający wszczął postępowaniu na dostawę posiłków profilaktycznych w dniu 16.10.2019 r (ogłoszenie 2019/S 200-485585). W terminie składania nie wpłynęła żadna oferta realizacji zamówienia. Zamawiający podjął wówczas próbę pozyskania Wykonawcy w trybie niekonkurencyjnym, lecz zaproszony do negocjacji Wykonawca nie podjął rozmów. Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia i okresu obowiązywania umowy, co znalazło odzwierciedlenie w zapisach kolejnego postępowania (ogłoszenie 2019/S 238-583175), jednakże to również zostało unieważnione ze względu na brak ofert. Dalsze modyfikacje opisu przedmiotu zamówienia zostały uwzględnione w niniejszym postępowaniu. Ze względu na trwający okres zimowy Zamawiający nie ma możliwości zachowania 35-cio dniowego terminu składania ofert. Zamawiający skraca termin zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegółowe uzasadnienie w pkt XII.7 SIWZ.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 009-015932
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – gospodarstwa rybackie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/02/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Rolnik Sp. z o.o.
National registration number: 6351570743
Postal address: Spółdzielcza 1a
Town: Mikołów
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 43-196
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 922.40 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni w Kielcach

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/02/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Rolnik Sp. z o.o.
Town: Mikołów
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 43-196
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 717.85 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni w Krakowie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/02/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Rolnik Sp. z o.o.
National registration number: 6351570743
Postal address: Spółdzielcza 1A
Town: Mikołów
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 43-187
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 871.50 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/02/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Rolnik Sp. z o.o.
National registration number: 6351570743
Postal address: Spółdzielcza 1A
Town: Mikołów
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 43-196
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 8 074.50 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni w Sandomierzu

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/02/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Rolnik Sp. z o.o.
National registration number: 6351570743
Postal address: Spółdzielcza 1A
Town: Mikołów
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 43-196
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 732.31 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni w Żywcu

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/02/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Rolnik Sp. z o.o.
National registration number: 6351570743
Postal address: Spółdzielcza 1A
Town: Mikołów
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 43-196
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 14 688.50 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

1) dla części I – 230,00 PLN (słownie: dwieście trzydzieści złotych 0/100),

2) dla części II – 30,00 PLN (słownie: trzydzieści zł 0/100),

3) dla części III – 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 0/100),

4) dla części IV – 370,00 PLN (słownie: siedemset złotych 0/100),

5) dla części V – 170,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt złotych 0/100),

6) dla części VI – 640,00 PLN (słownie: sześćset czterdzieści złotych 0/100).

2. Wadium może być wnoszone w 1 lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w 1 z form wymienionych w pkt 2 musi być załączony do oferty w formie oryginału, tj. dokumentu elektronicznego. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej albo elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W treści dokumentu jako beneficjenta należy wskazać Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, POLSKA.

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: BGK 27 1130 1017 0020 1510 6790 0004. W tytule przelewu należy wpisać: „wadium w sprawie nr 46/ROH/2010, w części nr ...”.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/02/2020