Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 72373-2023

03/02/2023    S25

Finnland-Vantaa: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2023/S 025-072373

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: HUS-yhtymä
Nationale Identifikationsnummer: 1567535-0
Postanschrift: PL 441 (Uutistie 3 C, 01770 Vantaa)
Ort: Vantaa
NUTS-Code: FI1 Manner-Suomi
Postleitzahl: 00029
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Kristiina Böss
E-Mail: kristiina.boss@hus.fi
Telefon: +358 405922452
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.hus.fi
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Hyvinvointiyhtymä
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Moodle oppimisympäristö

Referenznummer der Bekanntmachung: HUS 330-2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

HUSilla on käytössään avoimena lähdekoodina tuotettu Moodle-oppimisympäristö, johon eri toimittajat ovat tehneet HUSin haluamia räätälöintejä, konfigurointeja ja integraatioita muihin järjestelmiin (esim. käyttäjähallinta). Tähän toteutukseen on myös lisätty myöskin avoimena lähdekoodina tehtyjä lisäosia.

HUSissa Moodle-oppimisympäristön kokonaiskäyttäjämäärä tällä hetkellä on noin 65 000 käyttäjää. Aktiivisia käyttäjiä on kuitenkin vain noin 49 000 käyttäjää. HUSin Moodlessa on tällä hetkellä noin 250 aktiivista koulutusta ja testikursseja koulutustarkoituksiin on noin 200. Suorituksia HUSin Moodlessa on vuonna 2022 tehty noin 24 000 kappaletta.

HUS Moodle-oppimisympäristö on installoituna nykyisen toimittajan palvelinympäristöön, jossa on erikseen kehitys-, testi- ja tuotantoympäristöt. Saamme toimittajalta palvelua, joka koostuu asiantuntijatyöstä ja jatkuvista palveluista sisältäen mm. seuraavia:

-oppimisympäristön teknisestä käyttöympäristöstä rajapintoineen toteutetuille integroinneille ja tarvittavine kapasiteettipalveluineen (käyttöpalvelut)

-käyttäjien tukemisesta (häiriöhallinta, opastus ja palvelupyynnöt)

-versiopäivitykset ja muut ylläpitotoimet (muutoshallinta)

-erilaiset toiminnalliset kehitystehtävät ja koulutus (muut asiantuntijatyöt).

HUS kilpailuttaa Moodle-oppimisympäristön jatkuvat palvelut.

Hankinnan kohteena ovat siis:

- Palvelukuvauksessa kuvattavat jatkuvat palvelut ja mahdolliset erikseen tilattavat asiantuntijatyöt.

- Siirto- tai käyttöönottoprojekti.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

KS. kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
28/04/2023

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN TIETOPYYNTÖ.

Tämä tietopyyntö ei ole hankintailmoitus, ennakkoilmoitus eikä tarjouspyyntö, eikä ilmoituksella aloiteta tarjouskilpailua. Tietopyyntöön vastaaminen tai markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan mahdollisessa tarjouskilpailussa. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido siihen osallistuvia tahoja. Tietopyynnön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta. Toimittajien vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Tietopyyntöön liittyy kutsu markkinavuoropuheluun, jolloin hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa. Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla vuoropuhelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä.

Tietopyynnön vastausten perusteella saatetaan toimittajille tarjota mahdollisuus esitellä ratkaisujaan myöhemmin ilmoitettavalla tavalla. Hankintayksikkö voi käyttää vastauksia tulevan hankinnan suunnittelussa.

Kaikille hankinnasta kiinnostuneille toimijoille annetaan mahdollisuus osallistua markkinavuoropuheluun.

Pyydämme lisäksi vastauksia tähän tietopyyntöön seuraavista aiheista:

1) Millaista hinnoittelumallia suosisitte tälle hankinnalle (jatkuville palveluille)? Tulisiko hinnoittelun mielestänne esim. perustua käyttäjien määrään? Pyydämme perustelemaan vastauksenne hyvin. Jatkuvien palvelujen tarkoitus on varmistaa tilaajalle riittävä tuki oppimisympäristön käytössä sekä taata oppimisympäristön toimintavarmuus ja käytön jatkuvuus.

2) Millaisia Moodle oppimisympäristön kehittämismahdollisuuksia teillä on HUSille tarjota? Onko teillä esim. tarjota koodaustyötä tai muita kyvykkyyksiä, joita olisi tarjouspyynnössä hyvä huomioida? Miten huomioitte pedagogiikkaa oppimisympäristön kehittämistyössä? Millaista omaa osaamista yrityksellänne on esim. integraatioiden tekemiseen ja onko jotakin osaamista, jota voisitte mahdollisesti hankkia alihankintana?

3) Mikä olisi mielestänne hyvä tapa esitellä osaamistanne HUSille kilpailutuksen aikana? Pyydämme kuvaamaan esimerkkitehtävänannon, jossa osoitatte HUSille tukipalveluiden osaamista sekä Moodlen oppimisympäristön kehittämistä.

4) Minkälaiset toiminnot, aktiviteetit, lisäosat ja ominaisuudet kuuluvat teillä kuukausihintaan ja minkälaista veloitatte lisähintaa?

5) Millainen on Moodlen palvelinympäristön kapasiteetti?

6) Mikäli kilpailutuksen kautta toimittaja vaihtuu niin miten näette, että siirron toimittajalta toiselle tulisi tapahtua?

Pyydämme ensisijaisesti toimittamaan kirjallisen selvityksen pyydetyistä asioista.

Hankintayksikkö pyytää ilmoittamaan kiinnostuksensa hankinnasta 10.2.2023 klo 12:00 mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä viesti osoitteeseen kilpailutus.palvelut@hus.fi. Vuoropuhelun järjestämistä varten toimijan tulee liittää vastaukseen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero). Pyydämme otsikoimaan viestin: "HUS Moodle oppimisympäristö markkinavuoropuhelu" Viestiin voitte sisällyttää myös vastaukset tietopyynnössä esitettyihin kysymyksiin.

Tietopyynnössä esitetyt tiedot ovat suuntaa antavia ennakkotietoja.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023