Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Dienstleistungen - 72318-2023

03/02/2023    S25

Slovenija-Ljubljana: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi

2023/S 025-072318

Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Nacionalna identifikacijska številka: 5030200000
Poštni naslov: Štefanova ulica 2
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: ujnn.mnz@gov.si
Telefon: +386 14284434
Telefaks: +386 14284894
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.gov.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Vzdrževanje in servisiranje sistema KADRIS 4, vključno s svetovanjem in podporo na daljavo

Referenčna številka dokumenta: 430-1806/2022
II.1.2)Glavna koda CPV
72200000 Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Vzdrževanje in servisiranje sistema KADRIS 4, vključno s svetovanjem in podporo na daljavo

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 266 936.31 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
35125200 Sistem za merjenje časa ali sistem za beleženje delovnega časa
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Vzdrževanje in servisiranje sistema KADRIS 4, vključno s svetovanjem in podporo na daljavo zajema:

- vzdrževanje podatkovne Oracle baze

- vzdrževanje programske opreme KADRIS 4

- svetovanje in podpora na daljavo

- storitve odprave napak pri delovanju strojne opreme

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s pogajanji brez predhodne objave
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga:
    • zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine
Razlaga:

Podjetje Četrta pot, d. o. o., Kranj je proizvajalec strojne in programske opreme KADRIS 4 in si s tem pridržuje vse avtorske pravice. Vsakršno nepooblaščeno poseganje v strojno ali programsko opremo navedenega proizvajalca ni dovoljeno. Glede na navedeno je podjetje Četrta pot, d. o. o., Kranj edini možni ponudnik vzdrževanja, zato se predmetno naročilo odda navedenemu podjetju na podlagi c točke prvega odstavka 46. člena ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22 in 74/22 - odl. US ).

IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije

Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

V.2)Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1)Datum oddaje naročila:
27/01/2023
V.2.2)Informacije o ponudbah
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: ČETRTA POT, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5337976000
Poštni naslov: Planina 3
Kraj: Kranj
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 4000
Država: Slovenija
E-naslov: prodaja@cetrtapot.si
Telefon: +386 42806660
Internetni naslov: https://www.cetrtapot.si
Izvajalec/koncesionar bo MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Začetna ocenjena skupna vrednost javnega naročila/sklopa/koncesije: 269 880.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa/koncesije: 266 936.31 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Poštni naslov: Štefanova ulica 2
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
30/01/2023